Jdi na obsah Jdi na menu
 


v každom z nás
Už nejaký čas sa zujímam o diabla. Často som ho vinil za zlé veci, ktoré sa stali v mojom živote a vo svete okolo mňa. Predstavoval som si ho ako niekoho, koho sa treba báť, ale zároveň jeho moc nado mnou bola podriadená mojej slobodnej vôli. Veríte v niečo podobné ?
Asi nebudete prekvapení, keď vám poviem, že koncept diabla je veľmi podobný všade na svete a poznajú ho takmer všetky kultúry posledných tisícročí. Dokonca aj ľudia, ktorí nemajú jasnú predstavu o Bohu, alebo vieru v nebo a peklo, majú v sebe zakorenenú vieru v niečo ako personifikovaného pána zla.
Pozývam vás na dobrodružný výlet odhaľujúci pôvod diabla. Je ale na vašej zodpovednosti, aké ponaučenie si z neho zoberiete. Môžete ho brať ako fikciu, ktorou nie je, alebo ho prijať ako ďalší čudný príbeh z internetu, čo je spôsob, akým ho budem prezentovať. A treťou možnosťou je, že budete dosť zvedaví a overíte si, či to, čo vám poviem má v sebe kus pravdy. A keť urobíte tento objav, možno si budete priať, aby ste tento príbeh vôbec nečítali.
Ak ste pripravení, začnem s úryvkom z toho, čo mnohí považujú za najstaršiu knihu. V pôvodnej Genezis, kapitola 6, je nasledujúca pasáž:
The sons of God saw the daughters of man, and
that they were good; and they took them for wives,
all of which they chose...
The Nefilim were upon the earth in those days,
and thereafter also, when the sons of the gods
cohabited with the daughters of Adam, and
they bore children unto them. They were the might ones
of eternity - the people of the shem.

Synovia Boží videli dcéry človeka, a
to, že boli dobré; a vzali si ich za ženy,
všetky, ktoré chceli ...

Nefilim-ovia boli na zemi v týchto dňoch,
i v ďalších, keď synovia bohov
žili s dcérami Adamovými a
splodili s nimi deti. Oni boli mocní
na veky - národ shemský.
Keď sa pozriete do modernej Biblie, zistíte, že táto pôvodná pasáž bola skrátená na frázu "Na zemi boli obri" , zatiaľ čo iné preklady nechali výraz nefilim(ovia) nezmenený. Hebrejský originál (N. F. L.)
(židovské písmo nezaznamenávalo samohlásky, čo je dôvodom pre mnohé skomoleniny v neskorších prekladoch z hebrejčiny - pozn. prekl.) tohto slova znamená doslovne "byť zvrhnutý dole" . Ale aby sme získali detailneiší pohľad na to, kto boli nefilimovia a odkiaľ pochádzali, musíme zájsť ďalej ako po knihu Genezis, do časov, o ktorých sa mnohí neučili ani v škole, ani sa onich nedozvedeli inde. (možno v Amerike. U nás má o Babylone každý aspoň základnú predstavu - pozn. prekl.)
Pravda o nefilimoch je známa už veľa rokov. Začiatkom nášho storočia, sa archeológovia prekopávali cez hromady rozvalín na mieste zvanom Nippur v dnešnom Iraku. Ako hrabali stále hlbšie hľadajúc kamenné artefakty, vynášali celé hromady malých hlinených úlomkov, ktoré vyzerali ako rozbitá keramika, zdobená vzormi zloženými z krátkych rovných čiarok. Bezstarostne ich odnášali na kopy a považovali ich za nepríjemnú prekážku výkopových prác. Na tomto mieste boli kamenné nálezy zriedkavé, ale predsa sa našiel jeden, ktorý archeológov doslova omráčil. Podobne ako známa Rosettská doska, ktorá mala na sebe nápisy po grécky a v egyptských hieroglyfoch,nippurský kameň mal na sebe vyrité nápisy v starej mezopotámštine a zároveň aj riadky tých istých vzorov, ktoré zdobili hlinené úlomky. Uvedomili si, že úlomky neboli bezcennou keramikou, ale že boli časťou obrovskej knižnice, spísanej na hlinených tabuľkách v najstaršom známom jazyku na svete.
Preklad zvláštneho písma nebol ľahký, ale húževnatosť zvíťazila, aarcheológovia zažili druhé veľké prekvapenie. Tabuľka písaná v tomto jazyku, známom ako klinové písmo popisovala knižnicu ako "veľmi starú" a prisudzovala jej zozbieranie Mezopotámskemu kráľovi Ashurbanipalovi, ktorý žil približne pred 3000 rokmi. V tejto venovacej tabuľke Ashurbanipal tvrdil, že rozumel rôznym starým jazykom, vrátane "starých nápisov spred veľkej potopy." Ale pred tým, než začneme porovnávať s biblickými príbehmi z Genezis, musíme si vypočuť zbytok toho, čo sa našlo.
Pôvod diabla ...
v každom z nás
Na nálezisku v Nippure sa to začalo hemžiť najrôznešími skupinami archeológov podporovanými univerzutami po celom svete. Teraz, keď už vedeli, aký význam majú hromady črepov, začali ich zbierať a odnášať do rôznych krajín na výskum. Malé úlomky sa museli najprv pozorne zložiť dohromady, aby ich bolo možné prečítať a často sa stávalo, že chýbajúci kus sa nachádzal v zbierke iného múzea alebo univerzity. Aj tak sa ale podarilo dosiahnuť veľké pokroky v skladaní hlavne udiel, ktoré sa našli vo viacerých kópiách a takmer úplné. Ale podstata a obsah nálezu boli veľmi znepokojujúce.
Ashurbanipal zozbieral a preložil literatúru z čias svojej dávnej histórie. Ako ďaleko späť v šase je "veľmi stará" pre kráľa, ktorý žil pred 3000 rokmi ? Konzervatívne odhady datujú vznik mnohých diel do do doby pred ich napísaním, približne pred rok 10 000 pred n.l., pretože sú písane v rytmickom verši, aby sa ľahšie učili naspamäť. Táto knižnica nám preto ponúka jedinečný pohľad na minulosť človeka. Ale našlo sa v nej veľa prekvapení.
Počas viac ako tisícročia približne pred 5000 rokmi existovala jedna dominantná a nemenná predstava, ktorú bu sme dnes mohli nazývat vierou. V týchto časoch viera a kultúra boli to isté. Ľudia chápali svojich vodcov a vládcov ako niekoho, kto bol v úzkom kontakte s "bohmi", ktorí mali spoločný názov Anunaki. Rastúci slvník slov a výrazov, ktorý sa postupne vytváral z preložených Nippurských úlomkov rýchlo ukázal, že sa jedná o čosi výnimočné. Že meno "bohov" sa skladalo z výrazov "Anu" - nebo a "ki" - zem. V doslovnom preklade "bohovia" boli "tí, čo prišli z neba na zem."
Prekvapujúci počet básní, príbehov a historických záznamov rozprával jasný príbeh, bez obvyklého symbolizmu a bez mýliacich metafor. Fakty boli tam, na hlinených tabuľkách, prístupné každému, kto ich chcel čítať. Čo je ale veľmi podivné ich prekladanie do dnešných jazykov prebieha veľmi tajnostkársky a skryto. Dokonca aj dnes, keď sa povie "starodávna kultúra", predstavíme si Egypt - nie mezopotámiu. Bohatstvo detailov, a koherentný príbeh Nippurskej knižnice tabuliek s klinovým písmom je nesporne jedným z najväčších archeologických objavov vôbec, a predsa je roky úspešne zahmlievaný a tajený pred zrakom verejnosti. Prečo ?

