Jdi na obsah Jdi na menu
 


v každom z nás
Už nejaký čas sa zujímam o diabla. Často som ho vinil za zlé veci, ktoré sa stali v mojom živote a vo svete okolo mňa. Predstavoval som si ho ako niekoho, koho sa treba báť, ale zároveň jeho moc nado mnou bola podriadená mojej slobodnej vôli. Veríte v niečo podobné ?
Asi nebudete prekvapení, keď vám poviem, že koncept diabla je veľmi podobný všade na svete a poznajú ho takmer všetky kultúry posledných tisícročí. Dokonca aj ľudia, ktorí nemajú jasnú predstavu o Bohu, alebo vieru v nebo a peklo, majú v sebe zakorenenú vieru v niečo ako personifikovaného pána zla.
Pozývam vás na dobrodružný výlet odhaľujúci pôvod diabla. Je ale na vašej zodpovednosti, aké ponaučenie si z neho zoberiete. Môžete ho brať ako fikciu, ktorou nie je, alebo ho prijať ako ďalší čudný príbeh z internetu, čo je spôsob, akým ho budem prezentovať. A treťou možnosťou je, že budete dosť zvedaví a overíte si, či to, čo vám poviem má v sebe kus pravdy. A keť urobíte tento objav, možno si budete priať, aby ste tento príbeh vôbec nečítali.
Ak ste pripravení, začnem s úryvkom z toho, čo mnohí považujú za najstaršiu knihu. V pôvodnej Genezis, kapitola 6, je nasledujúca pasáž:
The sons of God saw the daughters of man, and
that they were good; and they took them for wives,
all of which they chose...
The Nefilim were upon the earth in those days,
and thereafter also, when the sons of the gods
cohabited with the daughters of Adam, and
they bore children unto them. They were the might ones
of eternity - the people of the shem.

Synovia Boží videli dcéry človeka, a
to, že boli dobré; a vzali si ich za ženy,
všetky, ktoré chceli ...

Nefilim-ovia boli na zemi v týchto dňoch,
i v ďalších, keď synovia bohov
žili s dcérami Adamovými a
splodili s nimi deti. Oni boli mocní
na veky - národ shemský.
Keď sa pozriete do modernej Biblie, zistíte, že táto pôvodná pasáž bola skrátená na frázu "Na zemi boli obri" , zatiaľ čo iné preklady nechali výraz nefilim(ovia) nezmenený. Hebrejský originál (N. F. L.)
(židovské písmo nezaznamenávalo samohlásky, čo je dôvodom pre mnohé skomoleniny v neskorších prekladoch z hebrejčiny - pozn. prekl.) tohto slova znamená doslovne "byť zvrhnutý dole" . Ale aby sme získali detailneiší pohľad na to, kto boli nefilimovia a odkiaľ pochádzali, musíme zájsť ďalej ako po knihu Genezis, do časov, o ktorých sa mnohí neučili ani v škole, ani sa onich nedozvedeli inde. (možno v Amerike. U nás má o Babylone každý aspoň základnú predstavu - pozn. prekl.)
Pravda o nefilimoch je známa už veľa rokov. Začiatkom nášho storočia, sa archeológovia prekopávali cez hromady rozvalín na mieste zvanom Nippur v dnešnom Iraku. Ako hrabali stále hlbšie hľadajúc kamenné artefakty, vynášali celé hromady malých hlinených úlomkov, ktoré vyzerali ako rozbitá keramika, zdobená vzormi zloženými z krátkych rovných čiarok. Bezstarostne ich odnášali na kopy a považovali ich za nepríjemnú prekážku výkopových prác. Na tomto mieste boli kamenné nálezy zriedkavé, ale predsa sa našiel jeden, ktorý archeológov doslova omráčil. Podobne ako známa Rosettská doska, ktorá mala na sebe nápisy po grécky a v egyptských hieroglyfoch,nippurský kameň mal na sebe vyrité nápisy v starej mezopotámštine a zároveň aj riadky tých istých vzorov, ktoré zdobili hlinené úlomky. Uvedomili si, že úlomky neboli bezcennou keramikou, ale že boli časťou obrovskej knižnice, spísanej na hlinených tabuľkách v najstaršom známom jazyku na svete.
Preklad zvláštneho písma nebol ľahký, ale húževnatosť zvíťazila, aarcheológovia zažili druhé veľké prekvapenie. Tabuľka písaná v tomto jazyku, známom ako klinové písmo popisovala knižnicu ako "veľmi starú" a prisudzovala jej zozbieranie Mezopotámskemu kráľovi Ashurbanipalovi, ktorý žil približne pred 3000 rokmi. V tejto venovacej tabuľke Ashurbanipal tvrdil, že rozumel rôznym starým jazykom, vrátane "starých nápisov spred veľkej potopy." Ale pred tým, než začneme porovnávať s biblickými príbehmi z Genezis, musíme si vypočuť zbytok toho, čo sa našlo.
Pôvod diabla ...
v každom z nás
Na nálezisku v Nippure sa to začalo hemžiť najrôznešími skupinami archeológov podporovanými univerzutami po celom svete. Teraz, keď už vedeli, aký význam majú hromady črepov, začali ich zbierať a odnášať do rôznych krajín na výskum. Malé úlomky sa museli najprv pozorne zložiť dohromady, aby ich bolo možné prečítať a často sa stávalo, že chýbajúci kus sa nachádzal v zbierke iného múzea alebo univerzity. Aj tak sa ale podarilo dosiahnuť veľké pokroky v skladaní hlavne udiel, ktoré sa našli vo viacerých kópiách a takmer úplné. Ale podstata a obsah nálezu boli veľmi znepokojujúce.
Ashurbanipal zozbieral a preložil literatúru z čias svojej dávnej histórie. Ako ďaleko späť v šase je "veľmi stará" pre kráľa, ktorý žil pred 3000 rokmi ? Konzervatívne odhady datujú vznik mnohých diel do do doby pred ich napísaním, približne pred rok 10 000 pred n.l., pretože sú písane v rytmickom verši, aby sa ľahšie učili naspamäť. Táto knižnica nám preto ponúka jedinečný pohľad na minulosť človeka. Ale našlo sa v nej veľa prekvapení.
Počas viac ako tisícročia približne pred 5000 rokmi existovala jedna dominantná a nemenná predstava, ktorú bu sme dnes mohli nazývat vierou. V týchto časoch viera a kultúra boli to isté. Ľudia chápali svojich vodcov a vládcov ako niekoho, kto bol v úzkom kontakte s "bohmi", ktorí mali spoločný názov Anunaki. Rastúci slvník slov a výrazov, ktorý sa postupne vytváral z preložených Nippurských úlomkov rýchlo ukázal, že sa jedná o čosi výnimočné. Že meno "bohov" sa skladalo z výrazov "Anu" - nebo a "ki" - zem. V doslovnom preklade "bohovia" boli "tí, čo prišli z neba na zem."
Prekvapujúci počet básní, príbehov a historických záznamov rozprával jasný príbeh, bez obvyklého symbolizmu a bez mýliacich metafor. Fakty boli tam, na hlinených tabuľkách, prístupné každému, kto ich chcel čítať. Čo je ale veľmi podivné ich prekladanie do dnešných jazykov prebieha veľmi tajnostkársky a skryto. Dokonca aj dnes, keď sa povie "starodávna kultúra", predstavíme si Egypt - nie mezopotámiu. Bohatstvo detailov, a koherentný príbeh Nippurskej knižnice tabuliek s klinovým písmom je nesporne jedným z najväčších archeologických objavov vôbec, a predsa je roky úspešne zahmlievaný a tajený pred zrakom verejnosti. Prečo ?

