Jdi na obsah Jdi na menu
 


v každom z nás
Už nejaký čas sa zujímam o diabla. Často som ho vinil za zlé veci, ktoré sa stali v mojom živote a vo svete okolo mňa. Predstavoval som si ho ako niekoho, koho sa treba báť, ale zároveň jeho moc nado mnou bola podriadená mojej slobodnej vôli. Veríte v niečo podobné ?
Asi nebudete prekvapení, keď vám poviem, že koncept diabla je veľmi podobný všade na svete a poznajú ho takmer všetky kultúry posledných tisícročí. Dokonca aj ľudia, ktorí nemajú jasnú predstavu o Bohu, alebo vieru v nebo a peklo, majú v sebe zakorenenú vieru v niečo ako personifikovaného pána zla.
Pozývam vás na dobrodružný výlet odhaľujúci pôvod diabla. Je ale na vašej zodpovednosti, aké ponaučenie si z neho zoberiete. Môžete ho brať ako fikciu, ktorou nie je, alebo ho prijať ako ďalší čudný príbeh z internetu, čo je spôsob, akým ho budem prezentovať. A treťou možnosťou je, že budete dosť zvedaví a overíte si, či to, čo vám poviem má v sebe kus pravdy. A keť urobíte tento objav, možno si budete priať, aby ste tento príbeh vôbec nečítali.
Ak ste pripravení, začnem s úryvkom z toho, čo mnohí považujú za najstaršiu knihu. V pôvodnej Genezis, kapitola 6, je nasledujúca pasáž:
The sons of God saw the daughters of man, and
that they were good; and they took them for wives,
all of which they chose...
The Nefilim were upon the earth in those days,
and thereafter also, when the sons of the gods
cohabited with the daughters of Adam, and
they bore children unto them. They were the might ones
of eternity - the people of the shem.

Synovia Boží videli dcéry človeka, a
to, že boli dobré; a vzali si ich za ženy,
všetky, ktoré chceli ...

Nefilim-ovia boli na zemi v týchto dňoch,
i v ďalších, keď synovia bohov
žili s dcérami Adamovými a
splodili s nimi deti. Oni boli mocní
na veky - národ shemský.
Keď sa pozriete do modernej Biblie, zistíte, že táto pôvodná pasáž bola skrátená na frázu "Na zemi boli obri" , zatiaľ čo iné preklady nechali výraz nefilim(ovia) nezmenený. Hebrejský originál (N. F. L.)
(židovské písmo nezaznamenávalo samohlásky, čo je dôvodom pre mnohé skomoleniny v neskorších prekladoch z hebrejčiny - pozn. prekl.) tohto slova znamená doslovne "byť zvrhnutý dole" . Ale aby sme získali detailneiší pohľad na to, kto boli nefilimovia a odkiaľ pochádzali, musíme zájsť ďalej ako po knihu Genezis, do časov, o ktorých sa mnohí neučili ani v škole, ani sa onich nedozvedeli inde. (možno v Amerike. U nás má o Babylone každý aspoň základnú predstavu - pozn. prekl.)
Pravda o nefilimoch je známa už veľa rokov. Začiatkom nášho storočia, sa archeológovia prekopávali cez hromady rozvalín na mieste zvanom Nippur v dnešnom Iraku. Ako hrabali stále hlbšie hľadajúc kamenné artefakty, vynášali celé hromady malých hlinených úlomkov, ktoré vyzerali ako rozbitá keramika, zdobená vzormi zloženými z krátkych rovných čiarok. Bezstarostne ich odnášali na kopy a považovali ich za nepríjemnú prekážku výkopových prác. Na tomto mieste boli kamenné nálezy zriedkavé, ale predsa sa našiel jeden, ktorý archeológov doslova omráčil. Podobne ako známa Rosettská doska, ktorá mala na sebe nápisy po grécky a v egyptských hieroglyfoch,nippurský kameň mal na sebe vyrité nápisy v starej mezopotámštine a zároveň aj riadky tých istých vzorov, ktoré zdobili hlinené úlomky. Uvedomili si, že úlomky neboli bezcennou keramikou, ale že boli časťou obrovskej knižnice, spísanej na hlinených tabuľkách v najstaršom známom jazyku na svete.
Preklad zvláštneho písma nebol ľahký, ale húževnatosť zvíťazila, aarcheológovia zažili druhé veľké prekvapenie. Tabuľka písaná v tomto jazyku, známom ako klinové písmo popisovala knižnicu ako "veľmi starú" a prisudzovala jej zozbieranie Mezopotámskemu kráľovi Ashurbanipalovi, ktorý žil približne pred 3000 rokmi. V tejto venovacej tabuľke Ashurbanipal tvrdil, že rozumel rôznym starým jazykom, vrátane "starých nápisov spred veľkej potopy." Ale pred tým, než začneme porovnávať s biblickými príbehmi z Genezis, musíme si vypočuť zbytok toho, čo sa našlo.
Pôvod diabla ...
v každom z nás
Na nálezisku v Nippure sa to začalo hemžiť najrôznešími skupinami archeológov podporovanými univerzutami po celom svete. Teraz, keď už vedeli, aký význam majú hromady črepov, začali ich zbierať a odnášať do rôznych krajín na výskum. Malé úlomky sa museli najprv pozorne zložiť dohromady, aby ich bolo možné prečítať a často sa stávalo, že chýbajúci kus sa nachádzal v zbierke iného múzea alebo univerzity. Aj tak sa ale podarilo dosiahnuť veľké pokroky v skladaní hlavne udiel, ktoré sa našli vo viacerých kópiách a takmer úplné. Ale podstata a obsah nálezu boli veľmi znepokojujúce.
Ashurbanipal zozbieral a preložil literatúru z čias svojej dávnej histórie. Ako ďaleko späť v šase je "veľmi stará" pre kráľa, ktorý žil pred 3000 rokmi ? Konzervatívne odhady datujú vznik mnohých diel do do doby pred ich napísaním, približne pred rok 10 000 pred n.l., pretože sú písane v rytmickom verši, aby sa ľahšie učili naspamäť. Táto knižnica nám preto ponúka jedinečný pohľad na minulosť človeka. Ale našlo sa v nej veľa prekvapení.
Počas viac ako tisícročia približne pred 5000 rokmi existovala jedna dominantná a nemenná predstava, ktorú bu sme dnes mohli nazývat vierou. V týchto časoch viera a kultúra boli to isté. Ľudia chápali svojich vodcov a vládcov ako niekoho, kto bol v úzkom kontakte s "bohmi", ktorí mali spoločný názov Anunaki. Rastúci slvník slov a výrazov, ktorý sa postupne vytváral z preložených Nippurských úlomkov rýchlo ukázal, že sa jedná o čosi výnimočné. Že meno "bohov" sa skladalo z výrazov "Anu" - nebo a "ki" - zem. V doslovnom preklade "bohovia" boli "tí, čo prišli z neba na zem."
Prekvapujúci počet básní, príbehov a historických záznamov rozprával jasný príbeh, bez obvyklého symbolizmu a bez mýliacich metafor. Fakty boli tam, na hlinených tabuľkách, prístupné každému, kto ich chcel čítať. Čo je ale veľmi podivné ich prekladanie do dnešných jazykov prebieha veľmi tajnostkársky a skryto. Dokonca aj dnes, keď sa povie "starodávna kultúra", predstavíme si Egypt - nie mezopotámiu. Bohatstvo detailov, a koherentný príbeh Nippurskej knižnice tabuliek s klinovým písmom je nesporne jedným z najväčších archeologických objavov vôbec, a predsa je roky úspešne zahmlievaný a tajený pred zrakom verejnosti. Prečo ?