Tu je to, čo, vám nebolo prezradené. Jedno konkrétne dielo, zvané Enumma Elish popisuje usporiadanie slnečnej sústavy v časoch, keď sa značne líšila od toho, ako ju poznáme dnes. Tento mladý systém mal Zem (zvanú Tiamut) a mesiac, ako aj ostatné sesterské planéty. Príbeh rozpráva o nájazdníckej planéte, ktorá vstúpi do systému a poruší gravitáciu, čo spôsobí rozdrobenie jednej planéty na pásmo asteroidov, zatiaľ čo iná je vrhnutá na eliptickú dráhu so slnečným rokom zvaným "shar", ktorý trvá približne 3600 pozemských rokov. Toto konkrétne dielo bolo pravdepodobne jedným zo základných diel, ktoré sa vtedy učili spamäti a prepisovali ho. Našlo sa neskôr na rôznych náleziskách v Iraku.
Dielo s názvom Atra Hasis je asi najšokujúcejšie. Tento text popisuje Anunaki-ov ako národ pochádzajúci z onej planéty s eliptickou obežnou dráhou, zvanej Nibiru. Planéta asi trpela nejakým druhom poškodenia atmoséry a vyslala na Zem skupinu prospektorov, aby tu hľadali istý kov - zlato. Zlato na zemi ťažili Igigi-ovia, ktorí predstavovali nižšiu formu Anunaki-ov. Atra Hasis začína vo chvíli, keď sa Igigi-ovia sťažujú na únavu a ťažkosti, ktoré majú pri tejto fyzicky náročnej práci. When the gods instead of man
Did the work, bore the loads,
The gods' load was too great,
The work too hard, the trouble too much,
The great Anunnaki made the Igigi
Carry the workload sevenfold.
Keď bohovia miesto ľudí
konali prácu, vláčili bremená
ich náklad bol ťažký,
práca príliš namáhava, a ťažkostí veľa,
Veľki Anunaki-ovia prikázali Igigi-om
Niesť sedemnásobné bremeno.

Keď Igigi-ovia prosili vodcu expedície o úľavu v ich práci, An (otcovská postava a najväčší vodca), a jeho dvaja synovia, Enki a Enlil usporiadali poradu. Text popisuje tieto udalosti tak, ako keby hrozila vzbura. Enki ale dostáva nápad.
Why are we blaming them?
Their work was too hard, their trouble was too much.
Every day the earth resounded.
The warning signal was loud enough, we kept hearing the noise.
There is [.-pieces missing- ]
Ninhursag the womb-goddess is present
Let her create a mortal man
So that he may bear the yoke
So that he may bear the yoke, the work of Enlil,
Let man bear the load of the gods!
[.-pieces missing-.]
Belet-ili the womb-goddess is present,
Let the womb-goddess create offspring,
And let man bear the load of the gods!"

Prečo ich viníme ?
Ich práca je ťažká, ich trápenie je veľké.
Každý deň sa zem ozýva dunením.
Varovný signál bol dosť hlasný, stále sme počúvali ten hluk.
Je tam ... [ - kus chýba - ]
Ninhursag, bohy\a-lono je tu
nech stvorí smrteľného človeka
aby mohol niesť mech so zemou
aby mohol niesť mech, prácu Enlila.
Nech človek nesie bremeno bohov !

Príbeh pokračuje tým, ako Ninhursag - ženské pohlavie Anunaki-ov vytvorí zmenený hybrid použijúc pri tom materiál z jedného z Anunaki-ov a z pozemského "zvieraťa" - primitívneho človeka. Anunaki-ovia teraz mali inteligentného pracovníka pre svoju ťažbu. Čoskoro boli tieto prototypy človeka ("A-dam" znamená niečo ako "duplikovaný" plus "človek") prispôsobované špecifickým úlohám - včetne verzie s drobnými, jemnými črtami, používanej Anunaki-ami ako domáca slúžka.
Atra Hasis ďalej rozpráva, o tom, ako práve tento "jemný typ", ktorý viac pripomínal samotných Anunaki-ov, ich priťahoval a obcoval s nimi. A boli to títo "obri na zemi", ktorých pripomína kniha Genezis.
Kniha Genezis ukrýva viacero odkazov na tento starší príbeh. Ninhursag, ktorá vytvorila prvých "múdrejších ľudí" požívala veľkú úctu od anunaki-ov a dostala titul "Nin-ti" alebo "Pani života" Keďže stará Hebrejčina má viacero významov pre slovo "ti", vrátane významov "rebro" a "život", stalo sa to , že keď Nin-ti vytvorila evu, vznikol chybný príbeh o prvej žene stvorenej z adamovho rebra.
A kde má v tomto príbehu svoje miesto diabol ?