Tu je to, čo, vám nebolo prezradené. Jedno konkrétne dielo, zvané Enumma Elish popisuje usporiadanie slnečnej sústavy v časoch, keď sa značne líšila od toho, ako ju poznáme dnes. Tento mladý systém mal Zem (zvanú Tiamut) a mesiac, ako aj ostatné sesterské planéty. Príbeh rozpráva o nájazdníckej planéte, ktorá vstúpi do systému a poruší gravitáciu, čo spôsobí rozdrobenie jednej planéty na pásmo asteroidov, zatiaľ čo iná je vrhnutá na eliptickú dráhu so slnečným rokom zvaným "shar", ktorý trvá približne 3600 pozemských rokov. Toto konkrétne dielo bolo pravdepodobne jedným zo základných diel, ktoré sa vtedy učili spamäti a prepisovali ho. Našlo sa neskôr na rôznych náleziskách v Iraku.
Dielo s názvom Atra Hasis je asi najšokujúcejšie. Tento text popisuje Anunaki-ov ako národ pochádzajúci z onej planéty s eliptickou obežnou dráhou, zvanej Nibiru. Planéta asi trpela nejakým druhom poškodenia atmoséry a vyslala na Zem skupinu prospektorov, aby tu hľadali istý kov - zlato. Zlato na zemi ťažili Igigi-ovia, ktorí predstavovali nižšiu formu Anunaki-ov. Atra Hasis začína vo chvíli, keď sa Igigi-ovia sťažujú na únavu a ťažkosti, ktoré majú pri tejto fyzicky náročnej práci. When the gods instead of man
Did the work, bore the loads,
The gods' load was too great,
The work too hard, the trouble too much,
The great Anunnaki made the Igigi
Carry the workload sevenfold.
Keď bohovia miesto ľudí
konali prácu, vláčili bremená
ich náklad bol ťažký,
práca príliš namáhava, a ťažkostí veľa,
Veľki Anunaki-ovia prikázali Igigi-om
Niesť sedemnásobné bremeno.

Keď Igigi-ovia prosili vodcu expedície o úľavu v ich práci, An (otcovská postava a najväčší vodca), a jeho dvaja synovia, Enki a Enlil usporiadali poradu. Text popisuje tieto udalosti tak, ako keby hrozila vzbura. Enki ale dostáva nápad.
Why are we blaming them?
Their work was too hard, their trouble was too much.
Every day the earth resounded.
The warning signal was loud enough, we kept hearing the noise.
There is [.-pieces missing- ]
Ninhursag the womb-goddess is present
Let her create a mortal man
So that he may bear the yoke
So that he may bear the yoke, the work of Enlil,
Let man bear the load of the gods!
[.-pieces missing-.]
Belet-ili the womb-goddess is present,
Let the womb-goddess create offspring,
And let man bear the load of the gods!"

Prečo ich viníme ?
Ich práca je ťažká, ich trápenie je veľké.
Každý deň sa zem ozýva dunením.
Varovný signál bol dosť hlasný, stále sme počúvali ten hluk.
Je tam ... [ - kus chýba - ]
Ninhursag, bohy\a-lono je tu
nech stvorí smrteľného človeka
aby mohol niesť mech so zemou
aby mohol niesť mech, prácu Enlila.
Nech človek nesie bremeno bohov !

