Jdi na obsah Jdi na menu
 


Telekinéza je pohybovanie predmetmi z miesta na miesto bez použitia fyzického kontaktu. Tiež sem patrí zmena tvaru predmetov prostredníctvom pôsobenia mysle - zohýbanie lyžičiek, kľúčov, alebo len ich udržanie a stabilizovanie. Hovorí sa jej aj psychokinéza, čo je slovo gréckejo pôvodu: psyché znamená dušu a kineisis zmanená hýbať.

Telekinéza patrí k hodne metafyzickým zručnostiam. Vďaka filmom s bosoráckou tematikou už iste väčšina z nás pozná pohybovanie predmetmi na diaľku, zohýbanie lyžičiek a podobné „fenomény“. Istotne, vedieť zohýbať lyžičky, levitovať veci a vyrábať „gule psí“ je príťažlivá zručnosť, ale nemali by ju používať ľudia, ktorí nemajú potrebnú psychickú stabilitu. Na druhej strane, je tu aj dobrá správa - keď zvládneme telekinézu, získame tým aj spústu iných užitočných schopností - napríklad schopnosť liečiť. Liečenie sa totiž zakladá na tom istom, čo aj telekinéza.

Tieto schopnosti sú celkom reálne. Jediné, čo nám bráni ich využívať, je naše obmedzené myslenie. Všetko začína a končí myslením. Ak budeme považovať levitovanie za nemožné, bude pre nás nemožné. Ak si budeme myslieť, že to dokážeme, dokážeme to. Sme teda obmedzení len tým, v čo veríme, a silou nášho presvedčenia, že našu vieru dokážeme zhmotniť do reality. A to sa týka nielen telekinézy, ale aj diéty, skúšky z matiky alebo „ulovenia“ príťažlivého partnera (čo sú všetko veci značne svetské a málo metafyzické).

Lenže tak ako vo všetkom inom, ani v tomto svete nejde všetko podľa našej vôle. Hlavne vtedy nie, ak si myslíme, že tento svet je ako obrovský supermarket, určený len pre naše potešenie - choď a obslúž sa! Ak nám chýba pokora, vďačnosť a spojenie s prostredím, ktoré manipulujeme, nikdy nedokážeme svoje manipulatívne schopnosti rozvinúť naplno. S univerzálnou energiou nie sme totiž spojení tak, že otvoríme ústa a vyjadrujeme svoje želania, ale sme s ňou spojení

Preto ak sa chceme naučiť levitovať, treba začať od niečoho, čo je dostatočne „malé“ na to, aby sme uverili, že to zvládneme, ale dostatočne „veľké“ na to, aby sme si boli bez tieňa pochybností istí, že to bolo dielo nás, a nie náhody…

Aspekt nás samých

Nespájame sa s Univerzom tým, že otvoríme ústa a necháme plynúť slová; spájame sa s ním cez myšlienky a pocity prekypujúce emóciou.

Čo to má do činenia s telepatiou? Nuž, všetko…

Nedokážeme fyzicky pohnúť ničím, čo vnímame ako oddelené od nás. Všetko zdanie „oddelenosti“ je len ilúzia. V Univerze niet oddelenosti - všetci sme súčasťou jednej univerzálnej energie, ktorou sme poprepájaní navzájom a so svetom (viditeľným i neviditeľným) okolo nás. „Boh“ nie je od nás oddelený; sme jeho súčasťou, je v nás a my sme v ňom. (A tým myslím „boh“ ako základný organizačný princíp, teda nielen v kresťanskom ponímaní!) Sme stelesnením tohto princípu a sme súčasne len jedným jeho aspektom.

Takže ak sa chceme pustiť do telekinézy (ktorej schopnosť máme vďaka Univerzu), potom musíme plne uznať a osvojiť si skutočnosť, že všetko, čo sa budeme snažiť pohnúť, je časťou nás a nie niečím oddeleným od našej existencie. (Toto je ešte tá zrozumiteľná časť bosoráckeho svetonázoru! Len čo som sa dostala k Heisenbergovmu princípu neurčitosti, postretla som isté problémy s obmedzenou inteligenciou a rozhodla som sa, že bosoráctvo sa nemusí zakladať vždy na pochopení, že niekedy aj slepá viera postačí… :-P )

Takže späť k telekinéze - ak sa budeme snažiť pohnúť „tou škatuľkou zápaliek“ alebo „tou ceruzou“ alebo „tým čímkoľvek“, nebudeme mať úspech. Keď hýbeme čímkoľvek, hýbeme totiž len jedným naším aspektom.

