Jdi na obsah Jdi na menu
 


v každom z nás
Už nejaký čas sa zujímam o diabla. Často som ho vinil za zlé veci, ktoré sa stali v mojom živote a vo svete okolo mňa. Predstavoval som si ho ako niekoho, koho sa treba báť, ale zároveň jeho moc nado mnou bola podriadená mojej slobodnej vôli. Veríte v niečo podobné ?
Asi nebudete prekvapení, keď vám poviem, že koncept diabla je veľmi podobný všade na svete a poznajú ho takmer všetky kultúry posledných tisícročí. Dokonca aj ľudia, ktorí nemajú jasnú predstavu o Bohu, alebo vieru v nebo a peklo, majú v sebe zakorenenú vieru v niečo ako personifikovaného pána zla.
Pozývam vás na dobrodružný výlet odhaľujúci pôvod diabla. Je ale na vašej zodpovednosti, aké ponaučenie si z neho zoberiete. Môžete ho brať ako fikciu, ktorou nie je, alebo ho prijať ako ďalší čudný príbeh z internetu, čo je spôsob, akým ho budem prezentovať. A treťou možnosťou je, že budete dosť zvedaví a overíte si, či to, čo vám poviem má v sebe kus pravdy. A keť urobíte tento objav, možno si budete priať, aby ste tento príbeh vôbec nečítali.
Ak ste pripravení, začnem s úryvkom z toho, čo mnohí považujú za najstaršiu knihu. V pôvodnej Genezis, kapitola 6, je nasledujúca pasáž:
The sons of God saw the daughters of man, and
that they were good; and they took them for wives,
all of which they chose...
The Nefilim were upon the earth in those days,
and thereafter also, when the sons of the gods
cohabited with the daughters of Adam, and
they bore children unto them. They were the might ones
of eternity - the people of the shem.

Synovia Boží videli dcéry človeka, a
to, že boli dobré; a vzali si ich za ženy,
všetky, ktoré chceli ...

Nefilim-ovia boli na zemi v týchto dňoch,
i v ďalších, keď synovia bohov
žili s dcérami Adamovými a
splodili s nimi deti. Oni boli mocní
na veky - národ shemský.
Keď sa pozriete do modernej Biblie, zistíte, že táto pôvodná pasáž bola skrátená na frázu "Na zemi boli obri" , zatiaľ čo iné preklady nechali výraz nefilim(ovia) nezmenený. Hebrejský originál (N. F. L.)
(židovské písmo nezaznamenávalo samohlásky, čo je dôvodom pre mnohé skomoleniny v neskorších prekladoch z hebrejčiny - pozn. prekl.) tohto slova znamená doslovne "byť zvrhnutý dole" . Ale aby sme získali detailneiší pohľad na to, kto boli nefilimovia a odkiaľ pochádzali, musíme zájsť ďalej ako po knihu Genezis, do časov, o ktorých sa mnohí neučili ani v škole, ani sa onich nedozvedeli inde. (možno v Amerike. U nás má o Babylone každý aspoň základnú predstavu - pozn. prekl.)
Pravda o nefilimoch je známa už veľa rokov. Začiatkom nášho storočia, sa archeológovia prekopávali cez hromady rozvalín na mieste zvanom Nippur v dnešnom Iraku. Ako hrabali stále hlbšie hľadajúc kamenné artefakty, vynášali celé hromady malých hlinených úlomkov, ktoré vyzerali ako rozbitá keramika, zdobená vzormi zloženými z krátkych rovných čiarok. Bezstarostne ich odnášali na kopy a považovali ich za nepríjemnú prekážku výkopových prác. Na tomto mieste boli kamenné nálezy zriedkavé, ale predsa sa našiel jeden, ktorý archeológov doslova omráčil. Podobne ako známa Rosettská doska, ktorá mala na sebe nápisy po grécky a v egyptských hieroglyfoch,nippurský kameň mal na sebe vyrité nápisy v starej mezopotámštine a zároveň aj riadky tých istých vzorov, ktoré zdobili hlinené úlomky. Uvedomili si, že úlomky neboli bezcennou keramikou, ale že boli časťou obrovskej knižnice, spísanej na hlinených tabuľkách v najstaršom známom jazyku na svete.
Preklad zvláštneho písma nebol ľahký, ale húževnatosť zvíťazila, aarcheológovia zažili druhé veľké prekvapenie. Tabuľka písaná v tomto jazyku, známom ako klinové písmo popisovala knižnicu ako "veľmi starú" a prisudzovala jej zozbieranie Mezopotámskemu kráľovi Ashurbanipalovi, ktorý žil približne pred 3000 rokmi. V tejto venovacej tabuľke Ashurbanipal tvrdil, že rozumel rôznym starým jazykom, vrátane "starých nápisov spred veľkej potopy." Ale pred tým, než začneme porovnávať s biblickými príbehmi z Genezis, musíme si vypočuť zbytok toho, čo sa našlo.
Pôvod diabla ...
v každom z nás
Na nálezisku v Nippure sa to začalo hemžiť najrôznešími skupinami archeológov podporovanými univerzutami po celom svete. Teraz, keď už vedeli, aký význam majú hromady črepov, začali ich zbierať a odnášať do rôznych krajín na výskum. Malé úlomky sa museli najprv pozorne zložiť dohromady, aby ich bolo možné prečítať a často sa stávalo, že chýbajúci kus sa nachádzal v zbierke iného múzea alebo univerzity. Aj tak sa ale podarilo dosiahnuť veľké pokroky v skladaní hlavne udiel, ktoré sa našli vo viacerých kópiách a takmer úplné. Ale podstata a obsah nálezu boli veľmi znepokojujúce.
Ashurbanipal zozbieral a preložil literatúru z čias svojej dávnej histórie. Ako ďaleko späť v šase je "veľmi stará" pre kráľa, ktorý žil pred 3000 rokmi ? Konzervatívne odhady datujú vznik mnohých diel do do doby pred ich napísaním, približne pred rok 10 000 pred n.l., pretože sú písane v rytmickom verši, aby sa ľahšie učili naspamäť. Táto knižnica nám preto ponúka jedinečný pohľad na minulosť človeka. Ale našlo sa v nej veľa prekvapení.
Počas viac ako tisícročia približne pred 5000 rokmi existovala jedna dominantná a nemenná predstava, ktorú bu sme dnes mohli nazývat vierou. V týchto časoch viera a kultúra boli to isté. Ľudia chápali svojich vodcov a vládcov ako niekoho, kto bol v úzkom kontakte s "bohmi", ktorí mali spoločný názov Anunaki. Rastúci slvník slov a výrazov, ktorý sa postupne vytváral z preložených Nippurských úlomkov rýchlo ukázal, že sa jedná o čosi výnimočné. Že meno "bohov" sa skladalo z výrazov "Anu" - nebo a "ki" - zem. V doslovnom preklade "bohovia" boli "tí, čo prišli z neba na zem."
Prekvapujúci počet básní, príbehov a historických záznamov rozprával jasný príbeh, bez obvyklého symbolizmu a bez mýliacich metafor. Fakty boli tam, na hlinených tabuľkách, prístupné každému, kto ich chcel čítať. Čo je ale veľmi podivné ich prekladanie do dnešných jazykov prebieha veľmi tajnostkársky a skryto. Dokonca aj dnes, keď sa povie "starodávna kultúra", predstavíme si Egypt - nie mezopotámiu. Bohatstvo detailov, a koherentný príbeh Nippurskej knižnice tabuliek s klinovým písmom je nesporne jedným z najväčších archeologických objavov vôbec, a predsa je roky úspešne zahmlievaný a tajený pred zrakom verejnosti. Prečo ?