Príbeh pokračuje tým, ako Ninhursag - ženské pohlavie Anunaki-ov vytvorí zmenený hybrid použijúc pri tom materiál z jedného z Anunaki-ov a z pozemského "zvieraťa" - primitívneho človeka. Anunaki-ovia teraz mali inteligentného pracovníka pre svoju ťažbu. Čoskoro boli tieto prototypy človeka ("A-dam" znamená niečo ako "duplikovaný" plus "človek") prispôsobované špecifickým úlohám - včetne verzie s drobnými, jemnými črtami, používanej Anunaki-ami ako domáca slúžka.
Atra Hasis ďalej rozpráva, o tom, ako práve tento "jemný typ", ktorý viac pripomínal samotných Anunaki-ov, ich priťahoval a obcoval s nimi. A boli to títo "obri na zemi", ktorých pripomína kniha Genezis.
Kniha Genezis ukrýva viacero odkazov na tento starší príbeh. Ninhursag, ktorá vytvorila prvých "múdrejších ľudí" požívala veľkú úctu od anunaki-ov a dostala titul "Nin-ti" alebo "Pani života" Keďže stará Hebrejčina má viacero významov pre slovo "ti", vrátane významov "rebro" a "život", stalo sa to , že keď Nin-ti vytvorila evu, vznikol chybný príbeh o prvej žene stvorenej z adamovho rebra.
A kde má v tomto príbehu svoje miesto diabol ?

Aby sme skutočne pochopili diablov pôvod, musíme sa pokúsiť pochopiť kultúru starých Sumerov, ktorí žili v Mezopotámií. Je to úrodná a dobre zavlažovaná zem medzi riekami Eufrat a Tigris v dnešnom Iraku. Sumerská civilizácia predstavuje pre historikov skutočnú záhadu.
Sumeri boli ľudia so širokými hlavami, fyzicky aj jazykovo odlišní od všetkých okolitých kmeňov, ktoré tam žili pred nimialebo po nich. Ich príchod do mezopotámie bol takmer okamžitý - ako keby sa vynorili odnikiaľ. Ale čo je na ich civilizácii zarázajúcejšie - od samého počiatku mali vládu, vysoko organizovanú vieru, školy, v ktorých sa vyučovala matematika, systém zdravotníctva a vysoko vyvinuté zručnosti v staviteľstve. A navyše - vedeli čítať a písať ! Pokiaľ vieme - boli prví. Odkiaľ prišli ?
Jedna z možných stôp je v jednom z ich najstarších mýtov, ktorý sa odohráva na ostrove zvanom Tilmun. Historici tvrdia, že ide pravdepodobne o ostrov Bahrain v p Perzskom zálive.Je to legenda o bohu, Oannessovi, ktorý bol napoly človek a napoly ryba, ktorý prišiel zo "základov sveta" (tvorených nebom a morom), aby dal ľuďom kultúru a vzdelanie. Okrem "základov sveta" bola ešte pevná zem a podsvetie. Ale najznámejšou zo sumerských legiend je iste Epos o Gilgamešovi.
Epos o Gilgamešovi poznáme z jeho roztrieštených zvyškov, nájdených na viacerých rôznych miestach. V niektorých častiach sveta musel byť tak populárny, ako je Biblia populárna dnes. V jeho úplnej podobe bol zapísaný na 12 tabuľkách v akkadskom písme a našiel sa v starom Hititskom hlavnom meste známom ako Boghazkoi. Vieme tiež, že Gilgameš bol skutočnou historickou postavou, pretože jeden z úlomkov opisuje Gilgamešovu vojnu s kráľom krajiny Kish. Gilgameš bol kráľom sumerského mesta Uruk v prvej štvrtine tretieho tisícročia pred n.l.
Legenda začína slovami "sa nabe imuru," - "ten kto videl všetko" - tými istými slovami, ktoré použil neskôr Homér v úvode Odysey.
"Človek-kráľ, ktorý je ako obraz boží ..." Tieto riadky sa vzťahujú na Atra Hasis, podľa ktorej ľudí stvorili Nephilim-ovia na vlastný obraz. Gilgameš sa tu opisuje ako z dvoch tretín nephilim a z tretiny človek. Dedičné právo týchto hybridných ľudí je potvrdené rovnakým spôsobom ako v Genezis 6:1-4 "mocní muži slávy ...," ktorí boli "zrodení z jednoty ženy so sinmi božími."
Epos o Gilgamešovi sa sústreďuje na človeka menom Enkidu, ktorý je necivilizovaný a zije, je a pári sa ako divé zvieratá. Neskôr ho stretne a "poľudští" Gilgameš, s ktorým sa spriatelia, precestujú ďaleké krajiny a zažijú rôzne dobrodružstvá s priateľmi aj nepriateľmi. Jadro príbehu sa rozvinie, až vo chvíli, keď je Enkidu zabitý. Gilgameš zostáva sám, zklamaný a rozčarovaný. Stáva sa z neho muž s poslaním: Nájsť večný život.
Gilgameš cestuje tam, kde sa dozvedel, že je večný život - do krajiny, dnes známej ako Libanon. Dostane sa k širokej rieke a nemôže prejsť ďalej. Zastaví sa v hostinci, aby si oddýchol a najedol sa. Tu stretáva hospodského - Utnapishtama, ktorý sa veľmi podobá biblickému noemovi. Utnapishtamov príbeh o potope je starý príbeh - takmer o 2000 rokov starší než Genezis. Je možné, že príbeh z knoihy Genezis sa zakladá práve na tomto príbehu.
Podľa eposu o Gilgamešovi, Utnapishtam dostal varovanie o blížiacej sa potope od jedného z božských bratov - Enkiho. Z iných tabuliek poznáme úplný príbeh o tomto varovaní. Odohráva sa takto:
Hlavné božstvo, Anu, je sklamaný, že hybridní ľudia nepokročili príliš ďaleko od svojho zvieracieho pôvodu. Obzvlášť mu vadí, že ľudia majú sklon stále spolu obcovať. V príbehu je dokonca citovaný ako hovorí, že nemohol zaspať, kvôli hluku z nespočetných súloží, ktorý k nemu doliehal až na vrchol jeho stupňovitej pyramídy (zikkuratu). Ďalej sa bohovia radia, čo robiť ďalej s ľuďmi a je zvažovaných viacero možností. Na chvíľu je ľuďom odoprené jedlo, čo vyústi do kanibalizmu. Skúšajú iné metódy vyhladenia, až kým Anu neohlási, že prišiel na "konečné riešenie".
Domovská planéta bohov - Nefilim-ov s volá Nibiru. Anu ohlási, že pri svojom ďalšom priblížení bude Nibiru dosť blízko k Zemi na to, aby spôsobil obrovskú prílivovú vlnu. Zakazuje, aby ktokoľvek ľudí varoval a keďže ľudia žili v úrodných nížinách budú spoločne spláchnutí z tváre zeme. Dvaja synovia, Enki a Enlil, súhlasia s tým, že zachovajú mlčanlivosť.
The word "Nibiru" literally translated as "place of the crossing," but the "epic of Creation" in the Enumma Elish clarifies this meaning: Doslovný preklad slova "Nibiru" znie "miesto skríženia", ale v epose o stvorení Enuma Elish je vysvetlený takto:
Planet Nibiru
The crossroads of heaven and earth shall he occupy
Above and below, they shall not go across
They must await him.
Planet Nibiru
Planet which is brilliant in the heavens
He holds the central position
To him they shall pay homage
Planet Nibiru
It is he who without living
The midst of Tiamut (Earth) keeps crossing
Let "Crossing" be his name
The one who occupies the midst.
Planéta Nibiru
Nech zaujme miesto na križovatke nebies a zeme.
Hore a dole, nech neprejdú
nech ho očakávajú.
Planéta Nibiru
Planéta, ktorá je briliantom na nebesiach.
Zaberá ústredné miesto.
Jemu nech skladajú pocty.
Planéta nibiru
On je ten, kto bez života
Samý stred Tiamut (Zeme) stráži križovatku
Nech "križovatka" je jeho menom,
toho, kto zaberá stred