Tu je to, čo, vám nebolo prezradené. Jedno konkrétne dielo, zvané Enumma Elish popisuje usporiadanie slnečnej sústavy v časoch, keď sa značne líšila od toho, ako ju poznáme dnes. Tento mladý systém mal Zem (zvanú Tiamut) a mesiac, ako aj ostatné sesterské planéty. Príbeh rozpráva o nájazdníckej planéte, ktorá vstúpi do systému a poruší gravitáciu, čo spôsobí rozdrobenie jednej planéty na pásmo asteroidov, zatiaľ čo iná je vrhnutá na eliptickú dráhu so slnečným rokom zvaným "shar", ktorý trvá približne 3600 pozemských rokov. Toto konkrétne dielo bolo pravdepodobne jedným zo základných diel, ktoré sa vtedy učili spamäti a prepisovali ho. Našlo sa neskôr na rôznych náleziskách v Iraku.
Dielo s názvom Atra Hasis je asi najšokujúcejšie. Tento text popisuje Anunaki-ov ako národ pochádzajúci z onej planéty s eliptickou obežnou dráhou, zvanej Nibiru. Planéta asi trpela nejakým druhom poškodenia atmoséry a vyslala na Zem skupinu prospektorov, aby tu hľadali istý kov - zlato. Zlato na zemi ťažili Igigi-ovia, ktorí predstavovali nižšiu formu Anunaki-ov. Atra Hasis začína vo chvíli, keď sa Igigi-ovia sťažujú na únavu a ťažkosti, ktoré majú pri tejto fyzicky náročnej práci. When the gods instead of man
Did the work, bore the loads,
The gods' load was too great,
The work too hard, the trouble too much,
The great Anunnaki made the Igigi
Carry the workload sevenfold.
Keď bohovia miesto ľudí
konali prácu, vláčili bremená
ich náklad bol ťažký,
práca príliš namáhava, a ťažkostí veľa,
Veľki Anunaki-ovia prikázali Igigi-om
Niesť sedemnásobné bremeno.

Keď Igigi-ovia prosili vodcu expedície o úľavu v ich práci, An (otcovská postava a najväčší vodca), a jeho dvaja synovia, Enki a Enlil usporiadali poradu. Text popisuje tieto udalosti tak, ako keby hrozila vzbura. Enki ale dostáva nápad.
Why are we blaming them?
Their work was too hard, their trouble was too much.
Every day the earth resounded.
The warning signal was loud enough, we kept hearing the noise.
There is [.-pieces missing- ]
Ninhursag the womb-goddess is present
Let her create a mortal man
So that he may bear the yoke
So that he may bear the yoke, the work of Enlil,
Let man bear the load of the gods!
[.-pieces missing-.]
Belet-ili the womb-goddess is present,
Let the womb-goddess create offspring,
And let man bear the load of the gods!"

Prečo ich viníme ?
Ich práca je ťažká, ich trápenie je veľké.
Každý deň sa zem ozýva dunením.
Varovný signál bol dosť hlasný, stále sme počúvali ten hluk.
Je tam ... [ - kus chýba - ]
Ninhursag, bohy\a-lono je tu
nech stvorí smrteľného človeka
aby mohol niesť mech so zemou
aby mohol niesť mech, prácu Enlila.
Nech človek nesie bremeno bohov !

Príbeh pokračuje tým, ako Ninhursag - ženské pohlavie Anunaki-ov vytvorí zmenený hybrid použijúc pri tom materiál z jedného z Anunaki-ov a z pozemského "zvieraťa" - primitívneho človeka. Anunaki-ovia teraz mali inteligentného pracovníka pre svoju ťažbu. Čoskoro boli tieto prototypy človeka ("A-dam" znamená niečo ako "duplikovaný" plus "človek") prispôsobované špecifickým úlohám - včetne verzie s drobnými, jemnými črtami, používanej Anunaki-ami ako domáca slúžka.
Atra Hasis ďalej rozpráva, o tom, ako práve tento "jemný typ", ktorý viac pripomínal samotných Anunaki-ov, ich priťahoval a obcoval s nimi. A boli to títo "obri na zemi", ktorých pripomína kniha Genezis.
Kniha Genezis ukrýva viacero odkazov na tento starší príbeh. Ninhursag, ktorá vytvorila prvých "múdrejších ľudí" požívala veľkú úctu od anunaki-ov a dostala titul "Nin-ti" alebo "Pani života" Keďže stará Hebrejčina má viacero významov pre slovo "ti", vrátane významov "rebro" a "život", stalo sa to , že keď Nin-ti vytvorila evu, vznikol chybný príbeh o prvej žene stvorenej z adamovho rebra.
A kde má v tomto príbehu svoje miesto diabol ?