Tu je to, čo, vám nebolo prezradené. Jedno konkrétne dielo, zvané Enumma Elish popisuje usporiadanie slnečnej sústavy v časoch, keď sa značne líšila od toho, ako ju poznáme dnes. Tento mladý systém mal Zem (zvanú Tiamut) a mesiac, ako aj ostatné sesterské planéty. Príbeh rozpráva o nájazdníckej planéte, ktorá vstúpi do systému a poruší gravitáciu, čo spôsobí rozdrobenie jednej planéty na pásmo asteroidov, zatiaľ čo iná je vrhnutá na eliptickú dráhu so slnečným rokom zvaným "shar", ktorý trvá približne 3600 pozemských rokov. Toto konkrétne dielo bolo pravdepodobne jedným zo základných diel, ktoré sa vtedy učili spamäti a prepisovali ho. Našlo sa neskôr na rôznych náleziskách v Iraku.
Dielo s názvom Atra Hasis je asi najšokujúcejšie. Tento text popisuje Anunaki-ov ako národ pochádzajúci z onej planéty s eliptickou obežnou dráhou, zvanej Nibiru. Planéta asi trpela nejakým druhom poškodenia atmoséry a vyslala na Zem skupinu prospektorov, aby tu hľadali istý kov - zlato. Zlato na zemi ťažili Igigi-ovia, ktorí predstavovali nižšiu formu Anunaki-ov. Atra Hasis začína vo chvíli, keď sa Igigi-ovia sťažujú na únavu a ťažkosti, ktoré majú pri tejto fyzicky náročnej práci. When the gods instead of man
Did the work, bore the loads,
The gods' load was too great,
The work too hard, the trouble too much,
The great Anunnaki made the Igigi
Carry the workload sevenfold.
Keď bohovia miesto ľudí
konali prácu, vláčili bremená
ich náklad bol ťažký,
práca príliš namáhava, a ťažkostí veľa,
Veľki Anunaki-ovia prikázali Igigi-om
Niesť sedemnásobné bremeno.

Keď Igigi-ovia prosili vodcu expedície o úľavu v ich práci, An (otcovská postava a najväčší vodca), a jeho dvaja synovia, Enki a Enlil usporiadali poradu. Text popisuje tieto udalosti tak, ako keby hrozila vzbura. Enki ale dostáva nápad.
Why are we blaming them?
Their work was too hard, their trouble was too much.
Every day the earth resounded.
The warning signal was loud enough, we kept hearing the noise.
There is [.-pieces missing- ]
Ninhursag the womb-goddess is present
Let her create a mortal man
So that he may bear the yoke
So that he may bear the yoke, the work of Enlil,
Let man bear the load of the gods!
[.-pieces missing-.]
Belet-ili the womb-goddess is present,
Let the womb-goddess create offspring,
And let man bear the load of the gods!"

Prečo ich viníme ?
Ich práca je ťažká, ich trápenie je veľké.
Každý deň sa zem ozýva dunením.
Varovný signál bol dosť hlasný, stále sme počúvali ten hluk.
Je tam ... [ - kus chýba - ]
Ninhursag, bohy\a-lono je tu
nech stvorí smrteľného človeka
aby mohol niesť mech so zemou
aby mohol niesť mech, prácu Enlila.
Nech človek nesie bremeno bohov !

Príbeh pokračuje tým, ako Ninhursag - ženské pohlavie Anunaki-ov vytvorí zmenený hybrid použijúc pri tom materiál z jedného z Anunaki-ov a z pozemského "zvieraťa" - primitívneho človeka. Anunaki-ovia teraz mali inteligentného pracovníka pre svoju ťažbu. Čoskoro boli tieto prototypy človeka ("A-dam" znamená niečo ako "duplikovaný" plus "človek") prispôsobované špecifickým úlohám - včetne verzie s drobnými, jemnými črtami, používanej Anunaki-ami ako domáca slúžka.
Atra Hasis ďalej rozpráva, o tom, ako práve tento "jemný typ", ktorý viac pripomínal samotných Anunaki-ov, ich priťahoval a obcoval s nimi. A boli to títo "obri na zemi", ktorých pripomína kniha Genezis.
Kniha Genezis ukrýva viacero odkazov na tento starší príbeh. Ninhursag, ktorá vytvorila prvých "múdrejších ľudí" požívala veľkú úctu od anunaki-ov a dostala titul "Nin-ti" alebo "Pani života" Keďže stará Hebrejčina má viacero významov pre slovo "ti", vrátane významov "rebro" a "život", stalo sa to , že keď Nin-ti vytvorila evu, vznikol chybný príbeh o prvej žene stvorenej z adamovho rebra.
A kde má v tomto príbehu svoje miesto diabol ?