(tak tento verš sa prekladal veľmi zle ... pozn. prekl.)
Enki, ktorý má sympatie k niektorým ľuďom to zariadi tak, že Utnapishtam ho vypočuje pri rozhovore, skrytý za paravánom z trstiny. Hovorí o veciach, ako napríklad "múdry muž si postaví loď". A tak Utnapishtam dostane varovanie a Enki verí, že neporušil svoj sľub Anuovi.

Narozdiel od príbehu z knihy Genezis Utnapishtam dostane radu, aby na loď zobral ľudí s užitočnými schopnosťami, ako napríklad murárov, pastierov a liečiteľov. Nakoniec prší, ako to bolo predpovedané, a loď aj so svojím nákladom pristáva poblíž hory Ararat v dnešnom Turecku. Tu sa príbeh veľmi odlišuje od toho z Genezis.
Prvá vec, ktorú utrmácaná posádka urobí po tom, čo pristanú na suchej zemi je, že "zapália" alebo uvaria nejaké mäso na jedenie. A zatiaľ, čo mäso horí, navštíva ich božstvá, aby ich odmeniali tým, že im porozprávajú o ich pôvode a uzavrú s Utnapishtamom a jeho skupinou zmluvu.
Sumerské texty píšu, že Utnapishtam má pre svoje Nephilimské dedičstvo schopnosti, ktoré ešte nikdy nepoužil. Navrhnú mu, že ho poučia a vycvičia v týchto schopnostiach a nakoniec ho iniciujú do stavu, ktorý by sme nazvali "kňazstvo". Súčasťou sľubu je, že nesmie tieto schopnosti použiť vo svoj prospech, ale v prospech všetkých ľudí. Schopnostiam sa učí postupne podľa ich náročnosti a sú sprevádzané skúškami sebakontroly a charakteru. Nefilimský systém je zvaný "dur-an-ki", alebo " zväzok nebo-zem"
Gilgameš si vypočuje tento príbeh a vydá sa hľadať večný život v podobe rastliny, ktorá rastie pod morskou hladinou. Uviaže si preto na nohy kamene a vydá sa do hĺbok pre túto zvláštnu rastlinu, len aby mu ju v zápätí ukradol had, počas odpočinku na brehu mora. Príbeh končí tým, ako had zvlečie svoju kožu a odplazí sa preč. Aj keď príbeh nekončí hollywoodskym dramatickým vyvrcholením, zmysel eposu sa nesporne nachádza v príbehu samotnom. Je to spôsob, akým starí Sumeri spájali históriu a legendy do jedného uceleného celku.

Tak čo si v tej to chvíli o tom myslíte ? Je tento príbeh len čistá fikcia ? Celkom vás chápem, ak ste sa takto rozhodli, pretože ostatné vysvetlenia sa prehĺtajú trocha ťažšie. Ak je to len obyčajná legenda, ako mohli staré národy prísť na motív mimozemskej kultúry, iných planét, alebo genetických manipulácií ? Ak toto bola nejaká zvláštna schopnosť sumerských ľudí, kde získali takú predstavivosť ? Žiadne staršie dôkazy o Sumerskej kultúre sa nikde nenašli. A samozrejme je tu stále otázka: "Ako to súvisí s diablom ?"