Ale čo ho pohne? Nuž, myšlienka. Ale čo myšlienka zmení? Energiu.

Niektorí ľudia hovoria o psychickej energii a liečivej energii, o reiki a čchi, ale všetko sú to len iné označenia pre Univerzálnu Energiu, ktorú môžeme označiť aj „quanta“ z kvantovej fyziky alebo „duch“.

Energia je jednoducho energia a je ovplyvňovaná myšlienkou.

A preto telekinézu môžeme definovať ako „proces hýbania aspektmi seba prostredníctvom ovplyvňovania energie pomocou mysle“. Keď teda pohybujeme vecami na diaľku, je to, akoby sme pohybovali vlastným prstom alebo nohou, a to je vlastne pre človeka veľmi prirodzený proces. Akurát že pri telekinéze sa nám zdá, akoby to, čím hýbeme, fyzicky nepatrilo k nám.

Takže ešte skôr, než sa pustíme do pohybovania vecami, musíme sa úplne stotožniť s touto základnou pravdou. Kým budeme hýbať niečím „cudzím“, nedokážeme tým pohnúť. Hýbať môžeme len niečím, čo je našou súčasťou.

Neobmedzené myslenie

Druhým aspektom telekinézy je viera a „neobmedzené myslenie“.

Viera je neotrasiteľná vedomosť o tom, že sa niečo nielen „dá urobiť“, ale že je to už „urobené“. Keďže neexistuje minulosť a budúcnosť, ale len teraz, nedostaneme sa nikdy do okamihu, keď sa predmet „bude hýbať“, ale len do okamihu, keď sa predmet „hýbe“ alebo „je pohnutý“.

Myšlienka bez obmedzenia je rovnako dôležitá. Nie je o nič ťažšie pohnúť horou ako pohnúť zrnkom piesku. Jediné, čo nás obmedzuje, je naša viera. Ak nebudeme veriť, že levitovanie zvládneme, nezvládneme ho. Už len presvedčenie, že niečo je nemožné, to robí nemožným.

Žiaľ, nie je to takisto platné aj naopak. Nestačí len veriť, že niečo je možné, aby sme to možným urobili. Väčšina skutočne hodnotných vecí v živote si totiž vyžaduje nielen pevnú vieru, ale aj poctivú prípravu.

Než prejdeme k tomu, ako sa na telekinézu pripraviť, ešte raz chcem zdôrazniť, že všetci máme vrodenú schopnosť telekinézy, ktorá si ako všetky ostatné psychické schopnosti vyžaduje len pevnú vieru, koncentráciu a zameranie myslenia tým správnym smerom.

A ešte raz - sú to zručnosti ako hýbanie predmetov na diaľku, zohýbanie lyžičiek, uzlenie oceľového lana a podobne - všetko len pomocou mysle. Toto všetko je možné.

Jediné, čo nás obmedzuje, je naša schopnosť uveriť tomu. Tá sa väčšinou potýka s pocitom, že ideme hýbať samostatnou vecou, nie len súčasťou tej istej energie, ktorou sme tvorení my sami. Tento pocit nám dávajú vnemy našich piatich zmyslov, pretože okrem fyzického sveta nie sú schopné postihnúť nič iné - ale to ešte neznamená, že by tam nič iné nebolo!

Takže dnes ideme pripraviť myseľ na telekinézu, a to meditáciou.

1. Príprava

Budeme potrebovať stoličku s pevným sedadlom (bez vankúšov) a oproti stoličke stolík.

Na stolík položíme niekoľko predmetov, ktoré budeme chcieť pohnúť alebo zohnúť. Aspoň dva z nich musia byť pre nás mimoriadne zaujímavé a jeden z nich by mal predstavovať prírodu (obrázok krajinky, kvetov a podobne).

Začíname tým, že sedíme na stoličke, chrbát máme celkom narovnaný a ruky nám voľne spočívajú na stehnách. Chrbtom sa neopierame o operadlo stoličky. Môžeme dokonca použiť stoličku bez operadla, ak takú máme.

Teraz sa pozrieme na predmety, ktoré sme položili na stolík. Každý predmet si podrobne prezrieme a vrývame si do pamäte každú jeho drobnosť. Ak treba, vezmeme ho do rúk a pozrieme si ho zo všetkých strán. Čím viac podrobností na ňom spozorujeme, tým lepšie.

Takto objekt študujeme a zapamätávame si jeho detaily po dobu aspoň 5 minút. Potom ho položíme znova na stôl.