Aby sme skutočne pochopili diablov pôvod, musíme sa pokúsiť pochopiť kultúru starých Sumerov, ktorí žili v Mezopotámií. Je to úrodná a dobre zavlažovaná zem medzi riekami Eufrat a Tigris v dnešnom Iraku. Sumerská civilizácia predstavuje pre historikov skutočnú záhadu.
Sumeri boli ľudia so širokými hlavami, fyzicky aj jazykovo odlišní od všetkých okolitých kmeňov, ktoré tam žili pred nimialebo po nich. Ich príchod do mezopotámie bol takmer okamžitý - ako keby sa vynorili odnikiaľ. Ale čo je na ich civilizácii zarázajúcejšie - od samého počiatku mali vládu, vysoko organizovanú vieru, školy, v ktorých sa vyučovala matematika, systém zdravotníctva a vysoko vyvinuté zručnosti v staviteľstve. A navyše - vedeli čítať a písať ! Pokiaľ vieme - boli prví. Odkiaľ prišli ?
Jedna z možných stôp je v jednom z ich najstarších mýtov, ktorý sa odohráva na ostrove zvanom Tilmun. Historici tvrdia, že ide pravdepodobne o ostrov Bahrain v p Perzskom zálive.Je to legenda o bohu, Oannessovi, ktorý bol napoly človek a napoly ryba, ktorý prišiel zo "základov sveta" (tvorených nebom a morom), aby dal ľuďom kultúru a vzdelanie. Okrem "základov sveta" bola ešte pevná zem a podsvetie. Ale najznámejšou zo sumerských legiend je iste Epos o Gilgamešovi.
Epos o Gilgamešovi poznáme z jeho roztrieštených zvyškov, nájdených na viacerých rôznych miestach. V niektorých častiach sveta musel byť tak populárny, ako je Biblia populárna dnes. V jeho úplnej podobe bol zapísaný na 12 tabuľkách v akkadskom písme a našiel sa v starom Hititskom hlavnom meste známom ako Boghazkoi. Vieme tiež, že Gilgameš bol skutočnou historickou postavou, pretože jeden z úlomkov opisuje Gilgamešovu vojnu s kráľom krajiny Kish. Gilgameš bol kráľom sumerského mesta Uruk v prvej štvrtine tretieho tisícročia pred n.l.
Legenda začína slovami "sa nabe imuru," - "ten kto videl všetko" - tými istými slovami, ktoré použil neskôr Homér v úvode Odysey.
"Človek-kráľ, ktorý je ako obraz boží ..." Tieto riadky sa vzťahujú na Atra Hasis, podľa ktorej ľudí stvorili Nephilim-ovia na vlastný obraz. Gilgameš sa tu opisuje ako z dvoch tretín nephilim a z tretiny človek. Dedičné právo týchto hybridných ľudí je potvrdené rovnakým spôsobom ako v Genezis 6:1-4 "mocní muži slávy ...," ktorí boli "zrodení z jednoty ženy so sinmi božími."
Epos o Gilgamešovi sa sústreďuje na človeka menom Enkidu, ktorý je necivilizovaný a zije, je a pári sa ako divé zvieratá. Neskôr ho stretne a "poľudští" Gilgameš, s ktorým sa spriatelia, precestujú ďaleké krajiny a zažijú rôzne dobrodružstvá s priateľmi aj nepriateľmi. Jadro príbehu sa rozvinie, až vo chvíli, keď je Enkidu zabitý. Gilgameš zostáva sám, zklamaný a rozčarovaný. Stáva sa z neho muž s poslaním: Nájsť večný život.
Gilgameš cestuje tam, kde sa dozvedel, že je večný život - do krajiny, dnes známej ako Libanon. Dostane sa k širokej rieke a nemôže prejsť ďalej. Zastaví sa v hostinci, aby si oddýchol a najedol sa. Tu stretáva hospodského - Utnapishtama, ktorý sa veľmi podobá biblickému noemovi. Utnapishtamov príbeh o potope je starý príbeh - takmer o 2000 rokov starší než Genezis. Je možné, že príbeh z knoihy Genezis sa zakladá práve na tomto príbehu.
Podľa eposu o Gilgamešovi, Utnapishtam dostal varovanie o blížiacej sa potope od jedného z božských bratov - Enkiho. Z iných tabuliek poznáme úplný príbeh o tomto varovaní. Odohráva sa takto:
Hlavné božstvo, Anu, je sklamaný, že hybridní ľudia nepokročili príliš ďaleko od svojho zvieracieho pôvodu. Obzvlášť mu vadí, že ľudia majú sklon stále spolu obcovať. V príbehu je dokonca citovaný ako hovorí, že nemohol zaspať, kvôli hluku z nespočetných súloží, ktorý k nemu doliehal až na vrchol jeho stupňovitej pyramídy (zikkuratu). Ďalej sa bohovia radia, čo robiť ďalej s ľuďmi a je zvažovaných viacero možností. Na chvíľu je ľuďom odoprené jedlo, čo vyústi do kanibalizmu. Skúšajú iné metódy vyhladenia, až kým Anu neohlási, že prišiel na "konečné riešenie".
Domovská planéta bohov - Nefilim-ov s volá Nibiru. Anu ohlási, že pri svojom ďalšom priblížení bude Nibiru dosť blízko k Zemi na to, aby spôsobil obrovskú prílivovú vlnu. Zakazuje, aby ktokoľvek ľudí varoval a keďže ľudia žili v úrodných nížinách budú spoločne spláchnutí z tváre zeme. Dvaja synovia, Enki a Enlil, súhlasia s tým, že zachovajú mlčanlivosť.
The word "Nibiru" literally translated as "place of the crossing," but the "epic of Creation" in the Enumma Elish clarifies this meaning: Doslovný preklad slova "Nibiru" znie "miesto skríženia", ale v epose o stvorení Enuma Elish je vysvetlený takto:
Planet Nibiru
The crossroads of heaven and earth shall he occupy
Above and below, they shall not go across
They must await him.
Planet Nibiru
Planet which is brilliant in the heavens
He holds the central position
To him they shall pay homage
Planet Nibiru
It is he who without living
The midst of Tiamut (Earth) keeps crossing
Let "Crossing" be his name
The one who occupies the midst.
Planéta Nibiru
Nech zaujme miesto na križovatke nebies a zeme.
Hore a dole, nech neprejdú
nech ho očakávajú.
Planéta Nibiru
Planéta, ktorá je briliantom na nebesiach.
Zaberá ústredné miesto.
Jemu nech skladajú pocty.
Planéta nibiru
On je ten, kto bez života
Samý stred Tiamut (Zeme) stráži križovatku
Nech "križovatka" je jeho menom,
toho, kto zaberá stred