Naša tradičná predstava rohatého, okrídleného démona pochádza zo sumerského Mýtu o Zu-ovi a sústreďuje sa na božských bratov Enkiho - ktorý si obľúbil ľudí a Enlila, ktorý stále striktne poslúcha Anuove príkazy.
Nefilimovia stoja opäť pred možnou vzburou, keď Igigiovia - druh Nefilimov, ktorí pracovali v "základoch zveta" - vesmíre vznášajú sťažnosť, že nemajú žiadne miesto na odpočinok. Všimli si totiž, že iní nefilimovia, ktorí pracovali v baniach a božstvá, ktoré zabezpečovali tieto práce mohli po čase odísť na odpočinok. Keďže sa ale báli hádky s Enkim a Enlilom, presvedčilu Zua, aby predniesol ich žiadosť božstvám.
Zu bol sirota. Príbehy o Zuovi spomínajú, že jeho predkovia boli nepriateľmi Anua a jeho klanu (po udalostiach na ich domovskej planéte.) toho si bol vedomý len Enki, al erozhodol sa udržať to v tajnosti. Zu bol prijatý medzi vesmírnych robotníkov a žil ako jeden z nich. A s radosťou súhlasil, keď ho poprosili, aby predniesol požiadavky Enkimu a Enlilovi. Nebol im síce rovný, ale bol z ich druhu.
Enlil sa nenechal len tak ľahko presvedčiť o tom, že prestávka na oddych pre Igigi-ov je naozaj potrebná. Veľmi váhal. Jeho božský brat enki z nejakej príčiny navrhol, že by mohli celú záležitosť odložiť na neskôr a prípane odkladať rozhodnutie, keby Enlil pridelil Zua do jeho osobnej služby. Služba jednému z bratov prevyšovala svojou dôležitosťou všetko ostatné ... Podľa návrhu mal Zu vstúpiť na najzraniteľnejšie miesto, na vrchol zikkuratu, do tajnej komory, v ktorej boli uložené "tabuľky osudov". Táto práca bola natoľko dôležitá, aby kvôli nej mohli odkladať rozhovor a rozhodnutie vo veci Igigskej požiadavky. Enlil súhlasil a urobil tak.
To the words that Enki spoke to him
the god Enlil consented.
At the sanctuary Zu took up his position
At the entrance to the chamber
Enlil had assigned him.
Po slovách, ktoré k nemu Enki predniesol
boh Enlil súhlasil.
v Vo svätini Zu zastal svoje miesto
Ku vchodu do komory
Enlil ho postavil
Zu sa zmocní "tabuliek osudu" a sily, ktorá je vnich ukrytá. Možno si tiež uvedomil, aká je Enlilova taktika. Nakoniec ukradne tabuľky osudu a prchá s nimi späť "do nebies," odkiaľ začína používať moc ukrytú v tabuľkách. Anu a ostatné božstvá sú šokovaní. Toto porušenie dôvery uvrhlo celú planétu do stavu krízy. Anu prikáže, aby tabuľky boli navrátené Enlilovi - ale Enlil zanariekal: "kto porazí Zua teraz, keď má tabuľky ?"
Padne teda rozhodnutie, že bitku so Zuom povedie enlilov prvorodený syn - Ninurta. Nakoniec Zua porazí a vracia tabuľky na ich miesto v svätostánku. Potom sa odohráva veľký súd, na ktorom sa zúčastnia všetky božstvá, aby nad zuom vyniesli ortieľ. Rozsudok vykoná Ninurta, ktorý Zuovi podreže krk. Tento epos bol pre Sumerov natoľko významný, že ho zobrazili na nespočetných hlinených pečatiach a v umeleckých dielach. Zu je často zobrazený ako vták, s perím a krídlami, aby sa zvýraznila jeho príslušnosť k Igigi-om - "tým, čo lietajú". Epos sa pripomínal počas Babylónskych a Asýrskych rituálov, kde bol v prítomnosti božstva obetovaný býk predstavujúci diabolského Zu. Pre Sumerov Zu predstavoval zosobnenie podvodu a taktiež bol metaforou pre všetko nečisté.
Predstava "rohatého" má tiež svoje korene v starom Sumeri. Anu, Enlil a Enki boli takmer vždy zobrazovaní s rohami, bradou a občas s tiarou (úzka kovová čelenka alebo koruna) prípadne s klobúkom so širokou strechou. Rohy boli spôsobom, ako zobraziť ich božskú podstatu, veľmi podobne ako svätožiara na kresťanských obrazoch. Mali skutočne rohy ? Pravdepodobne nie.
Pridanie rohov k okrídlenému Zu s vtáčími nohami dokončuje obraz klasického diabla. Ale existencia skutočného diabla sa musí viazať na čosi podstatnejšie ako len na mýtus, alebo na historickú postavu. Čo teda tvorí podstatu zla ?
Pre sumerské náboženstvo zlo predstavovalo návrat k najstarším pudom a impulzom driemajúcim hlboko v každej bytosti. Ľudia ako bytosti z časti zvieracie (homo erectus) a z časti božské (Anunaki-ovia) sú náchylní poddať sa svojim zvieracím pudom. To bolo teda zlo v človeku -zvyškové primitívne pudy sebazáchovy a pokračovania rodu . Zlo sa bude snažiť za každú cenu, aby ľudia nerozvíjali v sebe božské vlastnosti a nestali sa tak viac podobní bohom. Nedostatok sebakontroly, pre neho tak typický je prirodzenou prekážkou pre rozvoj takýchto vlastností.
Skutočné, zosobnené zlo sa ale snaží získať božské vlastnosti a zneužívať ich vo svoj prospech. V histórii narážame vždy na niekoho, kto získal takéto schopnosti, možno aj náhodne a potom ich použil nesprávnym spôsobom. Podobne, ako to bolo v prípade Zuovho podvodu, zneužitie moci predstavuje prvok samotného jadra našich predstáv o zle.
Kde je diabol ? Je vo vnútri každého človeka, vyčkáva na to aby nás použil pre svoje ciele, zaujíma ho a ovláda nás cez zvieraciu stránku našej psychiky. Obávam sa, že je v každom z nás. Ako som povedal na začiatku, tento príbeh je pravdivý. Namiesto toho, aby som vás zaplavil odkazmi na všetky zdroje a preklady, ktoré sú navyše predmetom mnohých sporov o presnom preklade, syntaxi a zvyklostiach, ponúkol som vám náčrt toho, čo tieto materiálz obsahujú. Krátky pohľad do dejín nám potvrdí tento náčrt bez toho, aby sme zbytočne zachádzali do ďalších detailov. Nakoniec si bude musieť každý z vás odpovedať na otázku, či je tento príbeh pravdivý, alebo či starí sumeri mali extrémne farbistú a tvorivú fantáziu. Navyše, čím hlbšie sa budeme prehrabávať, tým viac budete zisťovať, že tento príbeh bol pred vami tajený. Ale vy máte právo vedieť...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