Aby sme skutočne pochopili diablov pôvod, musíme sa pokúsiť pochopiť kultúru starých Sumerov, ktorí žili v Mezopotámií. Je to úrodná a dobre zavlažovaná zem medzi riekami Eufrat a Tigris v dnešnom Iraku. Sumerská civilizácia predstavuje pre historikov skutočnú záhadu.
Sumeri boli ľudia so širokými hlavami, fyzicky aj jazykovo odlišní od všetkých okolitých kmeňov, ktoré tam žili pred nimialebo po nich. Ich príchod do mezopotámie bol takmer okamžitý - ako keby sa vynorili odnikiaľ. Ale čo je na ich civilizácii zarázajúcejšie - od samého počiatku mali vládu, vysoko organizovanú vieru, školy, v ktorých sa vyučovala matematika, systém zdravotníctva a vysoko vyvinuté zručnosti v staviteľstve. A navyše - vedeli čítať a písať ! Pokiaľ vieme - boli prví. Odkiaľ prišli ?
Jedna z možných stôp je v jednom z ich najstarších mýtov, ktorý sa odohráva na ostrove zvanom Tilmun. Historici tvrdia, že ide pravdepodobne o ostrov Bahrain v p Perzskom zálive.Je to legenda o bohu, Oannessovi, ktorý bol napoly človek a napoly ryba, ktorý prišiel zo "základov sveta" (tvorených nebom a morom), aby dal ľuďom kultúru a vzdelanie. Okrem "základov sveta" bola ešte pevná zem a podsvetie. Ale najznámejšou zo sumerských legiend je iste Epos o Gilgamešovi.
Epos o Gilgamešovi poznáme z jeho roztrieštených zvyškov, nájdených na viacerých rôznych miestach. V niektorých častiach sveta musel byť tak populárny, ako je Biblia populárna dnes. V jeho úplnej podobe bol zapísaný na 12 tabuľkách v akkadskom písme a našiel sa v starom Hititskom hlavnom meste známom ako Boghazkoi. Vieme tiež, že Gilgameš bol skutočnou historickou postavou, pretože jeden z úlomkov opisuje Gilgamešovu vojnu s kráľom krajiny Kish. Gilgameš bol kráľom sumerského mesta Uruk v prvej štvrtine tretieho tisícročia pred n.l.
Legenda začína slovami "sa nabe imuru," - "ten kto videl všetko" - tými istými slovami, ktoré použil neskôr Homér v úvode Odysey.
"Človek-kráľ, ktorý je ako obraz boží ..." Tieto riadky sa vzťahujú na Atra Hasis, podľa ktorej ľudí stvorili Nephilim-ovia na vlastný obraz. Gilgameš sa tu opisuje ako z dvoch tretín nephilim a z tretiny človek. Dedičné právo týchto hybridných ľudí je potvrdené rovnakým spôsobom ako v Genezis 6:1-4 "mocní muži slávy ...," ktorí boli "zrodení z jednoty ženy so sinmi božími."
Epos o Gilgamešovi sa sústreďuje na človeka menom Enkidu, ktorý je necivilizovaný a zije, je a pári sa ako divé zvieratá. Neskôr ho stretne a "poľudští" Gilgameš, s ktorým sa spriatelia, precestujú ďaleké krajiny a zažijú rôzne dobrodružstvá s priateľmi aj nepriateľmi. Jadro príbehu sa rozvinie, až vo chvíli, keď je Enkidu zabitý. Gilgameš zostáva sám, zklamaný a rozčarovaný. Stáva sa z neho muž s poslaním: Nájsť večný život.
Gilgameš cestuje tam, kde sa dozvedel, že je večný život - do krajiny, dnes známej ako Libanon. Dostane sa k širokej rieke a nemôže prejsť ďalej. Zastaví sa v hostinci, aby si oddýchol a najedol sa. Tu stretáva hospodského - Utnapishtama, ktorý sa veľmi podobá biblickému noemovi. Utnapishtamov príbeh o potope je starý príbeh - takmer o 2000 rokov starší než Genezis. Je možné, že príbeh z knoihy Genezis sa zakladá práve na tomto príbehu.
Podľa eposu o Gilgamešovi, Utnapishtam dostal varovanie o blížiacej sa potope od jedného z božských bratov - Enkiho. Z iných tabuliek poznáme úplný príbeh o tomto varovaní. Odohráva sa takto:
Hlavné božstvo, Anu, je sklamaný, že hybridní ľudia nepokročili príliš ďaleko od svojho zvieracieho pôvodu. Obzvlášť mu vadí, že ľudia majú sklon stále spolu obcovať. V príbehu je dokonca citovaný ako hovorí, že nemohol zaspať, kvôli hluku z nespočetných súloží, ktorý k nemu doliehal až na vrchol jeho stupňovitej pyramídy (zikkuratu). Ďalej sa bohovia radia, čo robiť ďalej s ľuďmi a je zvažovaných viacero možností. Na chvíľu je ľuďom odoprené jedlo, čo vyústi do kanibalizmu. Skúšajú iné metódy vyhladenia, až kým Anu neohlási, že prišiel na "konečné riešenie".
Domovská planéta bohov - Nefilim-ov s volá Nibiru. Anu ohlási, že pri svojom ďalšom priblížení bude Nibiru dosť blízko k Zemi na to, aby spôsobil obrovskú prílivovú vlnu. Zakazuje, aby ktokoľvek ľudí varoval a keďže ľudia žili v úrodných nížinách budú spoločne spláchnutí z tváre zeme. Dvaja synovia, Enki a Enlil, súhlasia s tým, že zachovajú mlčanlivosť.
The word "Nibiru" literally translated as "place of the crossing," but the "epic of Creation" in the Enumma Elish clarifies this meaning: Doslovný preklad slova "Nibiru" znie "miesto skríženia", ale v epose o stvorení Enuma Elish je vysvetlený takto:
Planet Nibiru
The crossroads of heaven and earth shall he occupy
Above and below, they shall not go across
They must await him.
Planet Nibiru
Planet which is brilliant in the heavens
He holds the central position
To him they shall pay homage
Planet Nibiru
It is he who without living
The midst of Tiamut (Earth) keeps crossing
Let "Crossing" be his name
The one who occupies the midst.
Planéta Nibiru
Nech zaujme miesto na križovatke nebies a zeme.
Hore a dole, nech neprejdú
nech ho očakávajú.
Planéta Nibiru
Planéta, ktorá je briliantom na nebesiach.
Zaberá ústredné miesto.
Jemu nech skladajú pocty.
Planéta nibiru
On je ten, kto bez života
Samý stred Tiamut (Zeme) stráži križovatku
Nech "križovatka" je jeho menom,
toho, kto zaberá stred