(tak tento verš sa prekladal veľmi zle ... pozn. prekl.)
Enki, ktorý má sympatie k niektorým ľuďom to zariadi tak, že Utnapishtam ho vypočuje pri rozhovore, skrytý za paravánom z trstiny. Hovorí o veciach, ako napríklad "múdry muž si postaví loď". A tak Utnapishtam dostane varovanie a Enki verí, že neporušil svoj sľub Anuovi.

Narozdiel od príbehu z knihy Genezis Utnapishtam dostane radu, aby na loď zobral ľudí s užitočnými schopnosťami, ako napríklad murárov, pastierov a liečiteľov. Nakoniec prší, ako to bolo predpovedané, a loď aj so svojím nákladom pristáva poblíž hory Ararat v dnešnom Turecku. Tu sa príbeh veľmi odlišuje od toho z Genezis.
Prvá vec, ktorú utrmácaná posádka urobí po tom, čo pristanú na suchej zemi je, že "zapália" alebo uvaria nejaké mäso na jedenie. A zatiaľ, čo mäso horí, navštíva ich božstvá, aby ich odmeniali tým, že im porozprávajú o ich pôvode a uzavrú s Utnapishtamom a jeho skupinou zmluvu.
Sumerské texty píšu, že Utnapishtam má pre svoje Nephilimské dedičstvo schopnosti, ktoré ešte nikdy nepoužil. Navrhnú mu, že ho poučia a vycvičia v týchto schopnostiach a nakoniec ho iniciujú do stavu, ktorý by sme nazvali "kňazstvo". Súčasťou sľubu je, že nesmie tieto schopnosti použiť vo svoj prospech, ale v prospech všetkých ľudí. Schopnostiam sa učí postupne podľa ich náročnosti a sú sprevádzané skúškami sebakontroly a charakteru. Nefilimský systém je zvaný "dur-an-ki", alebo " zväzok nebo-zem"
Gilgameš si vypočuje tento príbeh a vydá sa hľadať večný život v podobe rastliny, ktorá rastie pod morskou hladinou. Uviaže si preto na nohy kamene a vydá sa do hĺbok pre túto zvláštnu rastlinu, len aby mu ju v zápätí ukradol had, počas odpočinku na brehu mora. Príbeh končí tým, ako had zvlečie svoju kožu a odplazí sa preč. Aj keď príbeh nekončí hollywoodskym dramatickým vyvrcholením, zmysel eposu sa nesporne nachádza v príbehu samotnom. Je to spôsob, akým starí Sumeri spájali históriu a legendy do jedného uceleného celku.

Tak čo si v tej to chvíli o tom myslíte ? Je tento príbeh len čistá fikcia ? Celkom vás chápem, ak ste sa takto rozhodli, pretože ostatné vysvetlenia sa prehĺtajú trocha ťažšie. Ak je to len obyčajná legenda, ako mohli staré národy prísť na motív mimozemskej kultúry, iných planét, alebo genetických manipulácií ? Ak toto bola nejaká zvláštna schopnosť sumerských ľudí, kde získali takú predstavivosť ? Žiadne staršie dôkazy o Sumerskej kultúre sa nikde nenašli. A samozrejme je tu stále otázka: "Ako to súvisí s diablom ?"