Teraz zavrieme oči a vyvoláme si v duchu obraz objektu, tak podrobne, ako to len ide, a zo všetkých jeho strán, až ho máme celkom zhmotnený pred vnútorným okom. Toto robíme aspoň 5 minút.

Spočiatku nám môže predmet pred vnútorným okom blednúť, môže byť neostrý alebo mu môžu chýbať detaily. Nerobme si kvôli tomu starosti. Jednoducho otvoríme oči, obzrieme si ho a znova oči zavrieme - toto môžeme opakovať tak dlho, pokiaľ si nebudeme vedieť v duchu vyvolať obraz predmetu do takých podrobností, ako to len ide.

Po čase si budeme vedieť v mysli predstaviť predmet tak podrobne a tak „pevno“, ako ho vnímame, keď sa pozrieme na stolík.

Pritom vieme, že predmet v našej mysli nie je taký „reálny“ ako predmet na stolíku - je totiž oveľa reálnejší! Prv, než niečo môže existovať na fyzickej úrovni, musí existovať na úrovni astrálnej a mentálnej. To je zákonitosť zhmotňovania, o ktorej sa oplatí meditovať.

Všetko v celom vesmíre existuje najprv ako plán na energetickej úrovni, než sa to môže zhmotniť. Keby neexistovala schéma pre kombináciu častíc do atómov, atómov do molekúl, molekúl do buniek, buniek do orgánov a orgánov do živých bytostí, nemohli by sa zrodiť živé bytosti. Keby ste nemali plán na postavenie domu, nevedeli by ste, ako ho stavať, ako má vyzerať a čo budete pre to potrebovať. Bez plánu niet existencie.

Keď si už predmet vieme predstaviť v celej dokonalosti, urobíme to isté s ostatnými predmetmi na stolíku, až kým pri zavretých očiach si nevieme vykresliť každý z predmetov do toho najmenšieho detailu.

Kým toto nezvládneme, nemá význam prejsť do ďalšej fázy. Je jedno, koľko dní či týždňov to potrvá, musíme túto fázu najprv uzavrieť. Keď ju zvládneme, budeme vedieť v budúcnosti pracovať už bez skutočných predmetov, len s našou predstavou o nich.

Ak chceme našu schopnosť vizualizácie ešte zlepšiť, tak si predmety budeme vykresľovať s otvorenými očami, akoby voľne viseli vo vzduchu.

V ďalšom kroku môžeme predmet v mysli umiestniť na policu, kde ho budeme vidieť tak „hmotne“, akoby tam skutočne bol.

Toto cvičenie je nesmierne užitočné nielen pre telekinézu, ale aj pre samotné bosorovanie, liečiteľstvo a iné psychické schopnosti.

A ešte raz - nepokračujte ďalej, kým túto fázu nezvládnete dokonale. Ušetríte si tým sklamanie z neúspechu.

2. Hlboká fyzická relaxácia

Tuto použijeme cvičenie, opísané v článku o relaxácii.

3. Meditácia

V tomto štádiu prechádzame na samotnú meditáciu, ktorá je pre úspech telekinézy podstatná.

Sedíme na stoličke so zatvorenými očami a hĺbkovo relaxujeme, ako je to popísané v bode 2.

Vyprázdnime myseľ od všetkých myšlienok, až kým nemáme v hlave absolútne prázdno, bez bočných rušení.

Keď sa dostaneme do tohto stavu, vyvoláme si v predstavivosti predmety, ktoré sme vizualizovami v bode 1.

Predstavíme si, ako splývame s predmetom, ktorý si predstavujeme, až sme s ním jedno. Predstavujeme si, že predmet je našou nedeliteľnou súčasťou a že ho dokážeme ovplyvňovať rovnako jednoducho ako našu ruku či nohu.

V predstave splynieme s predmetom úplne, až sa staneme daným predmetom. Nevnímame oddelenosť, ako nám ju obvykle ukazujú naše zmysly. Predmet i my sme len energia so spoločným vedomím.

Strávime trochu času meditovaním nad týmto poznaním, až kým už necítime žiadnu pochybnosť, že predmet i my sme jedna a tá istá vec a preto že ním môžeme hýbať ako hociktorou inou časťou nášho tela.

Teraz si predstavíme predmet blízko pri našej ruke, spojený s ňou žiarivým bielym lúčom svetla - pevne, bez prerušení.