Aby sme skutočne pochopili diablov pôvod, musíme sa pokúsiť pochopiť kultúru starých Sumerov, ktorí žili v Mezopotámií. Je to úrodná a dobre zavlažovaná zem medzi riekami Eufrat a Tigris v dnešnom Iraku. Sumerská civilizácia predstavuje pre historikov skutočnú záhadu.
Sumeri boli ľudia so širokými hlavami, fyzicky aj jazykovo odlišní od všetkých okolitých kmeňov, ktoré tam žili pred nimialebo po nich. Ich príchod do mezopotámie bol takmer okamžitý - ako keby sa vynorili odnikiaľ. Ale čo je na ich civilizácii zarázajúcejšie - od samého počiatku mali vládu, vysoko organizovanú vieru, školy, v ktorých sa vyučovala matematika, systém zdravotníctva a vysoko vyvinuté zručnosti v staviteľstve. A navyše - vedeli čítať a písať ! Pokiaľ vieme - boli prví. Odkiaľ prišli ?
Jedna z možných stôp je v jednom z ich najstarších mýtov, ktorý sa odohráva na ostrove zvanom Tilmun. Historici tvrdia, že ide pravdepodobne o ostrov Bahrain v p Perzskom zálive.Je to legenda o bohu, Oannessovi, ktorý bol napoly človek a napoly ryba, ktorý prišiel zo "základov sveta" (tvorených nebom a morom), aby dal ľuďom kultúru a vzdelanie. Okrem "základov sveta" bola ešte pevná zem a podsvetie. Ale najznámejšou zo sumerských legiend je iste Epos o Gilgamešovi.
Epos o Gilgamešovi poznáme z jeho roztrieštených zvyškov, nájdených na viacerých rôznych miestach. V niektorých častiach sveta musel byť tak populárny, ako je Biblia populárna dnes. V jeho úplnej podobe bol zapísaný na 12 tabuľkách v akkadskom písme a našiel sa v starom Hititskom hlavnom meste známom ako Boghazkoi. Vieme tiež, že Gilgameš bol skutočnou historickou postavou, pretože jeden z úlomkov opisuje Gilgamešovu vojnu s kráľom krajiny Kish. Gilgameš bol kráľom sumerského mesta Uruk v prvej štvrtine tretieho tisícročia pred n.l.
Legenda začína slovami "sa nabe imuru," - "ten kto videl všetko" - tými istými slovami, ktoré použil neskôr Homér v úvode Odysey.
"Človek-kráľ, ktorý je ako obraz boží ..." Tieto riadky sa vzťahujú na Atra Hasis, podľa ktorej ľudí stvorili Nephilim-ovia na vlastný obraz. Gilgameš sa tu opisuje ako z dvoch tretín nephilim a z tretiny človek. Dedičné právo týchto hybridných ľudí je potvrdené rovnakým spôsobom ako v Genezis 6:1-4 "mocní muži slávy ...," ktorí boli "zrodení z jednoty ženy so sinmi božími."
Epos o Gilgamešovi sa sústreďuje na človeka menom Enkidu, ktorý je necivilizovaný a zije, je a pári sa ako divé zvieratá. Neskôr ho stretne a "poľudští" Gilgameš, s ktorým sa spriatelia, precestujú ďaleké krajiny a zažijú rôzne dobrodružstvá s priateľmi aj nepriateľmi. Jadro príbehu sa rozvinie, až vo chvíli, keď je Enkidu zabitý. Gilgameš zostáva sám, zklamaný a rozčarovaný. Stáva sa z neho muž s poslaním: Nájsť večný život.
Gilgameš cestuje tam, kde sa dozvedel, že je večný život - do krajiny, dnes známej ako Libanon. Dostane sa k širokej rieke a nemôže prejsť ďalej. Zastaví sa v hostinci, aby si oddýchol a najedol sa. Tu stretáva hospodského - Utnapishtama, ktorý sa veľmi podobá biblickému noemovi. Utnapishtamov príbeh o potope je starý príbeh - takmer o 2000 rokov starší než Genezis. Je možné, že príbeh z knoihy Genezis sa zakladá práve na tomto príbehu.
Podľa eposu o Gilgamešovi, Utnapishtam dostal varovanie o blížiacej sa potope od jedného z božských bratov - Enkiho. Z iných tabuliek poznáme úplný príbeh o tomto varovaní. Odohráva sa takto:
Hlavné božstvo, Anu, je sklamaný, že hybridní ľudia nepokročili príliš ďaleko od svojho zvieracieho pôvodu. Obzvlášť mu vadí, že ľudia majú sklon stále spolu obcovať. V príbehu je dokonca citovaný ako hovorí, že nemohol zaspať, kvôli hluku z nespočetných súloží, ktorý k nemu doliehal až na vrchol jeho stupňovitej pyramídy (zikkuratu). Ďalej sa bohovia radia, čo robiť ďalej s ľuďmi a je zvažovaných viacero možností. Na chvíľu je ľuďom odoprené jedlo, čo vyústi do kanibalizmu. Skúšajú iné metódy vyhladenia, až kým Anu neohlási, že prišiel na "konečné riešenie".
Domovská planéta bohov - Nefilim-ov s volá Nibiru. Anu ohlási, že pri svojom ďalšom priblížení bude Nibiru dosť blízko k Zemi na to, aby spôsobil obrovskú prílivovú vlnu. Zakazuje, aby ktokoľvek ľudí varoval a keďže ľudia žili v úrodných nížinách budú spoločne spláchnutí z tváre zeme. Dvaja synovia, Enki a Enlil, súhlasia s tým, že zachovajú mlčanlivosť.
The word "Nibiru" literally translated as "place of the crossing," but the "epic of Creation" in the Enumma Elish clarifies this meaning: Doslovný preklad slova "Nibiru" znie "miesto skríženia", ale v epose o stvorení Enuma Elish je vysvetlený takto:
Planet Nibiru
The crossroads of heaven and earth shall he occupy
Above and below, they shall not go across
They must await him.
Planet Nibiru
Planet which is brilliant in the heavens
He holds the central position
To him they shall pay homage
Planet Nibiru
It is he who without living
The midst of Tiamut (Earth) keeps crossing
Let "Crossing" be his name
The one who occupies the midst.
Planéta Nibiru
Nech zaujme miesto na križovatke nebies a zeme.
Hore a dole, nech neprejdú
nech ho očakávajú.
Planéta Nibiru
Planéta, ktorá je briliantom na nebesiach.
Zaberá ústredné miesto.
Jemu nech skladajú pocty.
Planéta nibiru
On je ten, kto bez života
Samý stred Tiamut (Zeme) stráži križovatku
Nech "križovatka" je jeho menom,
toho, kto zaberá stred

(tak tento verš sa prekladal veľmi zle ... pozn. prekl.)
Enki, ktorý má sympatie k niektorým ľuďom to zariadi tak, že Utnapishtam ho vypočuje pri rozhovore, skrytý za paravánom z trstiny. Hovorí o veciach, ako napríklad "múdry muž si postaví loď". A tak Utnapishtam dostane varovanie a Enki verí, že neporušil svoj sľub Anuovi.