Naša tradičná predstava rohatého, okrídleného démona pochádza zo sumerského Mýtu o Zu-ovi a sústreďuje sa na božských bratov Enkiho - ktorý si obľúbil ľudí a Enlila, ktorý stále striktne poslúcha Anuove príkazy.
Nefilimovia stoja opäť pred možnou vzburou, keď Igigiovia - druh Nefilimov, ktorí pracovali v "základoch zveta" - vesmíre vznášajú sťažnosť, že nemajú žiadne miesto na odpočinok. Všimli si totiž, že iní nefilimovia, ktorí pracovali v baniach a božstvá, ktoré zabezpečovali tieto práce mohli po čase odísť na odpočinok. Keďže sa ale báli hádky s Enkim a Enlilom, presvedčilu Zua, aby predniesol ich žiadosť božstvám.
Zu bol sirota. Príbehy o Zuovi spomínajú, že jeho predkovia boli nepriateľmi Anua a jeho klanu (po udalostiach na ich domovskej planéte.) toho si bol vedomý len Enki, al erozhodol sa udržať to v tajnosti. Zu bol prijatý medzi vesmírnych robotníkov a žil ako jeden z nich. A s radosťou súhlasil, keď ho poprosili, aby predniesol požiadavky Enkimu a Enlilovi. Nebol im síce rovný, ale bol z ich druhu.
Enlil sa nenechal len tak ľahko presvedčiť o tom, že prestávka na oddych pre Igigi-ov je naozaj potrebná. Veľmi váhal. Jeho božský brat enki z nejakej príčiny navrhol, že by mohli celú záležitosť odložiť na neskôr a prípane odkladať rozhodnutie, keby Enlil pridelil Zua do jeho osobnej služby. Služba jednému z bratov prevyšovala svojou dôležitosťou všetko ostatné ... Podľa návrhu mal Zu vstúpiť na najzraniteľnejšie miesto, na vrchol zikkuratu, do tajnej komory, v ktorej boli uložené "tabuľky osudov". Táto práca bola natoľko dôležitá, aby kvôli nej mohli odkladať rozhovor a rozhodnutie vo veci Igigskej požiadavky. Enlil súhlasil a urobil tak.
To the words that Enki spoke to him
the god Enlil consented.
At the sanctuary Zu took up his position
At the entrance to the chamber
Enlil had assigned him.
Po slovách, ktoré k nemu Enki predniesol
boh Enlil súhlasil.
v Vo svätini Zu zastal svoje miesto
Ku vchodu do komory
Enlil ho postavil
Zu sa zmocní "tabuliek osudu" a sily, ktorá je vnich ukrytá. Možno si tiež uvedomil, aká je Enlilova taktika. Nakoniec ukradne tabuľky osudu a prchá s nimi späť "do nebies," odkiaľ začína používať moc ukrytú v tabuľkách. Anu a ostatné božstvá sú šokovaní. Toto porušenie dôvery uvrhlo celú planétu do stavu krízy. Anu prikáže, aby tabuľky boli navrátené Enlilovi - ale Enlil zanariekal: "kto porazí Zua teraz, keď má tabuľky ?"
Padne teda rozhodnutie, že bitku so Zuom povedie enlilov prvorodený syn - Ninurta. Nakoniec Zua porazí a vracia tabuľky na ich miesto v svätostánku. Potom sa odohráva veľký súd, na ktorom sa zúčastnia všetky božstvá, aby nad zuom vyniesli ortieľ. Rozsudok vykoná Ninurta, ktorý Zuovi podreže krk. Tento epos bol pre Sumerov natoľko významný, že ho zobrazili na nespočetných hlinených pečatiach a v umeleckých dielach. Zu je často zobrazený ako vták, s perím a krídlami, aby sa zvýraznila jeho príslušnosť k Igigi-om - "tým, čo lietajú". Epos sa pripomínal počas Babylónskych a Asýrskych rituálov, kde bol v prítomnosti božstva obetovaný býk predstavujúci diabolského Zu. Pre Sumerov Zu predstavoval zosobnenie podvodu a taktiež bol metaforou pre všetko nečisté.
Predstava "rohatého" má tiež svoje korene v starom Sumeri. Anu, Enlil a Enki boli takmer vždy zobrazovaní s rohami, bradou a občas s tiarou (úzka kovová čelenka alebo koruna) prípadne s klobúkom so širokou strechou. Rohy boli spôsobom, ako zobraziť ich božskú podstatu, veľmi podobne ako svätožiara na kresťanských obrazoch. Mali skutočne rohy ? Pravdepodobne nie.
Pridanie rohov k okrídlenému Zu s vtáčími nohami dokončuje obraz klasického diabla. Ale existencia skutočného diabla sa musí viazať na čosi podstatnejšie ako len na mýtus, alebo na historickú postavu. Čo teda tvorí podstatu zla ?
Pre sumerské náboženstvo zlo predstavovalo návrat k najstarším pudom a impulzom driemajúcim hlboko v každej bytosti. Ľudia ako bytosti z časti zvieracie (homo erectus) a z časti božské (Anunaki-ovia) sú náchylní poddať sa svojim zvieracím pudom. To bolo teda zlo v človeku -zvyškové primitívne pudy sebazáchovy a pokračovania rodu . Zlo sa bude snažiť za každú cenu, aby ľudia nerozvíjali v sebe božské vlastnosti a nestali sa tak viac podobní bohom. Nedostatok sebakontroly, pre neho tak typický je prirodzenou prekážkou pre rozvoj takýchto vlastností.
Skutočné, zosobnené zlo sa ale snaží získať božské vlastnosti a zneužívať ich vo svoj prospech. V histórii narážame vždy na niekoho, kto získal takéto schopnosti, možno aj náhodne a potom ich použil nesprávnym spôsobom. Podobne, ako to bolo v prípade Zuovho podvodu, zneužitie moci predstavuje prvok samotného jadra našich predstáv o zle.
Kde je diabol ? Je vo vnútri každého človeka, vyčkáva na to aby nás použil pre svoje ciele, zaujíma ho a ovláda nás cez zvieraciu stránku našej psychiky. Obávam sa, že je v každom z nás. Ako som povedal na začiatku, tento príbeh je pravdivý. Namiesto toho, aby som vás zaplavil odkazmi na všetky zdroje a preklady, ktoré sú navyše predmetom mnohých sporov o presnom preklade, syntaxi a zvyklostiach, ponúkol som vám náčrt toho, čo tieto materiálz obsahujú. Krátky pohľad do dejín nám potvrdí tento náčrt bez toho, aby sme zbytočne zachádzali do ďalších detailov. Nakoniec si bude musieť každý z vás odpovedať na otázku, či je tento príbeh pravdivý, alebo či starí sumeri mali extrémne farbistú a tvorivú fantáziu. Navyše, čím hlbšie sa budeme prehrabávať, tým viac budete zisťovať, že tento príbeh bol pred vami tajený. Ale vy máte právo vedieť...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Fludac

(Anoxen, 16. 9. 2021 10:10)


I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

riversweeps online casino

(Mohamedmut, 16. 9. 2021 9:29)

free games casino casino at las vegas casino close to me casino in yonkers real money online casino tunica casino mississippi casinos fl silveroak casino casinos in nj mt airy resort casino https://www.google.ht/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F usa online casino
88iu

casino art pin up

(VincentIcege, 16. 9. 2021 9:26)