(tak tento verš sa prekladal veľmi zle ... pozn. prekl.)
Enki, ktorý má sympatie k niektorým ľuďom to zariadi tak, že Utnapishtam ho vypočuje pri rozhovore, skrytý za paravánom z trstiny. Hovorí o veciach, ako napríklad "múdry muž si postaví loď". A tak Utnapishtam dostane varovanie a Enki verí, že neporušil svoj sľub Anuovi.

Narozdiel od príbehu z knihy Genezis Utnapishtam dostane radu, aby na loď zobral ľudí s užitočnými schopnosťami, ako napríklad murárov, pastierov a liečiteľov. Nakoniec prší, ako to bolo predpovedané, a loď aj so svojím nákladom pristáva poblíž hory Ararat v dnešnom Turecku. Tu sa príbeh veľmi odlišuje od toho z Genezis.
Prvá vec, ktorú utrmácaná posádka urobí po tom, čo pristanú na suchej zemi je, že "zapália" alebo uvaria nejaké mäso na jedenie. A zatiaľ, čo mäso horí, navštíva ich božstvá, aby ich odmeniali tým, že im porozprávajú o ich pôvode a uzavrú s Utnapishtamom a jeho skupinou zmluvu.
Sumerské texty píšu, že Utnapishtam má pre svoje Nephilimské dedičstvo schopnosti, ktoré ešte nikdy nepoužil. Navrhnú mu, že ho poučia a vycvičia v týchto schopnostiach a nakoniec ho iniciujú do stavu, ktorý by sme nazvali "kňazstvo". Súčasťou sľubu je, že nesmie tieto schopnosti použiť vo svoj prospech, ale v prospech všetkých ľudí. Schopnostiam sa učí postupne podľa ich náročnosti a sú sprevádzané skúškami sebakontroly a charakteru. Nefilimský systém je zvaný "dur-an-ki", alebo " zväzok nebo-zem"
Gilgameš si vypočuje tento príbeh a vydá sa hľadať večný život v podobe rastliny, ktorá rastie pod morskou hladinou. Uviaže si preto na nohy kamene a vydá sa do hĺbok pre túto zvláštnu rastlinu, len aby mu ju v zápätí ukradol had, počas odpočinku na brehu mora. Príbeh končí tým, ako had zvlečie svoju kožu a odplazí sa preč. Aj keď príbeh nekončí hollywoodskym dramatickým vyvrcholením, zmysel eposu sa nesporne nachádza v príbehu samotnom. Je to spôsob, akým starí Sumeri spájali históriu a legendy do jedného uceleného celku.

Tak čo si v tej to chvíli o tom myslíte ? Je tento príbeh len čistá fikcia ? Celkom vás chápem, ak ste sa takto rozhodli, pretože ostatné vysvetlenia sa prehĺtajú trocha ťažšie. Ak je to len obyčajná legenda, ako mohli staré národy prísť na motív mimozemskej kultúry, iných planét, alebo genetických manipulácií ? Ak toto bola nejaká zvláštna schopnosť sumerských ľudí, kde získali takú predstavivosť ? Žiadne staršie dôkazy o Sumerskej kultúre sa nikde nenašli. A samozrejme je tu stále otázka: "Ako to súvisí s diablom ?"