Narozdiel od príbehu z knihy Genezis Utnapishtam dostane radu, aby na loď zobral ľudí s užitočnými schopnosťami, ako napríklad murárov, pastierov a liečiteľov. Nakoniec prší, ako to bolo predpovedané, a loď aj so svojím nákladom pristáva poblíž hory Ararat v dnešnom Turecku. Tu sa príbeh veľmi odlišuje od toho z Genezis.
Prvá vec, ktorú utrmácaná posádka urobí po tom, čo pristanú na suchej zemi je, že "zapália" alebo uvaria nejaké mäso na jedenie. A zatiaľ, čo mäso horí, navštíva ich božstvá, aby ich odmeniali tým, že im porozprávajú o ich pôvode a uzavrú s Utnapishtamom a jeho skupinou zmluvu.
Sumerské texty píšu, že Utnapishtam má pre svoje Nephilimské dedičstvo schopnosti, ktoré ešte nikdy nepoužil. Navrhnú mu, že ho poučia a vycvičia v týchto schopnostiach a nakoniec ho iniciujú do stavu, ktorý by sme nazvali "kňazstvo". Súčasťou sľubu je, že nesmie tieto schopnosti použiť vo svoj prospech, ale v prospech všetkých ľudí. Schopnostiam sa učí postupne podľa ich náročnosti a sú sprevádzané skúškami sebakontroly a charakteru. Nefilimský systém je zvaný "dur-an-ki", alebo " zväzok nebo-zem"
Gilgameš si vypočuje tento príbeh a vydá sa hľadať večný život v podobe rastliny, ktorá rastie pod morskou hladinou. Uviaže si preto na nohy kamene a vydá sa do hĺbok pre túto zvláštnu rastlinu, len aby mu ju v zápätí ukradol had, počas odpočinku na brehu mora. Príbeh končí tým, ako had zvlečie svoju kožu a odplazí sa preč. Aj keď príbeh nekončí hollywoodskym dramatickým vyvrcholením, zmysel eposu sa nesporne nachádza v príbehu samotnom. Je to spôsob, akým starí Sumeri spájali históriu a legendy do jedného uceleného celku.

Tak čo si v tej to chvíli o tom myslíte ? Je tento príbeh len čistá fikcia ? Celkom vás chápem, ak ste sa takto rozhodli, pretože ostatné vysvetlenia sa prehĺtajú trocha ťažšie. Ak je to len obyčajná legenda, ako mohli staré národy prísť na motív mimozemskej kultúry, iných planét, alebo genetických manipulácií ? Ak toto bola nejaká zvláštna schopnosť sumerských ľudí, kde získali takú predstavivosť ? Žiadne staršie dôkazy o Sumerskej kultúre sa nikde nenašli. A samozrejme je tu stále otázka: "Ako to súvisí s diablom ?"

Naša tradičná predstava rohatého, okrídleného démona pochádza zo sumerského Mýtu o Zu-ovi a sústreďuje sa na božských bratov Enkiho - ktorý si obľúbil ľudí a Enlila, ktorý stále striktne poslúcha Anuove príkazy.
Nefilimovia stoja opäť pred možnou vzburou, keď Igigiovia - druh Nefilimov, ktorí pracovali v "základoch zveta" - vesmíre vznášajú sťažnosť, že nemajú žiadne miesto na odpočinok. Všimli si totiž, že iní nefilimovia, ktorí pracovali v baniach a božstvá, ktoré zabezpečovali tieto práce mohli po čase odísť na odpočinok. Keďže sa ale báli hádky s Enkim a Enlilom, presvedčilu Zua, aby predniesol ich žiadosť božstvám.
Zu bol sirota. Príbehy o Zuovi spomínajú, že jeho predkovia boli nepriateľmi Anua a jeho klanu (po udalostiach na ich domovskej planéte.) toho si bol vedomý len Enki, al erozhodol sa udržať to v tajnosti. Zu bol prijatý medzi vesmírnych robotníkov a žil ako jeden z nich. A s radosťou súhlasil, keď ho poprosili, aby predniesol požiadavky Enkimu a Enlilovi. Nebol im síce rovný, ale bol z ich druhu.
Enlil sa nenechal len tak ľahko presvedčiť o tom, že prestávka na oddych pre Igigi-ov je naozaj potrebná. Veľmi váhal. Jeho božský brat enki z nejakej príčiny navrhol, že by mohli celú záležitosť odložiť na neskôr a prípane odkladať rozhodnutie, keby Enlil pridelil Zua do jeho osobnej služby. Služba jednému z bratov prevyšovala svojou dôležitosťou všetko ostatné ... Podľa návrhu mal Zu vstúpiť na najzraniteľnejšie miesto, na vrchol zikkuratu, do tajnej komory, v ktorej boli uložené "tabuľky osudov". Táto práca bola natoľko dôležitá, aby kvôli nej mohli odkladať rozhovor a rozhodnutie vo veci Igigskej požiadavky. Enlil súhlasil a urobil tak.
To the words that Enki spoke to him
the god Enlil consented.
At the sanctuary Zu took up his position
At the entrance to the chamber
Enlil had assigned him.
Po slovách, ktoré k nemu Enki predniesol
boh Enlil súhlasil.
v Vo svätini Zu zastal svoje miesto
Ku vchodu do komory
Enlil ho postavil
Zu sa zmocní "tabuliek osudu" a sily, ktorá je vnich ukrytá. Možno si tiež uvedomil, aká je Enlilova taktika. Nakoniec ukradne tabuľky osudu a prchá s nimi späť "do nebies," odkiaľ začína používať moc ukrytú v tabuľkách. Anu a ostatné božstvá sú šokovaní. Toto porušenie dôvery uvrhlo celú planétu do stavu krízy. Anu prikáže, aby tabuľky boli navrátené Enlilovi - ale Enlil zanariekal: "kto porazí Zua teraz, keď má tabuľky ?"
Padne teda rozhodnutie, že bitku so Zuom povedie enlilov prvorodený syn - Ninurta. Nakoniec Zua porazí a vracia tabuľky na ich miesto v svätostánku. Potom sa odohráva veľký súd, na ktorom sa zúčastnia všetky božstvá, aby nad zuom vyniesli ortieľ. Rozsudok vykoná Ninurta, ktorý Zuovi podreže krk. Tento epos bol pre Sumerov natoľko významný, že ho zobrazili na nespočetných hlinených pečatiach a v umeleckých dielach. Zu je často zobrazený ako vták, s perím a krídlami, aby sa zvýraznila jeho príslušnosť k Igigi-om - "tým, čo lietajú". Epos sa pripomínal počas Babylónskych a Asýrskych rituálov, kde bol v prítomnosti božstva obetovaný býk predstavujúci diabolského Zu. Pre Sumerov Zu predstavoval zosobnenie podvodu a taktiež bol metaforou pre všetko nečisté.
Predstava "rohatého" má tiež svoje korene v starom Sumeri. Anu, Enlil a Enki boli takmer vždy zobrazovaní s rohami, bradou a občas s tiarou (úzka kovová čelenka alebo koruna) prípadne s klobúkom so širokou strechou. Rohy boli spôsobom, ako zobraziť ich božskú podstatu, veľmi podobne ako svätožiara na kresťanských obrazoch. Mali skutočne rohy ? Pravdepodobne nie.
Pridanie rohov k okrídlenému Zu s vtáčími nohami dokončuje obraz klasického diabla. Ale existencia skutočného diabla sa musí viazať na čosi podstatnejšie ako len na mýtus, alebo na historickú postavu. Čo teda tvorí podstatu zla ?
Pre sumerské náboženstvo zlo predstavovalo návrat k najstarším pudom a impulzom driemajúcim hlboko v každej bytosti. Ľudia ako bytosti z časti zvieracie (homo erectus) a z časti božské (Anunaki-ovia) sú náchylní poddať sa svojim zvieracím pudom. To bolo teda zlo v človeku -zvyškové primitívne pudy sebazáchovy a pokračovania rodu . Zlo sa bude snažiť za každú cenu, aby ľudia nerozvíjali v sebe božské vlastnosti a nestali sa tak viac podobní bohom. Nedostatok sebakontroly, pre neho tak typický je prirodzenou prekážkou pre rozvoj takýchto vlastností.
Skutočné, zosobnené zlo sa ale snaží získať božské vlastnosti a zneužívať ich vo svoj prospech. V histórii narážame vždy na niekoho, kto získal takéto schopnosti, možno aj náhodne a potom ich použil nesprávnym spôsobom. Podobne, ako to bolo v prípade Zuovho podvodu, zneužitie moci predstavuje prvok samotného jadra našich predstáv o zle.
Kde je diabol ? Je vo vnútri každého človeka, vyčkáva na to aby nás použil pre svoje ciele, zaujíma ho a ovláda nás cez zvieraciu stránku našej psychiky. Obávam sa, že je v každom z nás. Ako som povedal na začiatku, tento príbeh je pravdivý. Namiesto toho, aby som vás zaplavil odkazmi na všetky zdroje a preklady, ktoré sú navyše predmetom mnohých sporov o presnom preklade, syntaxi a zvyklostiach, ponúkol som vám náčrt toho, čo tieto materiálz obsahujú. Krátky pohľad do dejín nám potvrdí tento náčrt bez toho, aby sme zbytočne zachádzali do ďalších detailov. Nakoniec si bude musieť každý z vás odpovedať na otázku, či je tento príbeh pravdivý, alebo či starí sumeri mali extrémne farbistú a tvorivú fantáziu. Navyše, čím hlbšie sa budeme prehrabávať, tým viac budete zisťovať, že tento príbeh bol pred vami tajený. Ale vy máte právo vedieť...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ессенціале цена