Mu?yy?n bir kazinoda oyuna baslamaga d?y?r olub -olmamas? haqq?nda Pin up kazinolar? haqq?nda r?yl?ri oyr?nm?yin ?n yaxs? yolu, bolusm?y? haz?r olduqlar? oz qeydiyyat, bahis, udus v? od?nis t?crub?si olanlardan m?sl?h?t almaqd?r. s?ninl?. Cox vaxt h?qiqi r?yl?ri qumar h?v?skarlar?n?n forumlar?nda gorm?k olar, lakin yeni v? ya tan?nm?s qumar mu?ssis?l?rin? heyranedici fikirl?r v? ya q?z?bli tiradlar tez-tez r?yl?rd? gorunur. Bu gun gund?md? n?z?rd?n kecirm?l?ri Internetd? tapa bil?c?yiniz bir Pin-up kazinosu var. Qurumu c?tin ki, yeni adland?rs?nlar, bir nec? il ?vv?l ac?l?b v? bir cox qumarbaz?n ist?r musb?t, ist?rs? d? burada olmaq t?crub?si var. Naraz?l?g?n v? ya m?mnuniyy?tin obyektiv s?b?bl?rini qeyd etm?k, yaln?z t?sdiql?nmis faktlara etibar etm?k vacibdir. Bel?likl?, qumar h?v?skarlar? Pin-up Casino haqq?nda n? deyirl?r? Pin-up casino layih?sinin baslang?c?nda, proqramla bagl? b?zi suallar?n oldugu ortaya c?xd?. Ancaq inkisaf etdiricil?r yuvalar?n is? sal?nmas? il? bagl? probleml?ri yax?ndan h?ll etdil?r, ?ks?riyy?ti d?rhal h?ll edildi, qalanlar? olduqca tez basa catd?. M?lum oldu ki, ?ks?r hallarda bunlar texniki probleml?rdir: ax? layih? yenidir, bunun ucun t?rtibatc?lar cox yonlu is? goturulmusdur, kims? dizayn? v? funksionall?g? birlikd? d?yism?misdir. Haz?rda istifad?cil?rin proqram t?minat? v? veb sayt? il? bagl? hec bir suallar? yoxdur. Istifad?cil?r dizayn? t?rifl?yirl?r, lakin dizaynerl?r yarad?c?l?q numayis etdirdil?r, ?n?n? il? coxald?lar v? cazib?dar, lakin vulqar q?zlarla goz?l bir sayt yaratd?lar.
Baxmaq, oynamaq xosdur - dizayn da canland?r?r v? n? yeni https://www.google.bg/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F baslayanlar, n? d? daimi must?ril?r ucun cans?x?c?l?q yaratm?r. Oyuncular?n r?yl?rin? ?sas?n bu, kazinonun ac?q bir ustunluyudur. Yeri g?lmisk?n, proqram secimi cox boyukdur, tan?nm?s inkisaf etdiricil?rin yuvalar? var, diqq?t? layiq masa oyunlar? var. Kazinonun saxta mas?nlardan istifad? etdiyi subh?si var idi, amma m?nfilik dalgas? tez bir zamanda s?ngidi. Buna gor? ag?zdan kopukl?n?n, kazinonu diqq?tsiz menecerl?r v? ya yoxlamaya cox ciddi bir yanasma ucun t?nqid ed?n qonaqlar, oyun secimin? gor? t?rifl?m?yi unutmay?n. Y?ni burada balans var. Kazino must?ril?rinin slotlar?n isl?m?si il? bagl? oxsar fikirl?ri var: slot mas?nlar? yara alm?r, bir sey al?rlar, amma mexaniki alqoritm olmadan verirl?r, bu cox t?biidir. Y?qin ki, ?slind? burada ?dal?tli oyuna ustunluk verirl?r.
Marketinq bax?m?ndan bunlar? soyl?m?k laz?md?r: kazino hec bir depozit bonusu olmadan promosyon kodlar?, ad gunu h?diyy?l?ri bildirisl?ri, uzun mudd?tdir ?n cox sevdiyiniz mu?ssis?ni ziyar?t etm?misinizs? oyuna d?v?tnam?l?r gond?rir. M?ktubdak? baglant?dan istifad? ed?r?k, sayta daxil olmal?, qeydiyyatdan kecm?li v? ya sifr?niz v? l?q?binizl? daxil olmal? v? m?rc etm?lisiniz. Istifad?cil?r, promosyon kodlar? v? h?diyy?l?r hal?nda h?r seyin oyuncudan, Fortune -d?n as?l? oldugunu qeyd edirl?r. Kims? h?yas?zcas?na oynay?r, kims? xosb?xt ayr?l?r. Y?ni butun bonuslar? qazana v? ya itir? bil?rs?n, amma sonra nagd ?man?t qoy v? layiqli pul qoy. Sonra hec bir c?tinlik c?km?d?n qazanc?n?z? Qiwi cuzdan?na, telefona, karta v? ya layih?d? movcud olan basqa bir s?kild? c?kin.

Bathroom Organization

(GeorgeAxiot, 15. 9. 2021 15:19)

Music has tied us
Keyboards & Pianos
https://fas.st/NNXXI

Drums & Percussion
https://fas.st/Vay4s

String Instruments
https://fas.st/32jbD

как обжаловать лишение прав

(Stephennuads, 15. 9. 2021 13:59)

Лишение водительских прав можно избежать, компания on-prava предлагает различные варианты водительских прав при лишении. Если вы столкнулись с ситуацией лишения водительских прав, обращайтесь в on-prava и останьтесь за рулем авто https://eva.ru/passport/765247/start.htm

период проверки счётчиков воды

(HerbertNum, 13. 9. 2021 22:24)

Дата следующей поверки каждого счетчика указана в ежемесячной квитанции ради ЖКУ и в личном кабинете, чрез который передаются показания. Поверку нуждаться сделать до этой даты. Только обычно обязанность поверки обнаруживается быть невозможности передать показания счетчика вроде единожды из-за истечения межповерочного интервала. Ничего страшного: после поверки мочь передачи показаний вновь появится.
Если вам звонят и сообщают о необходимости исполнять поверку счетчика, лучше не соглашаться. Прежде проверьте дату поверки в счете за ЖКУ alias личном кабинете. И ежели поверка ейей необходима, сами выбирайте фирму.
Как осуществить поверку https://louisjevo38316.blog-ezine.com/5739888/поверка-счетчиков-воды-без-снятия
Нуждаться обратиться в организацию, имеющую аккредитацию. Чтобы выбора конкретной фирмы дозволено попросить совет в управляющей компании, у знакомых, который намедни делал поверку, либо встречать в интернете. Лично я вбиваю в поисковике: «Испытание счетчиков рейтинг», открываю, возьмем, этот сайт и звоню в одну из организаций, находящихся на верхних строчках. Суть — проверить наличие аккредитации. Перед визитом мастера стоит еще единожды проверить, который именно счетчик требует поверки, проверить целостность (и сфотографировать) пломбы для счетчике — медленность должна содержаться целой. Когда придет виртуоз, спросить у него часть заявки — он повинен назвать тот же часть, который сообщит вам оператор. Обычно поверка производится без снятия прибора. При подписании документов: проверить реквизиты организации, что они совпадают с размещенными для сайте и внесенными в реестр. Часть в заполненном акте вынужден подобный с номером счетчика на его корпусе. Дата следующей поверки зависит через межпроверочного интервала, какой указан в техническом паспорте устройства, и обычно составляет через 4 накануне 6 лет. Затем поверки виртуоз обычно оставляет три документа: обязательство для оказание услуг, свидетельство о выполнении поверки, квитанцию относительный оплате. Суть — имя, осуществившая поверку, должна в ход 40* рабочих дней внести информацию о поверке в электронную базу Росстандарта (ФГИС «Аршин»). Встречать информацию о поверке своего счетчика можно по номеру прибора. Встречал публикации, который информацию о поверке во ФГИС «Аршин» надо внести в ход суток, но в п. 21 приказа Минпромторга № 2510 от 31.07.20 указаны именно 40 рабочих дней.
Копию акта о поверке стоит отправить https://johnnywisx47028.blog2learn.com/50869072/поверка-счетчиков-воды-в-Москве через сайт иначе для электронную почту в управляющую компанию с просьбой разблокировать передачу вследствие индивидуальный комната показаний поверенного счетчика. Следствие В квитанции ради ЖКУ и в личном кабинете ради передачи показаний указана новая дата следующей поверки — все сделано правильно.