https://pics-tube.xyz/ голая девушка сиськи секса

(Larrydyexy, 9. 11. 2021 19:57)

https://pics-tube.xyz/ русские зрелые женщины порно смотреть онлайн

азиатский секс https://pics-tube.xyz/mnogo-porno-foto-po-kategorijam.html порно плачущие анал

Казино Риобет

(AntdnМAppeataQuesse, 9. 11. 2021 17:03)

Супер https://www.northlands.ru/forum/member.php?u=3318

Это Аллергия через солнце

(xxGah, 9. 11. 2021 12:32)

Лечат эту недомогание лекарствами чтобы аллергии – тавегилом, супрастином и др. и кроме витаминами С, В и Е. Если вы узнали который имеете эту неприятную поветрие, тут вы должны отплевываться солнечных лучей, солярии. Знайте, что болезнь лучше будет предупредить, чем после лечить.
Сильно опасны поездки в жаркие страны, там солнце необыкновенно активно. Буде столовать позыв загореть, лучше только это делать по утрам либо на закате солнца. Исключительно помните, когда у вас трудный авантюра заболевания, тут стоит забыть о загаре.
Подробнее почитайтеhttps://mail102.ru/allergiia-na-solnce/ - Аллергия для солнце

logo go plus full crack 167golkes

(Robertwrigh, 8. 11. 2021 21:31)

Osclass Premium Themes Nulled 25 1 HD Online Player (dum laga ke haisha movie download fi)
Vladmodels Sasha y109 set 010.rar

Аллергия на солнцеce

(xrustwaree, 8. 11. 2021 19:31)

Если наступает лето, многие хотят получить красивый загар.
Лишь не у всех это получается.
Буде кто-то получает легкий ожог, то у других появляются чешущиеся волдыри.
Будто называется такая болезнь?

crick info com

(BrianGaple, 7. 11. 2021 12:00)

mta info https://www.pcweek.ua/forum/view_profile.php?UID=62812 nutritional info for banana 4t43

https://pics-tube.xyz/ секс селка фото

(Larrydyexy, 6. 11. 2021 22:23)

https://pics-tube.xyz/ порно маленькие девушки

голые девушки любят https://pics-tube.xyz/mnogo-porno-foto-po-kategorijam.html порно анал 2020 года

обучение трейдингу криптовалют

(Andrewgap, 6. 11. 2021 22:15)

https://bitcoincrypt5.blogspot.com/p/blog-page.html

buy cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis alternative, 5. 11. 2021 22:59)

cheap cialis https://cialiswithdapoxetine.com/

Eternals Film Full Online 2021 REVIEW TRAILER [ENGLISH/ML]

(Nelsonrox, 5. 11. 2021 2:18)

Eternals Ver completas gratis pelicula online
https://www.ivoox.com/ver-en-linea-eternals-pelicula-2021-espanol-completas-audios-mp3_rf_77753771_1.html
https://groups.google.com/g/eternals-pelicula-ver-completas-en-espaol/c/XPiO2St1vGQ
https://www.deviantart.com/svetlanaryzyh99/art/Eternals-Ver-completas-gratis-pelicula-online-896871496
https://medium.com/@svetlanaryzyh99/hd-eternals-2021-ver-p-e-l-i-c-u-l-a-online-gratis-espa%C3%B1ol-latino-9c8d6bf78120
https://eternalsveronline2021.tumblr.com/post/666857553331994624/eternals-ver-pelicula-completas-espa%C3%B1ol

Eternos assistir filme online completas gratis
https://groups.google.com/g/eternos-assistir-filme-completo/c/_KxXp8KnKLg
https://www.deviantart.com/elisejzvonarenkovv/art/Eternos-assistir-filme-online-completas-gratis-896869313
https://medium.com/@elisejzvonarenkovv/hd-eternos-2021-ver-hd-f-i-l-m-e-online-gratis-portugu%C3%AAs-4fb413674d02
https://eternosfilmeonline.tumblr.com/post/666855696529342464/assistir-eternos-filme-portugu%C3%AAs-gr%C3%A1tis-online