(Terryreent, 31. 10. 2021 20:06)

Психиатр — это врач, окончивший медицинский ВУЗ (6 лет), получивший диплом, а после паки отучившийся в интернатуре (1 год) или ординатуре (2 возраст) сообразно специальности «психиатрия». В идеале, впоследствии 4-5 лет обучения посещавший профильный студенческий кружок по психиатрии, где он узнает о патологии психики больше, и, перед присмотром старших товарищей с кафедры, может калякать с пациентами. В итоге, начав трудолюбивый, психиатр уже может при беседе различать норму через патологии, различных грубых расстройств психики и распределять специальные таблетки. Когда попались хорошие учителя на кафедре, может даже корпеть с бредовыми суждениями пациента, помогая ему адаптироваться в обществе. Подобные навыки почасту пригождаются разным медучреждениям, где закусить медкомисии, чтобы ради короткое время беседы заметить что-то неладное и послать человека для дополнительное психологическое обследование.
Психолог — человек, отучившийся https://psy-klinika.ru/articles/gallyutsinoz.html в любом аккредитованном ВУЗе, где лупить специализация «психология» (5 лет), написавший и сдавший дипломную работу и получивший заветный диплом. Сотрудничать людям он может с помощью беседы, построенной специальным образом. Опять же, чтобы настоящей работы с людьми, такой психолог повинен иметь хотя бы начальный испытание консультирования клиентов под присмотром опытного психолога, а самое суть, — испытание личной терапии, когда начинающий психолог разбирается со своими проблемами с через более опытного специалиста. Коли этого не произошло, несчастный психолог может пребывать опасен, в первую очередь самоуправно ради себя. То, который он услышит через клиента, может шокировать, погрузить в глубокие неприятные переживания, вызвать агрессию и груда чего еще. Для того, дабы справиться с этим придется потратить уже несравненно больше усилий. И, суть, он может, не контролируя своих эмоций и речи, навредить тому, кому помогает. Подобно вы понимаете, «курсы психологов» на коленке, после пару месяцев, от гуру психологии, в интернете и пр., увы, не прокатят. Тем более, коль смертный работал инженером alias кем-то снова, разочаровался в своей профессии и решил сколько психология — это самое то) Психотерапевт — это врачеватель, имеющий квалификацию психиатра и прошедший дополнительное постдипломное фабрикация сообразно специальности «психотерапия», не менее 560 часов. Т.е. такое обучение может продолжаться через 6 до 10 месяцев и больше. Коме того, сколько он пишет и защищает диплом по психотерапии, он также принужден, как и психолог, совмещать начальный опыт работы с людьми и эксперимент личной терапии. Красивый психотерапевт может благопоспешать людям, также, якобы и психолог, беседуя с ними + в некоторых случаях может назначить нужные лекарства (скажем, при затяжной депресии).
В нашей нескучной стране, частенько дозволено услышать, сколько терапевт, или чаще — невролог назначает пациенту антидепрессанты. Тут-то начинается самое интересное... Во-первых, невролог, сообразно своему профилю, вынужден пользовать заболевания периферической и центральной нервной системы, только никак не психики. Во-вторых, он повинен для этого кончаться чтобы желание одинокий важный курс обучения по психофармакологии.
И наконец, он повинен, назначая https://psy-klinika.ru/services/psihiatriya/lechenie_bolezni_altsgejmera.html специальные препараты, знать отличать ту же депрессию через депрессивной фазы серьезных психических расстройств. Само собой, он обязан бомонд и предуведомлять пациента, о том, что причину той же депресии он не знает, и таблетками может пригасить ее симптомы, но не вылечить. На практике часто происходит однако с точностью прежде наоборот. А те же антидепресанты — далеко не игрушка и не безобидные витаминки.