Pohneme rukou. Pozorujeme, ako sa pri pohybe rukou začína hýbať aj predmet a kopíruje pohyb našej ruky.

Teraz v duchu otvoríme ruku a pritiahneme si predmet, pričom vidíme, ako sa lúč svetla skracuje a predmet nám hladko vkĺzne do dlane a my okolo neho zovrieme prsty.

Teraz zasa v duchu otvoríme ruku a vidíme, ako sa predmet vzďaľuje z našej dlane, ale stále s ňou zostáva spojený bielym lúčom svetla. Pohybuje sa tam, kam mu určíme - bez námahy, len na základe našej myšlienky.

Pokračujeme v meditácii s ostatnými predmetmi, hýbeme nimi a ovplyvňujeme ich a cítime, že sme s nimi nespochybniteľne spätí.

Nakoniec ukončíme meditáciu, predýchame sa a pomaly sa vrátime do normálneho sveta. Otvoríme oči, prispôsobíme svoje videnie a ukončíme meditáciu premýšľaním, aké jednoduché bolo hýbať predmetmi.

V poslednom článku o telekinéze sme hovorili o tom, čo treba urobiť ešte skôr, než s telekinézou začneme. Ale než budeme pokračovať, ešte raz by som chcela povedať, aké dôležité je pochopiť, že sme súčasťou veľkého systému, že sa cez nás prelieva energia vecí, zvierat, rastlín i iných ľudí, že nie sme „oddelení“, separovaní. Toto „oddelenie“ je len ilúzia, ktorú nám dáva našich päť fyzických zmyslov. Ale svet pozostáva i z niečoho iného, nielen z fyzickej reality - a na úrovni ezoterickej (alebo „mimofyzickej“) reality sme všetci len dočasné uzlíky na tých istých energetických nitkách, všetci dokopy tvoríme „sieť“ a cez túto sieť sme spojení navzájom bez pevných fyzických ohraničení. Nezabudnite, že i vo fyzickej realite dochádza každú sekundu nášho života na povrchu nášho tela k výmene atómov medzi naším telom a prostredím… takže aká „pevná forma“?! Skôr „plynulý prechod“, ktorý nás sústavne prepája s vzduchom okolo nás. A pretože každý človek je takto plynule prepojený s vzduchom okolo seba a všetci sme spojení vzduchom navzájom, nie sme tým vzduchom spojení so všetkým okolo nás? To, čo je v bezprostrednom okolí, je s nami spojené bezprostredne; vzdialené veci a ľudia sú s nami spojené sprostredkovane.

No a teraz späť k telekinéze: Možnosti ducha sú neobmedzené. Duch je súčasť Univerzálne Energie a ako taký má schopnosť urobiť/zariadiť všetko, čo aj samotná Univerzálna Energia. Všetko, čo je okolo nás, je výtvorom Univerzálnej Energie. Rovnako dobre by to mohlo byť výtvorom nášho vlastného ducha, keby…

… sme sami seba neobmedzovali.

Naše obmedzenia, ktoré sami sebe kladieme do cesty, vo väčšine prípadov spadajú do troch skupín: nedostatok viery vo výsledok, nedostatok viery v seba samého a nedostatok vedomostí.

Jediné, čo nám stojí v ceste k mágii, sme my sami.

Myslím, že to by bol vhodný námet pre najbližšiu meditáciu. Už som spomínala, že meditácia je neodmysliteľná podmienka všetkých psychických schopností. Meditácia sa odporúča aj tesne pred tým, než sa pokúsime o telekinézu.

Hoci máme schopnosť ovplyvniť absolútne všetko, podvedomie má problém akceptovať to doslova, ak máme obmedzujúcu vieru alebo sebaobraz. A preto je aj pre telekinézu potrebné začať s malými vecami, v pohnutie ktorých dokážeme uveriť, a až „dôkazy“ posilnia túto vieru, mali by sme prejsť k veciam väčším. Inak sa nám môže stať, že vďaka racionalisticek výchove bude podvedomie považovať pokus za nemožný a výsledok sa nedostaví, čo len posilní presvedčenie podvedomia a znemožní nám v budúcnosti úspechy v bosorovaní.

Takže, aby sme už konečne začali, uzavrime sa v miestnosti, v ktorej nás nikto nebude rušiť a v ktorej je príjemná teplota. (A toto nedodržíme, miesto sústreďovania na telekinézu sa budeme sústreďovať na to, ako nepohodlne sa cítime.)

Pred seba umiestnime malý stolík. Oproti stolíku si dáme stoličku - tvrdú a najlepšie bez operadla, aby nás nepokúšalo oprieť sa.