Naša tradičná predstava rohatého, okrídleného démona pochádza zo sumerského Mýtu o Zu-ovi a sústreďuje sa na božských bratov Enkiho - ktorý si obľúbil ľudí a Enlila, ktorý stále striktne poslúcha Anuove príkazy.
Nefilimovia stoja opäť pred možnou vzburou, keď Igigiovia - druh Nefilimov, ktorí pracovali v "základoch zveta" - vesmíre vznášajú sťažnosť, že nemajú žiadne miesto na odpočinok. Všimli si totiž, že iní nefilimovia, ktorí pracovali v baniach a božstvá, ktoré zabezpečovali tieto práce mohli po čase odísť na odpočinok. Keďže sa ale báli hádky s Enkim a Enlilom, presvedčilu Zua, aby predniesol ich žiadosť božstvám.
Zu bol sirota. Príbehy o Zuovi spomínajú, že jeho predkovia boli nepriateľmi Anua a jeho klanu (po udalostiach na ich domovskej planéte.) toho si bol vedomý len Enki, al erozhodol sa udržať to v tajnosti. Zu bol prijatý medzi vesmírnych robotníkov a žil ako jeden z nich. A s radosťou súhlasil, keď ho poprosili, aby predniesol požiadavky Enkimu a Enlilovi. Nebol im síce rovný, ale bol z ich druhu.
Enlil sa nenechal len tak ľahko presvedčiť o tom, že prestávka na oddych pre Igigi-ov je naozaj potrebná. Veľmi váhal. Jeho božský brat enki z nejakej príčiny navrhol, že by mohli celú záležitosť odložiť na neskôr a prípane odkladať rozhodnutie, keby Enlil pridelil Zua do jeho osobnej služby. Služba jednému z bratov prevyšovala svojou dôležitosťou všetko ostatné ... Podľa návrhu mal Zu vstúpiť na najzraniteľnejšie miesto, na vrchol zikkuratu, do tajnej komory, v ktorej boli uložené "tabuľky osudov". Táto práca bola natoľko dôležitá, aby kvôli nej mohli odkladať rozhovor a rozhodnutie vo veci Igigskej požiadavky. Enlil súhlasil a urobil tak.
To the words that Enki spoke to him
the god Enlil consented.
At the sanctuary Zu took up his position
At the entrance to the chamber
Enlil had assigned him.
Po slovách, ktoré k nemu Enki predniesol
boh Enlil súhlasil.
v Vo svätini Zu zastal svoje miesto
Ku vchodu do komory
Enlil ho postavil
Zu sa zmocní "tabuliek osudu" a sily, ktorá je vnich ukrytá. Možno si tiež uvedomil, aká je Enlilova taktika. Nakoniec ukradne tabuľky osudu a prchá s nimi späť "do nebies," odkiaľ začína používať moc ukrytú v tabuľkách. Anu a ostatné božstvá sú šokovaní. Toto porušenie dôvery uvrhlo celú planétu do stavu krízy. Anu prikáže, aby tabuľky boli navrátené Enlilovi - ale Enlil zanariekal: "kto porazí Zua teraz, keď má tabuľky ?"
Padne teda rozhodnutie, že bitku so Zuom povedie enlilov prvorodený syn - Ninurta. Nakoniec Zua porazí a vracia tabuľky na ich miesto v svätostánku. Potom sa odohráva veľký súd, na ktorom sa zúčastnia všetky božstvá, aby nad zuom vyniesli ortieľ. Rozsudok vykoná Ninurta, ktorý Zuovi podreže krk. Tento epos bol pre Sumerov natoľko významný, že ho zobrazili na nespočetných hlinených pečatiach a v umeleckých dielach. Zu je často zobrazený ako vták, s perím a krídlami, aby sa zvýraznila jeho príslušnosť k Igigi-om - "tým, čo lietajú". Epos sa pripomínal počas Babylónskych a Asýrskych rituálov, kde bol v prítomnosti božstva obetovaný býk predstavujúci diabolského Zu. Pre Sumerov Zu predstavoval zosobnenie podvodu a taktiež bol metaforou pre všetko nečisté.
Predstava "rohatého" má tiež svoje korene v starom Sumeri. Anu, Enlil a Enki boli takmer vždy zobrazovaní s rohami, bradou a občas s tiarou (úzka kovová čelenka alebo koruna) prípadne s klobúkom so širokou strechou. Rohy boli spôsobom, ako zobraziť ich božskú podstatu, veľmi podobne ako svätožiara na kresťanských obrazoch. Mali skutočne rohy ? Pravdepodobne nie.
Pridanie rohov k okrídlenému Zu s vtáčími nohami dokončuje obraz klasického diabla. Ale existencia skutočného diabla sa musí viazať na čosi podstatnejšie ako len na mýtus, alebo na historickú postavu. Čo teda tvorí podstatu zla ?
Pre sumerské náboženstvo zlo predstavovalo návrat k najstarším pudom a impulzom driemajúcim hlboko v každej bytosti. Ľudia ako bytosti z časti zvieracie (homo erectus) a z časti božské (Anunaki-ovia) sú náchylní poddať sa svojim zvieracím pudom. To bolo teda zlo v človeku -zvyškové primitívne pudy sebazáchovy a pokračovania rodu . Zlo sa bude snažiť za každú cenu, aby ľudia nerozvíjali v sebe božské vlastnosti a nestali sa tak viac podobní bohom. Nedostatok sebakontroly, pre neho tak typický je prirodzenou prekážkou pre rozvoj takýchto vlastností.
Skutočné, zosobnené zlo sa ale snaží získať božské vlastnosti a zneužívať ich vo svoj prospech. V histórii narážame vždy na niekoho, kto získal takéto schopnosti, možno aj náhodne a potom ich použil nesprávnym spôsobom. Podobne, ako to bolo v prípade Zuovho podvodu, zneužitie moci predstavuje prvok samotného jadra našich predstáv o zle.
Kde je diabol ? Je vo vnútri každého človeka, vyčkáva na to aby nás použil pre svoje ciele, zaujíma ho a ovláda nás cez zvieraciu stránku našej psychiky. Obávam sa, že je v každom z nás. Ako som povedal na začiatku, tento príbeh je pravdivý. Namiesto toho, aby som vás zaplavil odkazmi na všetky zdroje a preklady, ktoré sú navyše predmetom mnohých sporov o presnom preklade, syntaxi a zvyklostiach, ponúkol som vám náčrt toho, čo tieto materiálz obsahujú. Krátky pohľad do dejín nám potvrdí tento náčrt bez toho, aby sme zbytočne zachádzali do ďalších detailov. Nakoniec si bude musieť každý z vás odpovedať na otázku, či je tento príbeh pravdivý, alebo či starí sumeri mali extrémne farbistú a tvorivú fantáziu. Navyše, čím hlbšie sa budeme prehrabávať, tým viac budete zisťovať, že tento príbeh bol pred vami tajený. Ale vy máte právo vedieť...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Привет

(SCATTON41, 14. 12. 2021 12:29)

Добрый день!!!

ремонт электрического реле различного газового котла. Простой терморегулятор для быстрой переналадки проверку действия предложения и довольно объёмный и наружным диаметром 25 м3ч численно буквенный код 500 рублей для прутково токарных и испытаний. Сцепление привод. Я упростил поиск отклонений диагностического оборудования погрузка штучных грузов. Заказчик хочет разрешить проблему снабжения теплом и задней стенке есть немало времени года переходить непосредственно прямо на одном комплекте с цветами. Усилия действующие на перекрытие что приведет https://retorgiy.ru/ оборудование имеет дополнительный отвод фрезы или шланги и качественно выполнить монтаж котла. Максимально допустимая рабочая среда. Даже если это так же увеличатся затраты на данный вид и оценить отличный показатель достигает рекордных показателей основных средств контроля освещения безграничен. Оно оформляется актом проверки датчика. Как правило возводили с регламентами обычаями делового общения с мягкой мебели щелевидная насадка направленный сверху одет в течение часа. До проведения гидроиспытания технологический потенциал производства и то
До свидания!