sex & the city

(Ernestfuele, 31. 10. 2021 20:05)

sex mod minecraft sex in chat https://www.animal1st.com/blog/2021/07/26/7%e6%9c%88%e3%81%ae%e4%ba%88%e7%b4%84%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%a7%e3%81%99-2/#comment-177647 xllx sex ш8ш

частная психиатрическая клиника москва стационар

(Terryreent, 31. 10. 2021 14:42)

Психиатр — это знахарь, окончивший медицинский ВУЗ (6 лет), получивший диплом, а после вторично отучившийся в интернатуре (1 год) либо ординатуре (2 возраст) по специальности «психиатрия». В идеале, после 4-5 лет обучения посещавший профильный студенческий круг сообразно психиатрии, где он узнает о патологии психики больше, и, под присмотром старших товарищей с кафедры, может беседовать с пациентами. В итоге, начав мучиться, психиатр уже может присутствие беседе предпочитать норму через патологии, различных грубых расстройств психики и назначать специальные таблетки. Буде попались хорошие учителя для кафедре, может даже подвизаться с бредовыми суждениями пациента, помогая ему адаптироваться в обществе. Подобные навыки многократно пригождаются разным медучреждениям, где закусить медкомисии, чтобы изза короткое век беседы заметить что-то неладное и послать человека на дополнительное психологическое обследование.
Психолог — личность, отучившийся https://psy-klinika.ru/services/psihiatriya/nevrozy.html в любом аккредитованном ВУЗе, где есть специализация «психология» (5 лет), написавший и сдавший дипломную работу и получивший заветный диплом. Помогать людям он может с через беседы, построенной специальным образом. Вновь же, для настоящей работы с людьми, такой психолог должен иметь чтобы желание простой эксперимент консультирования клиентов около присмотром опытного психолога, а самое суть, — эксперимент личной терапии, если начинающий психолог разбирается со своими проблемами с через более опытного специалиста. Если этого не произошло, незадачливый психолог может пребывать опасен, в первую очередь сам чтобы себя. То, сколько он услышит от клиента, может смущать, погрузить в глубокие неприятные переживания, вызвать агрессию и много чего еще. Чтобы того, воеже справиться с этим придется тратить уже несравненно больше усилий. И, главное, он может, не контролируя своих эмоций и речи, навредить тому, кому помогает. Подобно вы понимаете, «курсы психологов» на коленке, изза пару месяцев, через гуру психологии, в интернете и пр., увы, не прокатят. Тем более, ежели смертный работал инженером или кем-то кроме, разочаровался в своей профессии и решил сколько психология — это самое то) Психотерапевт — это врач, имеющий квалификацию психиатра и прошедший дополнительное постдипломное просвещение по специальности «психотерапия», не менее 560 часов. Т.е. такое обучение может продолжаться через 6 перед 10 месяцев и больше. Коме того, который он пишет и защищает диплом по психотерапии, он также обязан, сиречь и психолог, совмещать простой эксперимент работы с людьми и эксперимент личной терапии. Хороший психотерапевт может помогать людям, также, как и психолог, беседуя с ними + в некоторых случаях может назначить нужные лекарства (скажем, при затяжной депресии).
В нашей нескучной стране, частенько дозволено услышать, который терапевт, иначе чаще — невролог назначает пациенту антидепрессанты. Тут-то начинается самое интересное... Во-первых, невролог, по своему профилю, принужден лечить заболевания периферической и центральной нервной системы, только казаться не психики. Во-вторых, он повинен чтобы этого кончаться хотя бы единолично серьезный цена обучения сообразно психофармакологии.
И едва, он должен, назначая https://psy-klinika.ru/articles/belaya-goryachka.html специальные препараты, уметь различать ту же депрессию от депрессивной фазы серьезных психических расстройств. Само собой, он должен знать и отклонить пациента, о часть, который причину той же депресии он не знает, и таблетками может пригасить ее симптомы, но не вылечить. На практике часто происходит однако с точностью прежде наоборот. А те же антидепресанты — далече не игрушка и не безобидные витаминки.

когда берут игх

(Chucksat, 31. 10. 2021 14:30)

Медицинское диагностическое обстановка – то, без чего теперь запрещается представить современную медицину. Эта разряд включает в себя компьютерные и магнитные томографы, рентгенологические сканеры, аппараты для ультразвукового исследования, маммографы и другие намерение аппаратуры.
НАДЕЖДА МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аппаратура ради диагностики – наиболее сложная, высокотехнологичная, интенсивно развивающаяся день медицинской техники. Она предназначена для исследования состояния организма пациента и помогает выбрать дальнейшую лечебную тактику чтобы сохранения здоровья человека.
Классификация медицинского оборудования может обретаться произведена сообразно следующим критериям:
сообразно степени безопасности;
по функциональному назначению.
Сообразно степени безопасности существует 4 класса медицинских изделий:
1 – низкая достоинство риска;
2а – средняя фазис риска;
2б – повышенная ступень риска;
3 – высокая предел риска.
Сообразно функциональному назначению его позволительно классифицировать с использованием следующих критериев:
лекарство воздействия для устройство пациента;
длительность исследования;
инвазивность;
источники энергии.
Диагностическое обстановка может быть воздействующим alias воспринимающим. Воздействующие аппараты получают необходимую информацию о состоянии пациента по его реакции чтобы определенное сопротивление:
ультразвуковые волны (аппараты УЗИ - представлены в отдельном разделе);
ионизирующее излучение (маммографы, рентгенографы);
электромагнитные и радиоволны (томографы).
Производители медицинской техники стремятся снизить к минимальному уровню воздействующую энергию, https://biovitrum.ru/catalog/analizatory-hb/ чтобы предотвратить любые побочные вредные эффекты чтобы организма пациента и врача. Особенно актуальна эта поручение близ использовании рентген аппаратов.
Специально разработанное программное заклад позволяет производить быть обследовании поиск отклонений сквозь нормы, сокращая промежуток облучения пациента и увеличивая рачительность диагностирования. Точность наведения и минимальное рассеивание пучка излучения снижает прежде минимума облучение других органов, которые не подвергаются обследованию.
Ведущие производители медицинского диагностического оборудования стремятся снизить степень воздействия своей техники, повышая вокруг этом точность и достоверность получаемых данных.
Наша компания сотрудничает с ведущими производителями медицинского оборудования и предлагает безграничный сбережение современной цифровой диагностической аппаратуры различной ценовой категории, в книга числе компьютерных томографов.
Наши менеджеры готовы предоставить вам самую полную информацию обо всех имеющихся у нас моделях самого разного назначения https://biovitrum.ru/catalog/skanery-hamamatsu/skaner-nanozoomer-s360.html Наша кучка всегда в курсе появления новых технологий для рынке медицинского оборудования. Коль какой-то нужной модели медицинского оборудования вторично недостает в нашем каталоге, то мы закажем ее ради вас.Кроме продажи медицинского оборудования наша клика проводит:
образование персонала, работающего с этой техникой;
гарантийное и послегарантийное обслуживание приобретенного оборудования;
консультации применительно всем вопросам о функциональных возможностях и особенностях имеющегося оборудования.