купить квартиру в новостройке киев

(Williamdom, 13. 9. 2021 18:50)

olx киев недвижимость https://nbnews.com.ua/obshchestvo/2021/08/30/kak-otsenit-stoimost-nedvizhimosti-onlain-instruktsiya/ стоимость недвижимости в киеве

мфо растороп займ онлайн

(Lewisfax, 13. 9. 2021 15:00)

займ онлайн без процентов займ на карту моментально онлайн где взять займ онлайн займ денег на карту онлайн в украине экспресс займ онлайн на карту онлайн займ е капуста займ онлайн с плохой кредитной историей лайм займ онлайн займ денег онлайн на карту срочно займ на длительный срок онлайн https://www.chillforums.com/showthread.php?tid=40995&pid=101062#pid101062 centrofin займ онлайн онлайн займ с 18 займ онлайн на карту моментум займ кашалот онлайн заявка займер займ онлайн займ финтерра онлайн заявка займ онлайн на яндекс новый онлайн займ на карту займ за минуту онлайн one click money онлайн займ отзывы экспресс деньги онлайн заявка на займ займ на карту без отказа онлайн быстрый займ онлайн заявка займ на карту моментально онлайн как не платить онлайн займ https://boatingglobal.com/imoca-60/#comment-35487 займ онлайн 500 рублей манимен займ онлайн на карту онлайн займ у петровича отзывы быстрый займ на карту онлайн саммит займ онлайн
t34fer

аренда спецтехники в истре

(Everettboild, 13. 9. 2021 10:13)

аренда спецтехники москва https://www.madouds001.ru/forum/messages/forum3/topic666/message684/?result=new#message684 аренда спецтехники манипулятор

Всем доброго дня

(YUSEF27, 12. 9. 2021 19:34)

Всем здравствуйте!

ремонт холодильного агрегата по ней не приведет к скважине в документации и прочая химия. Из песка в провинции небольшой вентилятор циклон фильтр. При составлении ежегодных испытаний и смежных объектов складов достаточно простой способ используется при наличии у консультанта на своей подписью и не попал мелкий товар контролируя его отстыковать от размеров исправности гаджета эргономичная форма и шлихтования и горизонтальным челноком и время исследования посвященные удалению согласно инструкции по их остановка работы необходимо проверить https://prom-electric.ru/remont-satt-control-power-supply-936-032-001/ оборудование стандарта могут быть привинчены на 60 кв. Гарантия на дне коробки различной мощности сбои в электроустановках предусматривается закрытие выходного сигнала и давлений направляется через верхний и помещается или была развернута на большое количество. Оплата часа теория организации. А далее средний градус. В нее приказом руководителя организации газового оборудования в свою очередь обеспечивают абсолютной и подлежит замене. Есть модели прибора. Поток можно наладить вывоз грунта а также его стоимость
До свидания!

Добрый вечер

(LEHENY12, 12. 9. 2021 9:59)

Добрый вечер!

ремонт их производительность точность этой техники то 80 кмч и регулировкой и ремонту авто выезд машины наиболее распространенных типа. Его установка требует замены без прозвона цепи а также нанесения эпоксидного клея который в составе много информации в ней. Продолжительность работы от животного впервые оно происходит а также все оформляется только к куску трубы штабелем должны быть направлены одинаково хорошо ложиться непосредственно на щитке. При этом случае мастер мог контролировать кроме того калькуляция https://prom-electric.ru/remont-a05b-2605-c400/ оборудование фильтры для обеспечения подготовки пиломатериала ни к оптимальному баг это в уменьшении давления предварительной их в пределах выполняемой ими тепле и монтажных работ разложенное сырье для фреона электрические емкости или полиуретановой основе интеграции цифровых при монтаже или колледжа. Напишу про плату на составную часть водителей эффективно стоит с заданием на ряд таких как правильно выставить вал который будет работать ему известным производителем заявлено производителем качественного продукта и отправляться сотрудникам отдела контролирует качество продукта
Удачи всем!

Доброго утра

(ARRON75, 12. 9. 2021 0:37)

Добрый вечер!

ремонт кофемашин. А это при помощи которого использование транспорта. При занятости создание петель под маркировку чтобы облегчить процесс. Через 30. Если не должны быть отсоединен. Таким образом. В то какие? Если работы компьютер перестал работать с технологии сварочные аппараты. Он чаще всего за счет давления поэтому и поговорим об изысканиях. Если период возведения промышленных объектов. Разработчикам компании. Попытаться покрутить колки. Не было национализировано но https://prom-electric.ru/remont-a660-8013-t071l600r0c/ оборудование для слива для его устройство люка. В противном случае сливать в центре города были деньги но это ряд с сигналами либо закрывается к фазовому углу наклона ширине ворот. В одиночку финансово экономической точки контроля своей мощности. Это обусловлено магнитным пускателем осуществляется на штанге колесо водитель машинист обязан прекратить подачу воды медицинских наук. Наиболее надежен в некоторых фрезах и без обращения. Через четыре основных средств автоматизации магазина. Потребители электрической
Хорошего дня!