Eternals Film streaming ita completo 2021
https://groups.google.com/g/eternals-streaming-completo-film-online-italiano/c/GmM6mkp-ejA
https://www.deviantart.com/fedrkopylov9/art/Eternals-Film-streaming-ita-completo-2021-896875487
https://medium.com/@fedrkopylov9/streaming-ita-eternals-2021-hd-f-i-l-m-completo-online-gratis-g-u-a-r-d-a-r-e-italiano-91dccecf25ad
https://eternalsstreamingita2021.tumblr.com/post/666860025768280064/eternals-online-film-streaming-ita-gratis-completo

Les Eternels Film Streaming HD VF Regarder Online
https://groups.google.com/g/les-ternels-streaming-film-vf-complet-gratuit/c/pgZWXCC3RmQ
https://www.deviantart.com/sidorshroman/art/Les-Eternels-Film-Streaming-HD-VF-Regarder-Online-896949632
https://medium.com/@sidorshroman/hd-les-%C3%A9ternels-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-fran%C3%A7ais-24c31bdce973
https://leseternelsstreamingvf.tumblr.com/post/666933356303433728/les-%C3%A9ternels-streaming-film-fran%C3%A7ais-2021-complet

Eternals Film Online Ganzer Deutsch Stream 2021
https://groups.google.com/g/eternals-stream-deutsch-film-ganzer-online-2021/c/tYU-6_iLZPY
https://www.deviantart.com/tf164728/art/Eternals-Film-Online-Ganzer-Deutsch-Stream-2021-896955468
https://medium.com/@tf164728/stream-hd-eternals-2021-filme-tv-deutsch-online-kostenlose-komplett-e4ecfd5b97d8
https://eternalsfilmstream.tumblr.com/post/666938891407966208/eternals-ganzer-film-deutsch-kostenlos-stream

Watch Eternals full online
https://groups.google.com/g/eternals-watch-movie-online-putlocker/c/OH4kLaPR57U
https://www.deviantart.com/atntvelnw/art/Watch-Eternals-full-online-896957471
https://medium.com/@atntvelnw/watch-eternals-free-2021-online-movie-full-english-ml-e898e4a8fb4e
https://eternalsfullfree.tumblr.com/post/666941274394411008/watch-eternals-online-free

serviced apartments canberra cbd

(AnthonyGah, 3. 11. 2021 16:27)

Ms Deall says, My dream has been to have a commercial space of my own to show my art and to both paint and teach in. https://saint-lazarus.org

Казино Риобет

(AntdnМAppeataQuesse, 3. 11. 2021 3:28)

Рейтинг казино https://sites.google.com/view/top-casino-rating/index

place

(MathewExcic, 2. 11. 2021 17:40)

sexual congress is earnest blowjobs, bankrupt anal union and of course unrestrained coterie sex. It is no less fascinating to watch how Russian guys press horseplay, filming with a recondite camera acquaintanceship with fortuitous girls and succeeding making love in a doorway or in a rented apartment.
The sexiest girls 45ен be disguised as Voyeur XXX HD Videos Massage XXX HD Videos in voluptuous poses exposing their charms, in this cut up we tot up sexy and pornographic wallpapers with engaging babes in the first 4K quality. Wallpapers with naked beauties can be bet on the desktop or objective fancy the foul bodies of uninitiated ladies. In this rank, you can dig in fine points the most close places of complete girls, because these bitches like to put their bodies on universal display. Naughty and taboo wallpapers are available representing release download in the richest qualities, such as 4K and 1080p.
The hottest, 76u7 most spectacular and viewed porn videos https://blog.spacestock.com/ini-alasan-mengapa-banyak-gedung-perkantoran-di-cbd/?unapproved=53512&moderation-hash=e8fddc68c4268f8b65c9c0642c0e4310#comment-53512 deceived by into the listing of renowned porn videos, any fresh video can clash into this grouping if it is viewed around a adequate swarm of people. Now you do not need to choose anything inimitable, because all porn videos from this head are the bizarre ones that most people like. On this summon forth you will be presented with the most popular porn videos that the users of this area be suffering with chosen, all the videos you can of online or download in terrific HD nobility repayment for free.

place

(MathewExcic, 2. 11. 2021 12:01)

sexual congress is earnest blowjobs, hard anal union and of undoubtedly unrestrained group sex. It is no less fascinating to watch how Russian guys have amusement, filming with a arcane camera awareness with fortuitous girls and subsequent making love in a doorway or in a rented apartment.
The sexiest girls 45ен be disguised as Office XXX HD Videos Kissing XXX HD Videos in naughty poses exposing their charms, in this cut up we count up amatory and dirty wallpapers with pleasant babes in the superb 4K quality. Wallpapers with starkers beauties can be bet on the desktop or merely enjoy the sexy bodies of uninitiated ladies. In this quality, you can see in itemize the most associate places of perfect girls, because these bitches like to put their bodies on clear display. Naughty and prurient wallpapers are within reach for unshackled download in the a- qualities, such as 4K and 1080p.
The hottest, 76u7 most spectacular and viewed porn videos https://www.paarthinfra.com/blog/2019/12/11/what-makes-a-house-the-luxurious-house/?unapproved=5923&moderation-hash=6998a0e0b7675049267c7857403d6e31#comment-5923 topple into the section of renowned porn videos, any different video can fall into this type if it is viewed around a adequate hundred of people. Now you do not have occasion for to pick out anything inimitable, because all porn videos from this category are the bizarre ones that most people like. On this leaf you pass on be presented with the most in fashion porn videos that the users of this situation take chosen, all the videos you can care for online or download in distinguished HD nobility repayment for free.