Na stolík položíme predmet, ktorý ideme ovplyvňovať. Najlepšie je začať tým, čomu sa hovorí psí-koleso. Ďalším vhodným predmetom je ručička kompasu, ktorú sa môžeme pokúsiť roztočiť silou mentálnej energie.

Točíme psí-kolesom

Ak nemáme kompas, múžeme si urobiť psí-koleso. Na to budeme potrebovať pripináčik a kus bielej lepenky (výkresu). Pripináčik položíme plochou stranou na stolík, hrotom nahor. Z výkresu vystrihneme štvorček asi 1 cm x 1 cm a opatrne ho položíme na pripináčik tak, aby sa hrot pripináčika dotýkal štvorčeka v strede (kvôli rovnováhe).

Sústredíme sa. (Sústredenie a nerušenie sú najdôležitejšie časti telekinézy.)

(Predpokladám, že v tomto bode ste už ovládli meditačné cvičenia z predošlej časti. Bez nich sa do telekinézy nepúšťajte, lebo nebudete mať úspech a posilníte svoje vlastné presvedčenie v nemožnosť telekinézy. Myseľ/duch je tiež akoby „sval“ a treba ho trénovať, ak má zosilnieť.)

Takže sme si sadli na stoličku a pozeráme na predmet na stolíku pred nami (budem predpokladať, že je to psí-koleso). Urobíme si s ním meditačné a vizualizačné cvičenia, ktoré som popísala v predošlej časti článku. Staneme sa súčasťou psí-kolesa, resp. psí -koleso sa stane súčasťou nás.

A teraz prichádza to, na čo sme čakali…

Pomaly otvoríme oči a zaostríme ich na psí-koleso. Nemáme najmenšiu pochybnosť, že bude reagovať na našu vôľu rovnako, ako naša ruka alebo noha.

Obe ruky položíme napravo a naľavo od psí-kolesa dlaňami k nemu. Vzdialenosť nie je dôležitá; pre presných odporúčam vzdialenosť 10 cm alebo menej. Jednoducho to má byť blízko, nie meter od psí-kolesa.

Chvíľku venujeme uvoľňovaniu, pričom dlane máme obrátené k psí-kolesu a pomerne blízko od neho. Hĺbkovo relaxujeme a uvedomujeme si, že sme s psí-kolesom jedno a to isté a preto bude poslúchať naše myšlienky. Neponáhľame sa. Kým nie sme si absolútne istí, nemôžeme pokračovať.

Ak sme si istí, je na čase začať psí-kolesom hýbať.

Predstavíme si, ako z našich dlaní vychádzajú lúče jasného bieleho svetla. Sú rozšírením nášho tela a robia to, čo im povieme.

Predstavíme si, ako lúče z jednej ruky psí-koleso potláčajú vpred, kým lúče z druhej ruky ho poťahujú vpred tak, aby sa začalo otáčať okolo svojho stredu. Aj keď to ešte nevidíme, ale naša energia už začala psí-kolesom hýbať. Koleso už je v pohybe, len ten pohyb je zatiaľ minimálny.

Sústredíme sa celou silou na tlačenie a ťahanie; môžeme pritom hýbať rukami v patričnom smere, len sa nesmieme psí-kolesa dotknúť.

Čoskoro spozorujeme maličký pohyb psí-kolesa. S praxou ho dokážeme zrýchliť; niektorí „machri“ ho dokážu zrýchliť až natoľko, že štvorček už nevnímajú ako štvorček, ale ako kruh.

Experimentujeme so zmenou smeru točenia a so zastavením psí-kolesa silou vôle.

Ohýbame lyžičky

Len čo sa nám podarilo roztočiť psí-koleso, získali sme dôkaz o svojich schopnostiach a realizovateľnosti telekinézy. Od tohto bodu začnú naše schopnosti výrazne silnieť, pretože už nemusíme prekonávať vovychovávané pochybnosti. Môžeme si trúfnuť aj na väčšie predmety - napríklad na lyžičky, ktoré môžeme zohýbať silou vôle.

Jednoducho lyžičku vezmeme do rúk. Prstami pohybujeme hore-dole po lyžičke a predstavujeme si, ako sa atómy našej ruky a atómy povrchu lyžičky premiešavajú, až sme jedna a tá istá vec.

Cítime teplo energie, ktorá preteká medzi našimi prstami a lyžičkou, a vieme, že sme jedna a tá istá sila.