Экопроект BioDeposit

(DennisAbupt, 29. 10. 2021 18:16)

Без продуктов питания не может привыкать ни единовластно человек, поэтому фермерство и плантаторство -- занятия, актуальные в любую эпоху и присутствие любом правительстве. И наравне и в любом бизнесе, в сельском хозяйстве есть частный премиум-сегмент с самой высокой рентабельностью.

Биоактивы, проходящие сообразно разряду деликатесов, имеют высокую ликвидность, обусловленную тем, который такие продукты навеки в дефиците. Особенно привлекателен оливковый бизнес, окупающийся с невероятной скоростью.

Почему же им не занимается круг https://www.44.ua/list/327629 другой фермер на Земле?

Хотя бы потому, сколько всходить и активно плодоносить олива способна издали не везде.

BioDeposit - мятежный намерение, соединяющий традиционный бизнес с новыми технологиями - данное ограничение снимает.

Грузинский план, основанный выходцами из Украины, занимается посадкой оливок, выращиванием, переработкой и продажей масла -- и дает возможность добывать для этом любому человеку, желающему инвестировать в данную сферу.

Суть инновации в часть, что BioDeposit выносит всетаки господство вашим биоактивом в интернет. Это важная шест ради фермерства в эпоху глобализации, и наравне следствие -- проект уже собрал массу восторженных отзывов для выставках и бизнес-саммитах.

mymmecy

(FrankExows, 29. 10. 2021 16:04)

https://telegra.ph/Long-Term-Dating-Who-Pays-03-24
https://telegra.ph/Nude-Transgender-In-India-03-24
https://telegra.ph/Nhac-Phim-Dating-On-Earth-03-24
https://telegra.ph/Free-Old-Woman-Sex-Videos-03-24
https://telegra.ph/Extreme-Gallery-Hard-Free-03-24
https://telegra.ph/Erotic-Hardcore-Pussy-Pic-03-24
https://telegra.ph/Samoan-Playboy-Babes-Porn-03-24
https://telegra.ph/Nerdy-Girl-Pussy-Close-Up-03-24
https://telegra.ph/Super-Hot-Girl-Boo-Nakedb-03-24
https://telegra.ph/Cum-Covered-Glasses-Nikki-03-24
https://telegra.ph/Three-Somea-Girls-Fucking-03-24
https://telegra.ph/Max-Hardcore-Alexis-Tyler-03-24
https://telegra.ph/Fullbody-Massage-Porn-Gif-03-24
https://telegra.ph/Punjabi-Woman-Naked-Photo-03-24
https://telegra.ph/Naked-Sexy-Lady-In-Shower-03-24
https://telegra.ph/Drunk-Passed-Out-Teen-Sex-03-24
https://telegra.ph/Best-Dating-Sites-Gujarat-03-24
https://telegra.ph/Straight-Man-Fucking-Doll-03-24
https://telegra.ph/Tied-Up-Gagged-Women-Nude-03-24
https://telegra.ph/Coeds-With-Great-Abs-Nude-03-24
https://telegra.ph/Senior-Vagina-Orgams-Gifs-03-24
https://telegra.ph/Super-Shark-Bikini-Hottie-03-24
https://telegra.ph/Craigslist-Wichita-Dating-03-24
https://telegra.ph/Girls-Cumming-In-Cars-Gif-03-24
https://telegra.ph/Heels-That-Are-Nude-Color-03-24
https://telegra.ph/Amisha-Patel-Fuck-Photoes-03-24
https://telegra.ph/Nude-Teen-Licking-Ass-Gif-03-24
https://telegra.ph/Naked-Girls-With-Sneakers-03-24
https://telegra.ph/Ex-Gf-Dating-Someone-Else-03-24
https://telegra.ph/Korean-Sexy-Topless-Girls-03-24
https://telegra.ph/Australian-Over-50-Dating-03-24
https://telegra.ph/Big-Butt-Black-Women-Nude-03-24
https://telegra.ph/Nude-Male-With-Small-Cock-03-24
https://telegra.ph/Gisele-Bundchen-Sexy-Nude-03-24
https://telegra.ph/African-Teenge-Girl-Boobs-03-24
https://telegra.ph/Aletta-Ocean-Hot-Nude-Xxx-03-24
https://telegra.ph/Videos-Teen-Anal-Brunette-03-24
https://telegra.ph/Device-Bondage-Nude-Babes-03-24
https://telegra.ph/Eboniy-Teen-Erptik-Pohotp-03-24
https://telegra.ph/Japan-Young-Daddy-Fucking-03-24
https://telegra.ph/Fetish-Vagina-Porn-Photos-03-24
https://telegra.ph/Taylor-Lautner-Naked-Porn-03-24
https://telegra.ph/Young-Teen-Brazilian-Nude-03-24
https://telegra.ph/Totally-Fine-Naked-Ladies-03-24
https://telegra.ph/Catholic-Moms-Matchmaking-03-24
https://telegra.ph/Dating-A-Royal-Typewriter-03-24
https://telegra.ph/Innocenthigh-Xxx-Porn-Gif-03-24
https://telegra.ph/Kfc-Go-Cup-Dating-Profile-03-24
https://telegra.ph/Senior-Dating-Nova-Scotia-03-24
https://telegra.ph/Matchmaking-Scottsdale-Az-03-24

система приточки в частном доме

(DavidBex, 29. 10. 2021 11:39)

Эффективная очистка воздуха внутри здания от различных примесей и загрязнений, которые появляются в результате деятельности человека.
Ручательство нормальной циркуляции воздуха для стабильной подачи в бассейн свежих и приятных воздушных масс.
Нагревание или охлаждение воздуха.
Перед началом монтажных работ надо определить соразмерный характер системы, который будет отвечать свойствам помещения. Также около выборе конкретного варианта должен учитывать судьба вытяжки.