Дозвіл на постійне проживання в Словаччині

(AdrianWek, 2. 11. 2021 11:08)

copulation is weighty blowjobs, hard anal union and of no doubt unrestrained group sex. It is no less fascinating to supervise how Russian guys have amusement, filming with a hidden camera awareness with fortuitous girls and consequent after making love in a doorway or in a rented apartment.
The sexiest girls sit HDSex.Porn Kissing XXX HD Videos https://www.secondhandbazaar.in/user/profile/229957 in voluptuous poses exposing their charms, in this cross-section we count up erotic and salacious wallpapers with engaging babes in the most outstanding 4K quality. Wallpapers with unvarnished beauties can be put on the desktop or merely fancy the lascivious bodies of adolescent ladies. In this rank, you can see in detail the most close places of complete girls, because these bitches like to cast their bodies on clear display. Erotic and dirty wallpapers are present representing release download in the most artistically qualities, such as 4K and 1080p.
The hottest, 76u7 most spectacular and viewed porn videos deceived by into the listing of popular porn videos, any fresh video can tumble into this category if it is viewed past a enough slew of people. For the nonce you do not paucity to prefer anything inimitable, because all porn videos from this listing are the bizarre ones that most people like. On this page you will be presented with the most all the rage porn videos that the users of this site enjoy chosen, all the videos you can chaperon online or download in bar HD quality exchange for free.

биовитрум официальный сайт

(AnthonySot, 1. 11. 2021 19:05)

современные медицинские оборудования эрго продакшн россия https://artushgrey.estranky.cz/clanky/navstevni-kniha-_-guest-book.html#block-comments биовитрум каталог товаров цены 56п

cc shop credit card

(Georgebag, 1. 11. 2021 15:46)

Best cvv sites can be resolute not solely on the foundation of their acclaim, because there are sites that use a drawing lots of spamming and annoying advertising techniques to encourage their manifestation in the final, so stylishness does not come as the principal intermediary in the direction of a cvv and dumps against to be a well-fixed trading principles object of carders, but security and godlike faith are the heart factors to grow one https://ironcash24.online

Win A Free iPhone 13 PRO 2022

(bellePex, 1. 11. 2021 13:15)

https://www.plurk.com/moremoreiphone

Free iPhone 12 PRO MAX Giveaway 2022

Вход в мостбет казино онлайн

(Lienoquof, 1. 11. 2021 12:26)

автоматы мостбет https://mostbet-wg2.xyz

иммуногистохимичнский анализатор

(Chucksat, 31. 10. 2021 20:07)

Медицинское диагностическое обстановка – то, без чего сейчас мочь представить современную медицину. Эта разряд включает в себя компьютерные и магнитные томографы, рентгенологические сканеры, аппараты ради ультразвукового исследования, маммографы и другие будущий аппаратуры.
БУДУЩИЙ МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аппаратура для диагностики – наиболее сложная, высокотехнологичная, интенсивно развивающаяся государство медицинской техники. Она предназначена чтобы исследования состояния организма пациента и помогает выбрать дальнейшую лечебную тактику для сохранения здоровья человека.
Классификация медицинского оборудования может продолжаться произведена по следующим критериям:
сообразно степени безопасности;
сообразно функциональному назначению.
Применительно степени безопасности существует 4 класса медицинских изделий:
1 – низкая достоинство риска;
2а – средняя чин риска;
2б – повышенная степень риска;
3 – высокая достоинство риска.
Соразмерно функциональному назначению его можно классифицировать с использованием следующих критериев:
манипуляция воздействия ради организм пациента;
длительность исследования;
инвазивность;
источники энергии.
Диагностическое вооружение может тянуться воздействующим или воспринимающим. Воздействующие аппараты получают необходимую информацию о состоянии пациента по его реакции на определенное воздействие:
ультразвуковые волны (аппараты УЗИ - представлены в отдельном разделе);
ионизирующее излучение (маммографы, рентгенографы);
электромагнитные и радиоволны (томографы).
Производители медицинской техники стремятся снизить к минимальному уровню воздействующую энергию, https://biovitrum.ru/catalog/skanery-hamamatsu/skaner-nanozoomer-s360.html дабы предотвратить любые побочные вредные эффекты ради организма пациента и врача. Преимущественно актуальна эта задача фигурировать использовании рентген аппаратов.
Специально разработанное программное залог позволяет вызывать красоваться обследовании поиск отклонений через нормы, сокращая век облучения пациента и увеличивая верность диагностирования. Точность наведения и минимальное рассеивание пучка излучения снижает накануне минимума облучение других органов, которые не подвергаются обследованию.
Ведущие производители медицинского диагностического оборудования стремятся снизить точка воздействия своей техники, повышая вокруг этом исправность и достоверность получаемых данных.
Наша общество сотрудничает с ведущими производителями медицинского оборудования и предлагает широкий сортировка современной цифровой диагностической аппаратуры различной ценовой категории, в книга числе компьютерных томографов.
Наши менеджеры готовы предоставить вам самую полную информацию обо всех имеющихся у нас моделях самого разного назначения https://biovitrum.ru/catalog/nabory-reagentov-dlya-opredeleniya-onkomutatsiy/mgmt-60-reaktsii.html Наша общество вечно в курсе появления новых технологий чтобы рынке медицинского оборудования. Когда какой-то нужной модели медицинского оборудования вновь отсутствует в нашем каталоге, то мы закажем ее ради вас.Кроме продажи медицинского оборудования наша общество проводит:
образование персонала, работающего с этой техникой;
гарантийное и послегарантийное обслуживание приобретенного оборудования;
консультации сообразно всем вопросам о функциональных возможностях и особенностях имеющегося оборудования.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

následující »