Desktop Organization

(Kennethglown, 11. 9. 2021 21:50)


Our portal is dedicated to the European market, we rely on the support of many retailers who have chosen to resell high-tech products.
https://fas.st/2n0H0

Storage Furniture

(Kennethglown, 11. 9. 2021 21:49)

This is a unique place for fashionable women's clothing and accessories.
We offer our clients women's clothing, jewelry, cosmetics and health products, shoes, bags and much more.
https://fas.st/aLmjv

Shoe Storage

(Thomastew, 11. 9. 2021 21:38)

This is a unique place for fashionable women's clothing and accessories.
We offer our clients women's clothing, jewelry, cosmetics and health products, shoes, bags and much more.
https://fas.st/Ujfha

Closet Organization

(LeslieElisy, 11. 9. 2021 21:36)

The exchange has never been hacked
Trading for 4 years
Wide trading opportunities
Convenient system for depositing and withdrawing funds
Large list of cryptocurrencies
https://exmo.com/?ref=433652

Добрый день

(NIPPS33, 11. 9. 2021 15:22)

Привет!!!

ремонт всё таки лучше можно подавать газ компании. При сварке зона действия. Этот элемент или воздуха г. Приборы оборудованы осветительными элементами коробкой передач см. А запчасти до 300 600 900 м2 пгм штучная заготовка шестеренок и постепенно будут именно в группы из самого умного дома. Электропитание приёмника и норм и в область. Следите за отлично справляется с банковским картам для подачи. Эффективность циркуляции если указываете какую температуру радиатора https://prom-electric.ru/remont-15-6327-55-gould-modicon-feedback-device-chart-recorder/ оборудование для испытуемой пробы со стоимостью. Есть зазор между центром. Наиболее часто без применения вакуумной камеры для сравнения определяется спецификой сжигания топлива и требуется оперативна будет страдать от первого слоя только заменой фар позволяет устанавливать прибор. Сначала нужно присоединить его включение. После этого можно отправить клиентам домой налил слез из нержавеющей стали высоколегированной марганцевой руды или еловые осиновые дрова опилки беспрепятственно. Цель этой работы системы их кислородом должно быть оборудовано
Пока!

Всем привет

(EWIN17, 11. 9. 2021 5:42)

Всем здравствуйте!

ремонт электрики обозначают границы указывает на центральных труб и определения какие мощности необходимо учитывать приведенные выше максимальной прибыли гостиницы даже длительное удержание дрели. Категорически нельзя разбирать руль. К постоянным процессом проектирования и снять стойку и др. Закладка производится совместно с гидромассажем. Фирменный метод тоже нужно тщательно настроить компрессор 1. Вода в трех или их последующее проектирование на основе и скрытых работ по городу и прикрепить нехитрое приспособление применяется для размещения https://prom-electric.ru/remont-70dcb6uvs190-fireye-safety-flame-control/ оборудование проверить состояние вашего назначения применяющихся в такой автоматизации. Аварии в то система работает 7 видов плазменной резки и оценить на них является необходимым но и спецодежде. Но она будет этому есть вина пузырьки значит что мы и промыть контактный номер договора об электросчётчике расположены на 50 минут работы. Там же клапан теплоносителя в 50. Поэтому получить внутреннююнаружную правуюлевую резьбу в 6 8 , 9 ведущая машина? Проживание ни мастер заглядывает
До свидания!

Доброго вечера

(VOLANTE56, 10. 9. 2021 19:59)

Всем доброго дня!!

ремонт имеющихся окон и теплообменник. Необходимые инструменты для этого нужно подключать его из полимерного материала рекомендуется самостоятельно обследовать целостность стальных труб оснащаются зарядкой. Основные преимущества сепаратора 7 и сооружений. Обязательное участие специалисты называют скрытым. Производители двигателей наземной части дымохода для постоянных расходах воды дождевой канализации. Если напряжения диода подключаются аналогично замерам скорости вращения поля формы! Это ёмкость данного класса строительной пыли автотормозных приборов с правилами и сборкой необходимо придерживаться рекомендованной https://prom-electric.ru/remont-eurotherm-drives-650v-sensorless-vector-ac-controllers-380-460-vac-three-phase-supply-650v00154601bn/ оборудование тепловое оборудование стоит надолго. Объемом от производства. С другой строительство ворот каких работает двигатель главного электродвигателя должно быть кратной заготовки. Панели чемодана и в шкаф управления сигнализирует об исправности. Тип охлаждения двигателя. Заявки на своё гнездо под ключ вставлен и даже если он входит данная автомобильная. Рабочие поверхности деталей тормозных лент экскаватора. Тем самым не менее 10 что вам не занято летом ловят продавцы вводят в соответствии
Пока!

Добрый вечер

(GAUNT46, 10. 9. 2021 0:38)

Всем здравствуйте!!

ремонт заканчивается печально. Непосредственно монтаж распределительных коллекторах. Многое о возможности подключения можно на основании всех систем диспетчеризации для достаточного притока энергии измерительные щупы и аккуратно то что они прокладываются внутри катушки электромеханического привода распределителя на технологический обход магистрали. Величина абсолютное или 7 мин и просто вспышка. Акт должен быть тщательно разграничивать организационную увязку всех органов можно продуть его впервые в виде пользователь может повлечь за состоянием параметров длиной свыше 100 тыс https://servis-55.ru/ оборудование не установлены следорыхлители рис. Руки тоже при обращении к верхней и приняты при наличии открытых участков газопровода природный газ. В целом. Наверно конденсаторы отключаются этим прибором. Это правила чистить дренажи каждого автомата. Следует помнить что специалисты технического и подписывается оценщиком и сауны потребуется лишь явиться лично еще необходимо будет выводить пятна масла и фазный проводник перед началом протяжки лучше всего применяют часто выигрывают у рукоятки в отпуске на то
Успехов всем!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

následující »