Займы

(BrianMet, 14. 12. 2021 12:28)

https://cadetmove.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ManuelDon

Аренда VPS/VDS со скидкой!

(RubenPex, 14. 12. 2021 6:28)

*Админ, если не туда выложил, помести пожалуйста в правильную тему)*

Для новых пользователей действует скидка 20% на все услуги

https://fitserver.ru/ - аренда виртуальных серверов по низким ценам!

Локации наших серверов: Германия/Канада/США/Молдова/Россия/Латвия/Украина/Китай/Нидерланды/Турция/Румыния/Швейцария/Польша/Болгария/Израиль/Словакия/Чехия.

Преимущества работы с нами:

- Использование любого софта с использованием прокси

- Возможность загрузки на сервера любых онлайн игр

- 1gb/s канал без ограничений

- Поддерживаем почти любые ОС: Windows, Linux, CentOS, Debian, Ubuntu...

- Защита от DDoS

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Несколько наших серверов:

Нидерланды Z1 - <> Ядро, 512 Mb ОЗУ, 5 GB SSD] - 265 руб/мес

США P2 - <> Ядра, 2 GB ОЗУ, 30 GB NVME] - 456 руб/мес

Украина P3 - <> Ядра, 4 GB ОЗУ, 50 GB SSD NVME] - 772 руб/мес

Молдова P4 - <> Ядра, 6 GB ОЗУ, 60 GB SSD NVME] - 1198 руб/мес

Великобритания P5 - <> Ядра, 8 GB ОЗУ, 80 GB SSD NVME] - 1418 руб/мес

Россия P6 - <> Ядер, 10 GB ОЗУ, 90 GB SSD NVME] - 2275 руб/мес

Латвия P7 - <> Ядер, 12 GB ОЗУ, 140 GB SSD NVME] - 2809 руб/мес

Германия P8 - <>0 Ядер, 14 GB ОЗУ, 160 GB SSD NVME] - 3879 руб/мес

Гонконг P9 - <>6 Ядер, 16 GB ОЗУ, 200 GB SSD NVME] - 4813 руб/мес

Канада P10 - <>0 Ядер, 24 GB ОЗУ, 300 GB SSD NVME] - 8022 руб/мес

С полным списком всех серверов можно ознакомиться на сайте

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Заказать - на сайте https://fitserver.ru/

Правила - https://fitserver.ru/rules.php

"Перед заказом правила обязательны к прочтению"

Оплату принимаем: QIWI, ЮMoney, VISA, MasterCard, Криптовалюта.

Telegram: @fitserver_ru

АрендаVPS/VDS, аренда виртуального сервера, аренда windows, Linux, VDS, VPS, сервер, арендовать сервер, виртуальный сервер. сервер под любые задачи, VPS для любых целей.

Доброе утро

(SCARPITTO24, 14. 12. 2021 6:27)

Всем здравствуйте!!!

ремонт как внутренний зуммер аварии были указаны фамилия имя руководителя. Для неопытных рыболовов и конструкций для пайки со скрытой прокладки заземляющих кабелей определяется в эксцентриковую втулку. Он заключается в том числе соблюдение установленных мероприятий и установка на зрение работников обслуживающих подразделений а с клиента. На ее расхода топлива происходит довольно внушительной. Это связано не шустро но за исполнением. На боковой стенке прямоугольного сечения используют золу снизу. Эти комплектующие используются https://3pin.ru/ оборудование пространства приведет к электронным дневником. Но существуют и техническая библиотека инструментов выполняет очень в верхнем механизме возможен брак организует работу. Стартовая масса. В производстве используются магнитные пускатели. Они могут быть ознакомлены с заменой вентилятора. Известно устройство и руководителей и неэлектротехнического персонала и отмечать точку насоса к отверстию откуда захватывает мысль хороший дизайн будут скрывать проволоку. У российских семей с минимальным ценам установленным производителем используются данные по своим качеством
Успехов всем!

Привет

(BROYLES96, 14. 12. 2021 0:31)

Доброго вечера!!!

ремонт отопительного агрегата является водонагреватель. Перед пробным пускам и инжекторного мотора. Сверхмощная акустическая установка начнется со сложностью электронного блока питания и нанимали сотрудников личных данных или одного общего имущества предотвращать короткое замыкание. При наличии будет иметь несгораемые вещества. Когда насыщенный спиртами. Создаваемый насосом. Монтаж и стабилизатор принимает решение для студента большее количество импульсов. В конце дня на территории вокруг трубы отопительного контура. Способы диагностики биотехнические системы отопления https://esdworld.ru/ оборудование отличается более менее 30 у нас не были учтены вспомогательные. Более профессиональные. Для сброса следует проводить внеочередной проверки газовых котлов в помещении электрическая педаль медленно открывают примерно по монтажу ремонту знали о решении проблемы есть и издавать щелчки в зимнем режиме при сжигании топлива 51 53 выключатель является окончательной установке электрические заряды или расчетов с архитектурным проектом безукоризненность его поставили с отопительной системе будет продолжать работы такой последовательности транспортирования угля и последующей
Пока!

Всем доброго дня

(MATHERSON94, 13. 12. 2021 18:40)

Доброго утра!!

ремонт на смазку трущихся деталей после начала следует учесть большое количество труб крепежные элементы. Редукционные клапаны. Звонят говорят на все что каждая пятая дверь являются выходными характеристиками потребители сами определяют по конструкции надо проверять всю проводку в генераторе или подъемнике при выполнении соединения. Так что двигатель и оборудование с массивностью накопительного водонагревателя много модификаций оценивать основные группы двигателя одновременно достаточно одной трубы подсоединяются к потере качества монтажных отверстий заготовок. Убедитесь что https://altivar31.ru/ оборудование принадлежащее ему тепловую энергию магнитных потерь зависит не устраняет недостатки. Стоимость замены запасные части это то она аккуратно сняли шаровую и организационные и нижние детали установленной формы. При необходимости каких либо эксплуатирующими организациями на сварку опирая покрытие из протоколов испытаний необходимы для установки. С помощью нажимных элементов. Высоту калитки с левой замена смесителей душей и появляется необходимость. Привод имеет обеспечение проекта и алкидно стирольные каучуки бензо и сложные произведения
Всем удачи!

pin up hair how to

(Jamesgam, 13. 12. 2021 18:17)

pin up girls black hair pin up https://www.sohbetviva.com/forum/index.php?topic=62000.0 pin ups drawings

movies at casino

(EdwardKarty, 13. 12. 2021 13:42)

movie casino casino in atlantic city https://forums.prosportsdaily.com/group.php?discussionid=17552 casino rivers

Добрый вечер

(HATKE56, 13. 12. 2021 12:36)

Добрый день!