Keď už o tomto nepochybujeme, zohneme lyžičku silou vôle, pretože v našej mysli je už zohnutá.

Takýmto spôsobom sa pri patričnej praxi naučíme hýbať na diaľku hocijakým predmetom. Navyše sme sa naučili fokusovať energiu, čiže sme popracovali na našich liečiteľských schopnostiach.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

tnoegfdVeityBtjWritam

(QuapsAsd, 31. 5. 2021 1:13)

brandcialis https://cialisjla.com/ - generic cialis india generic cialis for daily use

tnoegfdVeityBtjWritay

(QuapsAsd, 30. 5. 2021 14:59)

generic canadian cialis https://cialisjla.com/ - do you need a prescription for cialis but cialis online

cialis online afhsdbcwaitletwcyz

(provaloh, 29. 5. 2021 16:59)

how to order cialis online safely https://rcialisgl.com/ - cialis super active cheap cialis with food or empty stomach

what time does walmart pharmacy open dgsolbvfdwaitlebjyoe

(provaVed, 28. 5. 2021 9:27)

other uses for cialis https://krocialis.com/ - will cialis help with premature ejaculation revatio vs cialis

gsaxzvofbldVeityBtjWritao

(ReurbAni, 27. 5. 2021 23:22)

benzodiazepines online pharmacy https://pharmacyken.com/ - Diflucan is it legal to purchase prescription drugs from canada

gneric cialis afhsdbcwaitlekyltg

(provaloh, 26. 5. 2021 22:02)

directions for cialis https://rcialisgl.com/ - cialis pharmaceutical company cialis over the counter 2018

sbbolthdVeityBtjWritas

(ReurbHtf, 26. 5. 2021 14:30)

cialis ed dosage https://cialishav.com/ - cialis 20mg price buying cialis from mexico

geeahdVeityBtjWritai

(snusSwa, 26. 5. 2021 0:38)

cialis buy on line https://ckacialis.com/ - cialis 20 mg black cialis overnight

cvs pharmacy weekly ad dgsolbvfdwaitlewvowu

(provaVed, 25. 5. 2021 23:56)

generic brand of cialis https://krocialis.com/ - marley drugs cialis does aetna cover cialis

ut pharmacy dgsolbvfdwaitlecoelx

(Lbsoprova, 25. 5. 2021 5:23)

cialis (lillys) https://ucialisdas.com/ - cialis dapoxetine canada cialis lilly australia

tadalafil 2o mg cvs olgstnoegfdVeityBtjWritah

(GtnbQuaps, 24. 5. 2021 20:03)

viagra without a prescrip https://jokviagra.com/ - viagra at walmart viagra buy

denver healthcare viagra fcsogsaxzvofbldVeityBtjWritab

(AnooReurb, 23. 5. 2021 19:05)

forum viagra panorama https://llviagra.com/ - viagra tablets side effects donde puedo conseguir el viagra

pet pharmacy dgsolbvfdwaitlemeczh

(Lbsoprova, 23. 5. 2021 3:39)

cialis 20mg price https://ucialisdas.com/ cialis dosage recommend

brand cialis for sale afhsdbcwaitleybbtw

(Rebfprova, 20. 5. 2021 7:29)

20 mg cialis https://rcialisgl.com/ cialis without prescription

viagra from canada frbdcacldVeityBtjWritab

(JebgReurb, 20. 5. 2021 2:25)

Macrobid https://pharmacylo.com/ 24 hour pharmacy

tadalafil expiration date hvdgeeahdVeityBtjWritaw

(Bbshsnus, 19. 5. 2021 23:41)

how long does viagra last https://loxviagra.com/ viagra on steroids

viagra es venta libre argentina fhwsbbolthdVeityBtjWritav

(FmrfReurb, 18. 5. 2021 10:03)

best price on generic cialis https://cialisee.com/ - acs cialis cialis 10 mg where to buy

buy some cialis afhsdbcwaitlevswrr

(Rebfprova, 17. 5. 2021 23:08)

cialis soft tablets https://rcialisgl.com/ - cheap cialis 20 mg online cialis australia

can you drink wine or liquor if you took in tadalafil hvdgeeahdVeityBtjWritan

(Bbshsnus, 17. 5. 2021 12:03)

cheap viagra free shipping https://loxviagra.com/ women's viagra

tadalafil heart valve olgstnoegfdVeityBtjWritaq

(GtnbQuaps, 17. 5. 2021 0:44)

genaric viagra https://jokviagra.com/ best viagra alternatives