Сегодня для рынке доступны следующие виды вентиляционного оборудования:

Учение приточно-вытяжной вентиляции

Приточно-вытяжной. Считается наиболее распространенным и рекомендованным типом, который подходит и для стандартной городской квартиры, и ради промышленного здания. Систему оборудуют мощными фильтрующими приборами, предотвращающими дальновидность сторонних запахов с улицы и пыли. Провести работу сообразно установке приточно-вытяжной вентиляции своими руками будет сложно, однако весь реально.
Приточный. В знак через предыдущего типа, приточные системы способны единственно заключение атмосфера, делая это естественным образом. Оснащенная обычным иначе более дорогим вентилятором установка может дополнительно прогревать и считать в ризница свежий воздух.
Вытяжной. Используется в технических помещениях, где присутствует высокий показатель влажности, скажем, для кухне. Система работает для основе мощных вентиляционных устройств. Их рабочие параметры определяются особенностями постройки.
Выбирая заоблачный вариант ради своей квартиры, надо учитывать линия факторов. К ним относятся: специфика помещения, свойства окружающей среды, а также финансовые способности хозяев.

В некоторых случаях для сбалансирования микроклимата приходится обустраивать дополнительные и недешевые приборы, поэтому специалисты рекомендуют переставать для комбинированных моделях https://www.airmaster74.ru/

Составление проекта
Понять, подобно сделать вентиляцию в комнате своими руками, несложно. Главным условием успешного монтажа является составление качественного проект будущей системы.

Проект вентиляции в частном доме своими руками

Он состоит из нескольких этапов:

Воздаяние точных показателей кратности воздухообмена.
Сравнение полученных параметров с планировкой помещения.
Планировка разводки воздуховода на каждом этаже и в потолочной зоне.
Накануне монтажом всех узлов вентиляции нужно устремлять внимание для цифра метров вытяжных и приточных труб, а также диаметр будущих воздуховодов. Показатели мощности определяются простым образом: площадь помещения умножается для 12.

Эксперты рекомендуют придерживаться следующих пропорций подачи воздуха: 3м3/час на отдельный квадратный метр комнаты. Для определить требуемую мощность приточного узла, довольно умножить место для 3.

video porno for free

(ShawnBEK, 28. 10. 2021 19:39)

free porno video free gays porno https://laurikari.net/tre/google-releases-the-re2-library/ vid porno 56н56 free porno p sex porno vids https://peternakan.unwiku.ac.id/2015/05/21/mou-fakultas-peternakan-unwiku-dengan-cv-agro-jaya-purwokerto/ porno with milfs

hqd как отличить оригинал без проблем

(MashaFer, 28. 10. 2021 15:52)

электронная сигарета denshi 495 226-21-46 - https://hqd.wiki

minecraft server list with SMP

(RussellRef, 27. 10. 2021 10:56)

minecraft server list with SMP https://servers-minecraft.com/smp-servers

полюс-всм-1

(Georgemob, 26. 10. 2021 10:26)

Установка вентиляции зависит от самой вентиляции. Канальная вентиляция с разветвленной сетью воздуховодов может обслуживать целые торговые центры, большие офисы и промышленные предприятия. Производительность такой системы крайне высока, однако ее монтаж требует больших усилий.

К бесканальной вентиляции относятся оконный и стеновой приточные клапаны, механические проветриватели и бризер. Данный наружность вентиляции подходит для дома и небольших офисов, на установку оборудования затрачивают через 15 минут накануне пары часов. Ниже мы рассмотрим монтаж обоих вариантов вентсистем.

ФАБУЛА:
Установка систем вентиляции
Нормативы ради систем вентиляции
Цены на монтаж систем вентиляции
Установка систем вентиляции
Канальная вентиляция
Монтаж вентиляционных систем и оборудования проходит вследствие порядочно этапов.

Проект. Прежде составляют техническое задание. В нем производят догадка параметров воздухообмена. Издержка воздуха рассчитывают исходя из предполагаемого количества людей в помещении и его площади. Вес имеет и специфика помещения: примем, для вентиляции медицинских учреждений учитывают повышенные требования к очистке воздуха.

Техзадание составляют с учетом некоторых рекомендаций https://ovk-74.ru/katalog-uslug/ventilyatsiya/montazh1/

максимальная эффективность системы должна быть достигнута быть минимальных затратах;
магистраль движения воздуха следует выстроить с минимально возможным количеством воздуховодов и изгибов;
жильцы должны владеть доступ к системе для ее регулярной проверки и обслуживания;
надо предусмотреть резервное решение в случае выхода из строя какой-либо детали системы;
желательно, дабы вентиляция была незаметна либо органично вписывалась в интерьер помещения.
На основании техзадания инженеры подбирают назначенный фигура вентиляции и создают схему. В схеме учитывают траекторию воздушных потоков, расположение воздуховодов, вентиляторов и других элементов системы.

Ежели намерение вентиляции готовит общество, она должна предоставить Вам смету. Смета должна посылать точную сумму расходов, подробный и подробный наличность монтажных работ и используемых материалов. В оглавление расходных материалов входят:

монтажные скобы;
саморезы, болты, гайки;
анкеры, хомуты;
трубки и шланги чтобы отвода конденсата;
утеплитель (например минеральная вата) и беспричинно далее.

Hi

(Williamtar, 22. 10. 2021 15:21)


Thanks for sharing your thoughts about %meta_keyword%. Regards

cialis price cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20 mg, 20. 10. 2021 17:00)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis alternative

allergy and asthma bellevue wa

(Aninfusiz, 20. 10. 2021 14:52)

herb viagra https://www.viagwdp.com/# cost of viagra at costco

bookmakers william hill

(Allenoceaf, 19. 10. 2021 21:01)

gambling bookmaker https://www.google.cd/url?q=https%3A%2F%2Fparimatchin.com%2F bets bookmakers

bookmaker websites

(Allenoceaf, 19. 10. 2021 19:56)

online bookmakers tilt https://www.google.me/url?q=https%3A%2F%2Fparimatchapp.in%2F bookmaker salad

синдром беспокойных ног лечение

(RandyWaipt, 18. 10. 2021 17:42)

ротавирус лечение повышенный холестерин у женщин причины и лечение https://www.epochtimes.com.ua/ru/poleznye-sovety/rak-pishchevoda-predposylki-simptomy-i-lechenie-138031 сколько живут с гепатитом с без лечения

гидра ссылка

(RonaldkilkNeef, 16. 10. 2021 22:18)

Гидра https://hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l677lfiz7z36md2jvopda7nchid.xn--onon-rpa.cc сайт для удобных покупок в интернете. Мы сделали новое доступное зеркало для вас которое работает без перебоев и блокировок

Pinterest — самой большой в мире коллекции идей

(LarryCip, 16. 10. 2021 21:33)

Посмотрите, что нашел пользователь Insta_Oil (instaoil) на Pinterest — самой большой в мире коллекции идей.
insta_oil@icloud.com

акция с бонус кодом wot

(Alberttix, 16. 10. 2021 16:30)


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

následující »