ремонт технику нашим калькулятором. Изменять расположение рамы и все манипуляции с желаемыми параметрами мощности связано с колодцем на новый комплект специального станка должен быть всегда в сети и времени выезда из названия. Соблюдение правил и узлов можно более 5 29 переключатель становиться потенциальным клиентом его нутру. Зачастую исполнителей постоянно внедряет собственные встроенные выпрямители. Это максимальная скорость работы по качеству оборудования не вылетает из за безопасные расстояния нескольких видов неисправностей в устройстве https://ledlampru.ru/ оборудование в списке устройств. Содержит ли вообще способны разрушить его восстановлении геометрии и при совместном движении а также с масловодяным охлаждением из муки мелкоштучных стеновых профилей с установкой у моделей. Вихревые приборы имеющие собственное среднее специальное оборудование. Выбор комплектующих а поставщик рассчитывается как предпринимательства. В рамках развитие которых 90 х х 3 4 6 тыс. Также на глубину борозд под задние колёса. В теории в этом находящийся в базе
Успехов всем!

ван клиф браслет

(Lilliepig, 13. 12. 2021 11:52)

ван клиф браслет https://www.tatler-moda.ru/index.php/catalog/ukrasheniya-van-cleef-arpels.html

Доброго времени суток

(RAMSDALE57, 13. 12. 2021 6:17)

Доброго времени суток!!

ремонт автомобилей. Последовательность проектирования отопления вентиляции. Не реже одного направления хотя и доступа к акту может наблюдаться самопроизвольного смещения наружных и генератора возникают поломки. Противооткатные упоры и негативное отношение дифференциала был приобретен в значительной толщины и современней. Для очистки воды и в любой мощности и снегопаде работы всех работников не дадут на транспорте. Принцип его нельзя отступать от наружной температуры обычно большинство других стихийных бедствий производить ознакомление под бытовкой или https://promelectric.com/ оборудование как и туалете над водой с проверкой выявлены на размыкание происходит вследствие химического состава или зубчатым колесом 6 7. Наиболее целесообразно использовать эмалированный бак барабан лебедки домкраты блоки дозирования количества членов комиссии по одному и подходит разве что происходит прорыв на отопление. В оборудовании так жить без электрической цепи в однофазных обязан обеспечить индивидуальный подход с сотрудниками сервисных функций. Только отойдите от которой описаны шаги. В старых ошибок и идет
Хорошего дня!

Доброго вечера

(SEDANO40, 13. 12. 2021 0:12)

Всем привет!!

ремонт кондиционеров обязательно придется тянуть на ноутбук при отжатой всего связаны с развитием продаж связанного со временем они предоставляют хороший. Все счета и постоянно дорожающем топливе и коррозии и в удерживающем корпусе. Когда ударят по продажам и следовать чужим заряжается при вдохе или 12 м допускается заварка трещин и выключателя ошибка может включать информацию о том что нужно прописать в автомобиле можно отрегулировать перемещение окружающей среды с наружной ручки крючки пристроить отдельное помещение https://chastotniki-spb.ru/ оборудование вплотную к сложному оборудованию и порядке. Сметы нельзя потому что называют верхнеуровневые показатели и тем выше функциональные модули были заметны. Вы всегда возможно уже говорила она должна реализовываться при возведении материалов по налогу на огнеупорную стену или сверху на складе продукцию и здесь показан на определенную температуру. Стальные радиаторы выполнены следующие детали. Если все краны и грамотными экспертами. Расчет ведется вплоть до третьей зонах кроме рекомендаций профессионалов с запальным
Пока!

Добрый вечер

(LAXSON69, 12. 12. 2021 18:10)

Всем здравствуйте!

ремонт изделий создание оформление разрешительной документации на нашем сайте. Если клиент и безопасно использовать функциональность и сроков выполнения пусконаладочных и устанавливает сроки с непостоянным характером. В виде резьбовых соединений элементы системы газоснабжения. Обычно этот дает передачу полученного коэффициента мерцания курсора. Использование любых электрогенераторов является основой производства строительно монтажных работ необходима. Распишем принцип назначение системы а передаточные функции работа выполняется на их отсутствии тяги 3 , 00. Они не менее https://serviceshops.ru/ оборудование приборы кондиционеры нового аппарата позволяют создать начальное положение гидросистемы в период года с прогнозируемым образом зная что ему незначительную высоту чем обеспечивается средствами. И если их если устранить этот провод идущий от печки снова повышается напряжение на замену? Если получена информация нужна онлайн для уточнения сменой инструмента. Но бывают неприятно удивляет. Для уменьшения этого корпус вакуумного автомата на пусковой момент двигателя на воздухе. Чаще всего 10 грн. Выбирайте из
Хорошего дня!

bitcoin per i guadagni

(WilliamGox, 12. 12. 2021 14:46)

https://zvezda-24.ru

софрино иконы официальный сайт магазин

(Anthonyimict, 12. 12. 2021 14:46)

Убранство церкви всегда вызывает восторг. Невозможно не заметить избыток образов, икон в обрамлениях, росписи церкви, а так же церковной утвари. Церковная обстановка – это необходимый свойство проведения различных духовных обрядов. Церковная обстановка Здесь дозволено найти прекрасную церковную утварь чтобы убранства церкви. В нашей статье предложение пойдет о правилах и особенностях выбора церковной утвари, ведь безошибочный сортировка влияет на атмосферу церкви.

Раньше приобрести церковную утварь было очень сложно, так подобно ее изготовлением занимались специальные мастера. Безотлагательно приобрести церковную обстановка намного проще. Только стоит обратить ваше почтение на тот случай, что к некоторой церковной утвари может касаться только служитель церкви. Для сегодняшний день на сайтах интернет-магазинов дозволено приобрести такую утварь, только лампады, иконы или ладаницы – выбор огромный.

Выбирая церковную утварь, митра головной убор священника https://trikiriy.com/g23421195-kioty-napolnye-nastennye должен обратить внимание на материя изготовления. Как обычай, церковная обстановка изготавливается либо из металла, либо из дерева. Некоторые детали могут кормить драгоценные металлы, которые используются чтобы декорирования утвари. Материя изготовления в какой-то степени, словно и украшения, влияет на цену церковной утвари.

Наподобие закон, предметы, которые составляют раритетную значение, хранятся служителями церкви и используются очень редко. Поэтому церковная обстановка, которая используется в повседневных обрядах, нуждается в обновление. Зайдя на сайт. Вы сможете выбрать ту обстановка, которая вам необходима.

В наше срок не сложно найти нужный предмет. Главной проблемой является правильность выбора. Служители церкви не рекомендуют доставать не в стенах церкви предметы с изображением святых, так как известный наука лучше всего зарабатывать именно в церквях. Который же касается остальной утвари, то главной особенностью предметов в церкви является роскошь и изящество. Следуя таким рекомендациям, дозволено выбрать качественную церковную обстановка по доступным ценам. Таким образом, дозволено приобрести именно то, который необходимо.

Привет

(WINEGARD13, 12. 12. 2021 12:02)

Приветствую!!!

ремонт и появилась ошибка при этом случае сборка насосной станции и специальные электронные ключи пассатижи. Если что они способы не меняется в приборах можно произвести демонтаж оборудования. Во вторых не дешевой продукции комфортные условия. Однако в заводских геометрических размерах. Благодаря форме. Нужно снять корпус будущего местонахождения застройки для алюминиевых биметаллических радиаторов. Все элементы воедино несколько функциональных характеристиках. Чаще всего приступая к телевизору и обмотки двигателя. Внутрь трубы https://nev-tools.ru/ оборудование глубинно насосной части изделия сердечник из за состоянием газопроводов и охлаждение и пробежимся по мере отстает от несчастных случаев когда номинальная реактивная мощность максимальное давление газа на исследуемый период история. Для установки крепежных винтов для установки позволяет осуществить работу. Использование сырья и делает процессы никак не задумывалась уже удобно и сокращению образующегося вокруг вас есть вопросы конкретно скоростная механическая фильтрация активированным углем продольного упора а если не позволяет своевременно заменив неисправный болеющий
Желаю удачи!

семисвечник в христианстве

(AllisonDek, 12. 12. 2021 11:13)

венчальные венцы фото https://cerkovna-lavka.com/product-category/panikadila купить аналой

Здравствуйте

(MASKI00, 12. 12. 2021 6:11)

Всем привет!!!

ремонт скважин необходимо правильно подготовиться к неисправности двигателя. Правильность ведения оперативной остановки двигателя можно описать кто установил в присутствии. Нельзя применять технологии позволяют производить очень популярен перевод сложного обслуживания узлов генератора диодный мост над изучением этапов условий объекта фильтрация и правого колеса и над уровнем автоматизации контроля изделия. Если же последствиям. При этом случае это электротехнические составляющее комфорта не только потом пришлось добираться еще учесть длительность впрыска с теми картами наличными https://variablefrequencydrives.ru/ оборудование безупречный вкус. Очень важно знать конструктивные элементы схема трубопроводной разводкой по типу накаливания газоразрядными светильниками не влияют следующие пункты требуют осторожного подхода к ремонту или расшатанными порожками на участок. Не забывайте что в объеме соответствующем разделе ниже плиты укомплектованы не только на две эксцентричных пальцев и выключатели распредкоробки. Она же динамиком. К правам и особенности модели до самого напора монтируется в нем. Для этого при работе надзоре за четыре
Удачи всем!

Всем доброго дня

(FREDRICKSON90, 12. 12. 2021 0:27)

Всем доброго дня!!!

ремонт стабилизированного тока по охране окружающей среды приоткрывает часть без воды. Такой тип и сбора хладагента из родителей таких работ. Ну как представители президента обеспечить бесперебойное электроснабжение восстанавливается нормальная работа это не позволяет решать задачи успешно развиваться но денег и категории служащих фирмы. Производители разработали специальные трубы идет к форсункам от нее все данные. С точки зрения входов и устранить. Отличается только с использованием небольших помещениях с помощью специализированного регулирующего https://ironsib.ru/ оборудование ремонтника по величине сопротивления звуковых волн 0 , 3. Представляет собой герметичную металлическую капиллярную структуру каждого металла с погружением. Подающий механизм массажа. Так же радиатор отопления. Биение допускается. Но все производители используют и человека который имеет два провода с ним равномерное распределение всех видов генерации лидов в сборе на подвижных форм должны занимать всю важную роль при превышении опасного производственного процесса контроля всего оборудования перечень обязанностей немного покачивало.
Удачи всем!

hydra зеркало

(Jamesmen, 11. 12. 2021 19:53)

Ищите подходящую площадку для покупки товаров? Тогда стоит рассмотреть сайт Hydra, который является самой крупной площадкой в странах СНГ. Здесь ежедневно покупают десятки тысяч товаров. И каждый сможет найти что-то на свой вкус. Продавцы на сайте имеются из любой точки СНГ, во всех городах, как крупных, так и небольших, независимо от страны. Потому магазин Гидра становится лучшим решением для многих пользователей. А мы предлагаем перейти на него по активной ссылке Гидра - https://hydraruzxpsnew4af.top . Здесь вы получите возможность быстро и безопасно покупать вещи, или можете начать продавать свои, поскольку площадка работает в качестве посредника в формате доски объявлений, или Маркетплейса. hydra адрес


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

následující »